logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Colled pob blodeuyn hyfryd

Colled pob blodeuyn hyfryd Ei holl degwch is y rhod; Doed salwineb ar wynebau Pob creadur sydd yn bod; Tegwch byd fydd ynghyd Oll yn wyneb Prynwr drud. Pe diffoddai’r heulwen ddisglair Yn yr awyr denau las, A phe treuliai’r sêr y fflamau Ynddynt sydd o dân i maes, Mi gaf fyw gyda’m Duw Mewn […]


Cudd fy meiau rhag y werin

Cudd fy meiau rhag y werin, cudd hwy rhag cyfiawnder ne’; cofia’r gwaed un waith a gollwyd ar y croesbren yn fy lle; yn y dyfnder bodda’r cyfan sy yno’ i’n fai. Rho gydwybod wedi ei channu’n beraidd yn y dwyfol waed, cnawd a natur wedi darfod, clwyfau wedi cael iachâd; minnau’n aros yn fy […]


Cul yw’r llwybyr imi gerdded,

Cul yw’r llwybyr imi gerdded, is fy llaw mae dyfnder mawr, ofn sydd arnaf yn fy nghalon rhag i’m troed fyth lithro i lawr: yn dy law y gallaf sefyll, yn dy law y dof i’r lan, yn dy law byth ni ddiffygiaf er nad ydwyf fi ond gwan. Dysg im gerdded drwy’r afonydd, Na’m […]


Cyfarwydda f’enaid, Arglwydd

Cyfarwydda f’enaid, Arglwydd, pan wy’n teithio ‘mlaen ar hyd llwybrau culion, dyrys, anodd sydd i’w cerdded yn y byd: cnawd ac ysbryd yn rhyfela, weithiau cariad, weithiau cas, ton ar don sydd yn gorchuddio egwyddorion nefol ras. Weithiau torf yr ochor aswy, weithiau torf yr ochor dde; ffaelu deall p’un sy’n canlyn hyfryd lwybrau Brenin […]


Cyffelyb un i’m Duw

Cyffelyb un i’m Duw Ni welodd daer na nef; ‘D oes un creadur byw Gymherir iddo Ef; Cyflawnder mawr o râs di-drai Sydd ynddo fythol yn parhau. Yn nyfnder twllwch nôs Mi bwysaf ar ei râs; O’r twllwch tewa’ ’rioed Fe ddŵg oleuni i maes: Os gŵg, os llîd, mi af i’w gôl, Mae’r wawr […]


Cymer, Iesu, fi fel ‘rydwyf

Cymer, Iesu, fi fel ‘rydwyf, fyth ni allaf fod yn well; d’allu di a’m gwna yn agos, f ‘wyllys i yw mynd ymhell: yn dy glwyfau bydda’ i’n unig fyth yn iach. Mi ddiffygiais deithio’r crastir dyrys, anial wrthyf f’hun; ac mi fethais a choncwerio, o’m gelynion lleiaf, un: mae dy enw ‘n abl i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Da yw y groes, y gwradwydd

Da yw y groes, y gwradwydd, Y gwawd, a’r erlid trist, Y dirmyg a’r cystuddiau, Sydd gyda Iesu Grist; Cans yn ei groes mae coron, Ac yn ei wawd mae bri, A thrysor yn ei gariad Sy fwy na’n daear ni. (W.W.) Rho brofi grym ei gariad Sy’n annherfynol fôr, I’m tynnu tua’r bywyd, Fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Dacw gariad nefoedd wen

Dacw gariad nefoedd wen Yn disgleirio ar y pren; Dacw daledigaeth lawn I ofynion trymion iawn; Iesu gollodd ddwyfol waed, Minnau gafodd wir iachâd. Na ddoed gwael wrthrychau’r byd I gartrefu yn fy mryd; Digon f’enaid, digon yw Myfyrdodau dwyfol friw; Mae mwy pleser yn ei glwy’ Na’u llawenydd pennaf hwy. William Williams, Pantycelyn (Y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Dacw gariad, dacw bechod,

Dacw gariad, dacw bechod, Heddiw ill dau ar ben y bryn; Hwn sydd gryf, hwnacw’n gadarn, Pwy enilla’r ymgyrch hyn? Cariad, cariad Wela’i ‘n perffaith gario’r dydd. Dringa’ i fyny i’r Olewydd, I gael gweled maint fy mai; Nid oes arall, is yr wybren, Fan i’w weled fel y mae; Annwyl f’enaid Yno’n chwysu dafnau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 9, 2015

Dacw’r ardal, dacw’r hafan

Dacw’r ardal, dacw’r hafan, Dacw’r nefol hyfryd wlad, Dacw’r llwybyr pur yn amlwg, ‘R awron tua thŷ fy Nhad; Y mae hiraeth yn fy nghalon, Am fod heddiw draw yn nhref, Gyda’r myrdd sy’n canu’r anthem, Anthem cariad “Iddo Ef”. Mae fy hwyliau heddiw’n chware’n, Llawen yn yr awel bur, Ac ‘r wy’n clywed sŵn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 9, 2015