logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dacw’r hyfryd fan caf drigo

Dacw’r hyfryd fan caf drigo, Gwn caf drigo cyn bo hir, Dros y bryniau oer tymhestlog, Yn y sanctaidd hyfryd dir: Gwela’n awr fore wawr Glir, o dragwyddoldeb mawr. Ni gawn yno weld a garwn, Mewn gogoniant llawer mwy Nag ei gwelsom ar y croesbren Dan ei farwol ddwyfol glwy’; Lluoedd mawr sydd yn awr […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Dal fi fy Nuw, dal fi i’r lan

Dal fi fy Nuw, dal fi i’r lan, ‘n enwedig dal fi lle ‘rwy’n wan; dal fi yn gryf nes mynd i maes o’r byd sy’n llawn o bechod cas. Gwna fi’n gyfoethog ymhob dawn, gwna fi fel halen peraidd iawn, gwna fi fel seren olau wiw ‘n disgleirio yn y byd ‘rwy’n byw. Dysg […]


Dal fi’n gadarn hyd pan ddelo

Dal fi’n gadarn hyd pan ddelo Amser hyfryd o ryddhau, A chael, yn lle temtasiynau, Yn dragywydd dy fwynhau: Dyna’r pryd – gwyn fy myd! – Derfydd fy ngofidiau i gyd. Ti gei’r enw a’r anrhydedd A’r gogoniant yn y man, Am, o ddyfnder maith trueni Iti wared f’enaid gwan: Nid oedd un ond dy […]


Dal fy llygad, dal heb ŵyro

(Ceisio Duw yn unig) Dal fy llygad, dal heb ŵyro, Dal ef ar d’addewid wir; Dal fy nhraed heb gynnig ysgog Allan fyth o’th gyfraith bur; Boed d’orchmynion, Imi’n gysur ac yn hedd. O! darfydded imi garu Unrhyw bleser îs y ne’, A darfydded im fyfyrio Ar un gwrthrych yn dy le: Aed fy ysbryd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 26, 2015

Darfu fy nerth, ‘rwy’n llwfwrhau

Darfu fy nerth, ‘rwy’n llwfwrhau, O! gwêl yn glau f’anghenraid; Nerth mawr, difesur, fel y môr, A feddi’n stôr i’r gweiniaid. Ti’m tynaist i o ganol tân, A mi o’r blaen yn ofni; Gwna hynny eto’r funud hon, Mae f’enaid bron â threngi. Mi bwysaf atat eto’n nes; Pa les im ddigalonni? Mae sôn amdanat […]


Darfu noddfa mewn creadur

Darfu noddfa mewn creadur, Rhaid cael noddfa’n nes i’r nef; Nid oes gadarn le im orffwys Fythol ond ei fynwes Ef; Dyma’r unig Fan caiff f’enaid wir iachâd. Dan dy adain cedwir f’enaid, Dan dy adain byddaf byw, Dan dy adain y gwaredir Fi o’r beiau gwaetha’u rhyw; ‘Rwyt yn gysgod Rhag euogrwydd yn ei […]


Dechrau canu, dechrau canmol

Dechrau canu, dechrau canmol – ymhen mil o filoedd maith – Iesu, bydd y pererinion hyfryd draw ar ben eu taith; ni cheir diwedd byth ar sŵn y delyn aur. Yno caf fi ddweud yr hanes sut y dringodd eiddil, gwan drwy afonydd a thros greigiau dyrys, anial, serth i’r lan: Iesu ei hunan gaiff […]


Deued dyddiau o bob cymysg

Deued dyddiau o bob cymysg Ar fy nherfynedig oes; Tywynned haul oleudeg llwyddiant, Neu ynteu gwasged garw groes, – Clod fy Nuw gaiff lanw ‘ngenau Trwy bob tymestl, trwy bob hin; A phob enw gaiff ei lyncu Yn ei enw Ef ei hun. Ynddo’n unig ‘rwy’n ymddiried, Hollalluog yw fy Nuw; A ffieiddio’r wyf bob […]


Deued pechaduriaid truain

Deued pechaduriaid truain yn finteioedd mawr ynghyd, doed ynysoedd pell y moroedd i gael gweld dy ŵyneb-pryd, cloffion, deillion, gwywedigion, o bob enwau, o bob gradd, i Galfaria un prynhawngwaith i weld yr Oen sydd wedi ei ladd. Dacw’r nefoedd fawr ei hunan nawr yn dioddef angau loes; dacw obaith yr holl ddaear heddiw’n hongian […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Deued Satan â’i holl rwydau

(Diogelwch yng Nghrist) Deued Satan â’i holl rwydau Deued â’i bicellau tân, Casgled gyfoeth mawr y ddaear, A gosoded hwy o’m blaen; Byth ni’m temtia, Tra fo’m henaid yn dy gôl. Doed eilunod o bob rhywiau, Doed y gwrthrych teca’i bryd, Doed pleserau gwag brenhinoedd I anturio denu ‘mryd; Ofer hynny Tra fo gennyf wrthrych […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 29, 2015