logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arnat, Iesu, boed fy meddwl

Arnat, Iesu, boed fy meddwl, am dy gariad boed fy nghân; dyged sŵn dy ddioddefiadau fy serchiadau oll yn Un: mae dy gariad uwch a glywodd neb erioed. O na chawn ddifyrru ‘nyddiau llwythog, dan dy ddwyfol groes, a phob meddwl wedi ei glymu wrth dy Berson ddydd a nos; byw bob munud mewn tangnefedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Atat, Arglwydd, trof fy wyneb,

Atat, Arglwydd, trof fy ŵyneb, Ti yw f’unig noddfa lawn, Pan fo cyfyngderau’n gwasgu – Cyfyngderau trymion iawn; Dal fi i fyny ‘ngrym y tonnau, ‘D oes ond dychryn ar bob llaw; Rho dy help, Dywysog bywyd, I gael glanio’r ochor draw. Ti gei ‘mywyd, Ti gei f’amser; Ti gei ‘noniau o bob rhyw; P’odd […]


Awn, bechaduriaid, at y dŵr

Awn, bechaduriaid, at y dŵr a darddodd ar y bryn; ac ni gawn yfed byth heb drai o’r afon loyw hyn. Mae yma drugareddau rhad i’r tlawd a’r llariaidd rai, a rhyw fendithion maith yn stôr sy fythol yn parhau. Ni flinwn ganu tra bôm byw yr oruchafiaeth hyn enillodd Iesu un prynhawn ar ben […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Boed fy mywyd oll yn ddiolch,

Boed fy mywyd oll yn ddiolch dim ond diolch yw fy lle; ni wna gwaredigaeth ragor i greadur is y ne’: gallu’r nefoedd oedd a’m daliodd i i’r lan. Ar y dibyn bûm yn chwarae; pe syrthiasai f’enaid gwan nid oedd bosibl imi godi byth o’r dyfnder hwnnw i’r lan: Iesu, Iesu ti sy’n trefnu […]


Boed fy nghalon iti’n demel

Boed  fy nghalon iti’n demel, boed fy ysbryd iti’n nyth, ac o fewn y drigfan yma aros, Iesu, aros byth: gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb im. Awr o’th bur gymdeithas felys, awr o weld dy ŵyneb-pryd sy’n rhagori fil o weithiau ar bleserau gwag y byd: mi ro’r cwbwl am gwmpeini pur fy Nuw. Datrys, datrys fy […]


Cheisiais Arglwydd, ddim ond hynny

‘Cheisiais Arglwydd, ddim ond hynny, dim ond treulio ‘nyddiau i maes fyth i’th garu a’th ryfeddu ac ymborthi ar dy ras: dyna ddigon – ‘cheisiaf ‘nabod dim ond hyn. Dal fy llygad, dal heb wyro, dal ef ar d’addewid wir, dal fy nhraed heb gynnig ysgog allan fyth o’th gyfraith bur: boed d’orchmynion imi’n gysur […]


Chwi bererinion glân

Chwi bererinion glân, sy’n mynd tua’r Ganaan wlad, ni thariaf finnau ddim yn ôl; dilynaf ôl eich traed nes mynd i Salem bur mewn cysur llawn i’m lle: O ffrind troseddwyr, moes dy law a thyn fi draw i dre. Mi ges arwyddion gwir o gariad pur fy Nuw; ei ras a’i dawel, hyfryd hedd […]


Chwilio amdanat addfwyn Arglwydd

Chwilio amdanat addfwyn Arglwydd mae fy enaid, yma a thraw; teimlo’mod i’n berffaith ddedwydd pryd y byddi di gerllaw: gwedd dy ŵyneb yw fy mywyd yn y byd. Heddwch perffaith yw dy gwmni, mae llawenydd ar dy dde; ond i ti fod yn bresennol, popeth sydd yn llanw’r lle: ni ddaw tristwch fyth i’th gwmni […]


Clodforwch bawb ein Harglwydd Dduw

Clodforwch bawb ein Harglwydd Dduw, doed dynol-ryw i’w ganmol; ei hedd, fel afon fawr, ddi-drai, a gaiff ddyfrhau ei bobol. Ei air a’i amod cadw wna, byth y parha’i ffyddlondeb nes dwyn ei braidd o’u poen a’u pla i hyfryd dragwyddoldeb. Ef ni newidia, er gweld bai o fewn i’w rai anwyla’; byth cofia waed […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio

Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio D’oriau gwerthfawr yn y byd, Cyn ehedeg draw oddi yma, P’un a gest ti’r trysor drud; Yn mha ardal bydd fy llety? Fath pryd hynny fydd fy ngwedd? P’un ai llawen, ai cystuddiol Fyddi y tu draw i’r bedd? Mae nghyfeillion wedi myned Draw yn lluoedd maith o’m blaen, A […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015