logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Deuwch, hil syrthiedig Adda

Deuwch, hil syrthiedig Adda, Daeth y Jiwbil fawr o hedd: Galw’r ydys bawb o’r enw I fwynhau tragwyddol wledd; Bwrdd yn llawn, yma gawn, O foreuddydd hyd brynhawn. Ceisiwch wisgoedd y briodas, Gwisgoedd hyfryd, hardd eu lliw; Nid oes enw teilwng arnynt, Ond cyfiawnder pur fy Nuw; Lliain main ydyw’r rhain, Sydd yn cuddio pob […]


Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd

Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd lle mae moroedd mawr o hedd; gwêl bechadur sydd yn griddfan ar ymylon oer y bedd: rho im brofi pethau nad adnabu’r byd. Rho oleuni, rho ddoethineb, rho dangnefedd fo’n parhau, rho lawenydd heb ddim diwedd, rho faddeuant am bob bai; triged d’Ysbryd yn ei demel dan fy mron. Ynot mae […]


Does gyffelyb iddo ef

‘Does gyffelyb iddo ef ar y ddaear, yn y nef; trech ei allu, trech ei ras na dyfnderau calon gas, a’i ffyddlondeb sydd yn fwy nag angheuol, ddwyfol glwy’. Caned cenedlaethau’r byd am ei enw mawr ynghyd; aed i gyrrau pella’r ne’, aed i’r dwyrain, aed i’r de; bloeddied moroedd gyda thir ddyfnder iachawdwriaeth bur. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Dros bechadur buost farw

Dros bechadur buost farw, dros bechadur, ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion nes it orfod crymu pen; dwed i mi, ai fi oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr marw dros un bron â suddo yn Gehenna boeth i lawr? Dwed i mi, a wyt yn maddau cwympo ganwaith i’r un bai? Dwed a […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Dros y bryniau tywyll niwlog

Dros y bryniau tywyll niwlog, Yn dawel, f’enaid, edrych draw – Ar addewidion sydd i esgor Ar ryw ddyddiau braf gerllaw: Nefol Jiwbil, Gad im weld y bore wawr. Ar ardaloedd maith o d’wyllwch T’wynnu a wnelo’r heulwen lân, Ac ymlidied i’r gorllewin Y nos o’r dwyrain draw o’i blaen: Iachawdwriaeth, Ti yn unig gario’r […]


Duw anfeidrol yw dy enw

Duw anfeidrol yw dy enw, Llanw’r nefoedd, llanw’r byd; F’enaid innau sy’n dy olrhain Trwy’r greadigaeth faith i gyd: Ffaelu â’th ffeindio I’r cyflawnder sy arna’i chwant. D’wed a ellir nesu atat, D’wed a ellir dy fwynhau, Heb un gorchudd ar dy ŵyneb, Nac un gwg i’m llwfwrhau: Dyma’r nefoedd A ddeisyfwn tu yma i’r […]


Duw anfeidrol yw dy enw

Duw anfeidrol yw dy enw, Llanw’r nefoedd, llanw’r llawr, Mae dy lwybrau’n anweledig Yn nyfnderoedd moroedd mawr: Dy feddyliau – Is nag uffern, uwch na’r nef! Minnau’n ddyfal sy’n ymofyn Ar yr aswy, ar y dde, Ceisio canfod dwfwn gyngor, A dibenion Brenin ne’: Hyn a ffeindiais – Mai daioni yw oll i mi. Da […]


Duw fy nerth a’m noddfa lawn

Duw yw fy nerth a’m noddfa lawn; Mewn cyfyngderau creulon iawn, Pan alwom arno mae gerllaw; Ped âi’r mynyddoedd mwya’ i’r môr, Pe chwalai’r ddaear fawr a’i ‘stôr, Nid ofnai f’enaid i ddim braw. A phe dôi’r moroedd dros y byd Yn genllif garw coch i gyd, Nes soddi’r bryniau fel o’r blaen; Mae afon […]


Duw, teyrnasa ar y ddaear

Duw, teyrnasa ar y ddaear o’r gorllewin pell i’r de; cymer feddiant o’r ardaloedd pellaf, t’wyllaf is y ne’; Haul Cyfiawnder, llanw’r ddaear fawr â’th ras. Taened gweinidogion bywyd iachawdwriaeth Iesu ar led; cluded moroedd addewidion drosodd draw i’r rhai di-gred; aed Efengyl ar adenydd dwyfol wynt. Doed preswylwyr yr anialwch, doed trigolion bro a […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

Duw! er mor eang yw dy waith

Duw! er mor eang yw dy waith, Yn llanw’r holl greadigaeth faith, ‘D oes dim drwy waith dy ddwylaw oll At gadw dyn fu gynt ar goll. Dyma lle mae d’anfeidrol ras I’r eitha’n cael ei daenu i maes; A holl lythrennau d’enw a gawn Yn cael eu dangos yma’n llawn. Ar Galfari, rhwng daer […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015