logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Anghrediniaeth, gad fi’n llonydd

Anghrediniaeth, gad fi’n llonydd, onid e mi godaf lef o’r dyfnderoedd, lle ‘rwy’n gorwedd, i fyny’n lân i ganol nef; Brawd sydd yno’n eiriol drosof, nid wy’n angof nos na dydd, Brawd a dyr fy holl gadwynau, Brawd a ddaw â’r caeth yn rhydd. ‘Chydig ffydd, ble ‘rwyt ti’n llechu? Cymer galon, gwna dy ran; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Anturiaf at ei orsedd fwyn

Anturiaf at ei orsedd fwyn, Dan eithaf tywyll nos; Ac mi orffwysaf, doed a ddêl, Ar haeddiant gwaed y groes. Mae ynddo drugareddau fil, A chariad heb ddim trai, A rhyw ffyddlondeb fel y môr At ei gystuddiol rai. Mi rof ffarwél i bob rhyw chwant – Pob pleser is y nen; Ac yr wy’n […]


Ar adegau fel hyn

Ar adegau fel hyn y canaf fy nghân, Y canaf fy nghân serch i Iesu. Ar adegau fel hyn fe godaf ddwy law, Fe godaf ddwy law ato Ef. Canaf ‘Fe’th garaf di,’ Canaf ‘Fe’th garaf di.’ Canaf ‘Iesu, fe’th garaf, Fe’th garaf di.’ David Graham (In moments like these), Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © […]


Ar hyd y ffordd i Jericho (Y Samariad Trugarog)

Samariad Trugarog, Luc 10: 25-37 Ar hyd y ffordd i Jericho Disgwyliai lladron cas Am berson unig ar ei daith Heb ots beth oedd ei dras. Gadawyd ef a golwg gwael I farw wrth y berth, Heb unrhyw un i drin ei friw Ac adfer peth o’i nerth. Aeth swyddog Teml heibio’r fan Aeth ar […]


Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd a’i throeon enbyd hi o ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni. Fy enaid dring o riw i riw heb ofni braw na haint yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth ar lwybrau serth y saint. Y bywyd uchel wêl ei waith ar hyd ei daith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd a’i throeon enbyd hi o ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni. Fy enaid dring o riw i riw heb ofni braw na haint yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth ar lwybrau serth y saint. Y bywyd uchel wêl ei waith ar hyd ei daith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Arglwydd Dduw, mor drugarog

Arglwydd Dduw, mor drugarog, Yn dy fawr gariad di. Arglwydd Dduw, roeddem feirw, Ond fe’n gwnaethost ni’n fyw gyda Christ. (Dynion) Yn fyw gyda Christ, yn fyw gyda Christ, Do fe’n cyfodaist ni gydag ef, A’n gosod ni i eistedd yn y nefoedd. Do fe’n cyfodaist ni gydag ef, A’n gosod ni i eistedd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 3, 2015

Arglwydd gad im fyw i weled

Arglwydd gad im fyw i weled, gad im weled mwy i fyw, gad i’m profiad droi’n ddatguddiad ar dy fywyd, O fy Nuw; a’r datguddiad dyfo’n brofiad dwysach im. Gad im ddeall dy ddysgeidiaeth Arglwydd, wrth ei gwneuthur hi, gad im wneuthur yn fwy perffaith drwy’r datguddiad ddaw i mi; byw fydd cynnydd mewn gwybodaeth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y lli; llechu wnaf yng nghraig yr oesoedd, deued dilyw, deued tân, a phan chwalo’r greadigaeth craig yr oesoedd fydd fy nghân. Pan fo creigiau’r byd yn rhwygo yn rhyferthwy’r farn a ddaw, stormydd creulon […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Arglwydd Iesu, gad im deimlo

Arglwydd Iesu, gad im deimlo rhin anturiaeth fawr y groes; yr ufudd-dod perffaith hwnnw wrth ŵynebu dyfnaf loes; yr arwriaeth hardd nad ofnai warthrudd a dichellion byd; O Waredwr ieuanc, gwrol, llwyr feddianna di fy mryd. N’ad im geisio gennyt, Arglwydd, fywyd llonydd a di-graith; n’ad im ofyn am esmwythfyd ar ddirwystyr, dawel daith; dyro’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 28, 2015