logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Hwn ydyw’r dydd y cododd Crist

Hwn ydyw’r dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd; O cyfod, f’enaid, na fydd drist, i edrych ar ei wedd. Cyfodi wnaeth i’n cyfiawnhau, bodlonodd ddeddf y nef; er maint ein pla cawn lawenhau, mae’n bywyd ynddo ef. Gorchfygodd angau drwy ei nerth, ysbeiliodd uffern gref; ac annherfynol ydyw’r gwerth gaed yn ei […]


Heddiw llawenychwn

Heddiw llawenychwn, na foed neb yn drist; mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist: dyma ddydd ei eni, heddiw daeth i’n byd; teilwng ydyw moli uwch ei isel grud. Heddiw ganed Ceidwad i holl ddynol-ryw, mewn ymddarostyngiad, Crist yr Arglwydd yw; dyna iaith angylion, dyna iaith y nef wrth fugeiliaid tlodion pryd y ganed ef. Canu […]


Henffych iti, faban sanctaidd

Henffych iti, faban sanctaidd, plygu’n wylaidd iti wnawn gan gydnabod yn ddifrifol werth dy ddwyfol ras a’th ddawn; O ymuned daearolion i dy ffyddlon barchu byth, gyda lluoedd nef y nefoedd, yn dy lysoedd, Iôn di-lyth. Henffych iti, faban serchog, da, eneiniog, ein Duw ni, rhaid in ganu iti’n uchel ac, ein Duw, dy arddel […]


Hosanna, Haleliwia, fe anwyd Brawd i ni

Hosanna, Haleliwia, fe anwyd Brawd i ni; fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfarî; Hosanna, Haleliwia, Brawd ffyddlon diwahân; Brawd erbyn dydd o g’ledi, Brawd yw mewn dŵr a thân. Brawd annwyl sy’n ein cofio mewn oriau cyfyng, caeth; Brawd llawn o gydymdeimlad ni chlywyd am ei fath; Brawd cadarn yn y frwydyr; fe […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Henffych i enw Iesu gwiw

Henffych i enw Iesu gwiw, syrthied o’i flaen angylion Duw; rhowch iddo’r parch, holl dyrfa’r nef: yn Arglwydd pawb coronwch ef. Chwychwi a brynwyd drwy ei waed, plygwch yn isel wrth ei draed; fe’ch tynnodd â thrugaredd gref: yn Arglwydd pawb coronwch ef. Boed i bob llwyth a phob rhyw iaith drwy holl derfynau’r ddaear […]


Hosanna fyth! Mae gennyf Frawd

Hosanna fyth! Mae gennyf Frawd sy’n cofio’r tlawd a’i gŵynion, profedig wyf o’r dwyfol hedd a’i annwyl wedd mor dirion. Fy nghalon wan, mae un a ŵyr yn llwyr dy holl anghenion, ac ymhyfrydu mae o hyd i ddwyn it ddrud fendithion. O tyrd yn awr, Waredwr da, teyrnasa ymhob calon, ym mywyd pawb myn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Hyfryd lais Efengyl hedd

Hyfryd lais Efengyl hedd sydd yn galw pawb i’r wledd; mae gwahoddiad llawn at Grist, oes, i’r tlawd newynog, trist; pob cyflawnder ynddo cewch; dewch â chroeso, dlodion, dewch. Cyfod, Haul Cyfiawnder llon, cyfod dros y ddaear hon; aed dy lewyrch i bob gwlad, yn dy esgyll dwg iachâd; dos ar gynnydd, nefol ddydd, doed […]


Helaetha derfynau dy deyrnas

Helaetha derfynau dy deyrnas a galw dy bobol ynghyd, datguddia dy haeddiant anfeidrol i’r eiddot, Iachawdwr y byd; cwymp anghrist, a rhwyga ei deyrnas, O brysied a deued yr awr, disgynned Jerwsalem newydd i lonni trigolion y llawr. Eheda, Efengyl, dros ŵyneb y ddaear a’r moroedd i gyd, a galw dy etholedigion o gyrrau eithafoedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Hollalluog, nodda ni

Hollalluog, nodda ni, cymorth hawdd ei gael wyt ti; er i’n beiau dy bellhau, agos wyt i drugarhau; cadw ni o fewn dy law, ac nid ofnwn ddim a ddaw; nid oes nodded fel yr Iôr, gorfoledded tir a môr! Hollalluog, nodda ni, trech na gwaethaf dyn wyt ti; oni fuost inni’n blaid ymhob oes […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 12, 2015

Haleliwia

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia. LITWRGI TRADDODIADOL O DDE AFFRICA o ganu GEORGE MXADANA O Sent by the Lord- Songs of the World Church 2 (Wild Goose Publications, 1991) (Caneuon Ffydd 60)

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015