logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Deuwn ger dy fron yn awr

Deuwn ger dy fron yn awr i’th glodfori, Iesu mawr; diolch iti am yr haf a ffrwythau y cynhaeaf. Rhoddwn iti foliant glân, diolch, Arglwydd, yw ein cân; clod a mawl a fo i ti am gofio’r byd eleni. Diolch iti, Arglwydd Dduw, am gynhaliaeth popeth byw, am gynhaeaf yn ei bryd i borthi plant […]


Diolch, diolch, Iesu

Diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu yw fy nghân; diolch, diolch, Iesu, O diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu yw fy nghân. ‘Fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra i fyth mo’i amau yw fy nghân; ‘Fedra i fyth mo’i amau, O ‘fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Daeth eto ŵyl y geni

Daeth eto ŵyl y geni – y ddôl, y pant a’r bryn y’n bloeddio mewn llawenydd y rhyfedd newydd hyn: ddistyllu o holl sylwedd y cread i ffurf dyn, a Mair yng ngwewyr esgor ddug Dduw a’i blant yn un. Daeth eto ŵyl y geni – a chludwn at y tŷ fel doethion gynt, â’u […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Duw sydd gariad, caned daear

Duw sydd gariad, caned daear, Duw sydd gariad, moled nef, boed i’r holl greadigaeth eilio cân o fawl i’w enw ef; hwn osododd seiliau’r ddaear ac a daenodd dir a môr, anadl pob creadur ydyw, gariad bythol, Duw ein Iôr. Duw sydd gariad, a chofleidia wledydd byd yn dirion Dad; cynnal wna rhwng breichiau diogel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad

Deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad; deuwch gyda mi draw i dŷ fy Nhad lle cawn lawenhau. Nid yw’r ffordd yn bell draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad, draw i dŷ fy Nhad; nid yw’r ffordd yn bell draw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Da yw ein byd, wrth lenwi’n hysguboriau

Da yw ein byd, wrth lenwi’n hysguboriau heb hidio dim am newyn ein heneidiau; maddau, O Dduw, na fynnwn weled eisiau gwir Fara’r Bywyd. Digon i ni yw’r hyn nad yw’n digoni, yfwn o ffrwd nad yw yn disychedu; maddau, O Dduw, i ni sydd yn dirmygu Ffynnon y Bywyd. Cod ni, O Dduw, o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Duw a wnaeth y byd

Duw a wnaeth y byd, y gwynt a’r storm a’r lli, ond nid yw e’n rhy fawr i’n caru ni. Duw a wnaeth y sêr sy’n sgleinio acw fry, ond nid yw e’n rhy bell i’n caru ni. Duw a ddaeth un tro i’w fyd, daeth yma’n fyw, a dangos wnaeth i ni mai cariad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu’r llawr

Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu’r llawr, erglyw ein cri yn ein cyfyngder mawr, yn nos ein hadfyd rho in weled gwawr dy heddwch di. Dy ysig blant sy’n ebyrth trais a brad, a dicter chwerw ar wasgar drwy bob gwlad, a brwydro blin rhwng brodyr; O ein Tad, erglyw ein cri. Rhag tywallt gwaed […]


Deuwn yn llon at orsedd Duw

Deuwn yn llon at orsedd Duw, ein Ceidwad digyfnewid yw; gwyrth ei drugaredd sydd o hyd ar waith ynghanol helbul byd. Gwir yw y gair, fe ddeil yr Iôr i agor llwybyr drwy y môr; lle byddo ffydd fe ddyry ef ddŵr pur o’r graig a manna o’r nef. Deil i waredu, heb lesgau, ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 21, 2016

Dos, dywed ar y mynydd

Dos, dywed ar y mynydd, ledled y bryn ac ymhob man, dos, dywed ar y mynydd am eni Iesu Grist. Tra gwyliai y bugeiliaid y praidd drwy’r noson hir, yn syth o’r nef disgleiriodd goleuni dwyfol, clir. A hwythau, wedi’i weled, aent ar eu gliniau ‘nghyd, ac yna mynd ar unwaith i geisio Prynwr byd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 20, 2016