logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

I’th Eglwys, Arglwydd, rho fwynhau

I’th Eglwys, Arglwydd, rho fwynhau y tywalltiadau nefol, a grasol wyrthiau’r Ysbryd Glân yn creu yr anian dduwiol. Nid dawn na dysg ond dwyfol nerth wna brydferth waith ar ddynion; y galon newydd, eiddot ti ei rhoddi, Ysbryd tirion. Ti elli bob rhyw ddrwg ddileu a’n creu i gyd o’r newydd; yn helaeth rho yn […]


Iesu roes addewid hyfryd

Iesu roes addewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith yr anfonai ef ei Ysbryd i roi bywyd yn ei waith; dawn yr Ysbryd, digon i’r disgyblion fu. Cofiodd Iesu ei addewid; O cyflawned hi yn awr, fel y gwnaeth ar ddydd y Sulgwyn pan achubwyd tyrfa fawr; enw Iesu gaiff yr holl ogoniant […]


Kyrie eleison

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Trugarha wrthym, trugarha wrthym, trugarha wrthym. O ein Duw LITWRGI EGLWYS UNIONGRED RWSIA cyf. MAWL AC ADDOLIAD, 1996 (Caneuon Ffydd 47)

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Na foed cydweithwyr Duw

Na foed cydweithwyr Duw byth yn eu gwaith yn drist wrth ddwyn y meini byw i’w dodi’n nhemel Crist: llawenydd sydd, llawenydd fydd i bawb sy’n gweithio ‘ngolau ffydd. Mae gweithwyr gorau’r ne’ yn marw yn eu gwaith, ond eraill ddaw’n eu lle ar hyd yr oesoedd maith; a ffyddlon i’w addewid fry yw’r hwn […]


O cadw ni, ein Duw

O cadw ni, ein Duw, mewn dyddiau du, rhag colli rhamant byw dan ofnau lu. Yn nydd y crwydro mawr ar lwybrau’r ffydd, O clyw ein gweddi nawr am newydd ddydd. Rho inni weld y groes a phridwerth Crist yn drech nag anllad oes a’i gwacter trist. Wrth gofio’i goncwest ef y trydydd dydd, tydi, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 25, 2016

O Greawdwr y goludoedd

O Greawdwr y goludoedd Maddau dlodi mawr ein byw, Maddau’r chwarae â chysgodion Yn lle d’arddel Di, ein Duw; Tyn ni’n rhydd o afal greulon Y sylweddau dibarhad, Crea ynom hiraeth sanctaidd Am drysorau’r nefol wlad. O Arweinydd pererinion Maddau in ein crwydro ffôl, Deillion ydym yn yr anial Wedi colli’r ffordd yn ôl; O’n […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016

O llanwa hwyliau d’Eglwys

O llanwa hwyliau d’Eglwys yn gadarn yn y gwynt sydd heddiw o Galfaria yn chwythu’n gynt a chynt: mae’r morwyr yma’n barod a’r Capten wrth y llyw, a’r llong ar fyr i hwylio ar lanw Ysbryd Duw. O cadw’r criw yn ffyddlon a’r cwrs yn union syth ar gerrynt gair y bywyd na wna ddiffygio […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

O tyrd ar frys, Iachawdwr mawr

O tyrd ar frys, Iachawdwr mawr, disgynned d’Ysbryd yma i lawr; rho nerth i bawb o deulu’r Tad gydgerdded tua’r hyfryd wlad. Cyd-fynd o hyd dan ganu ‘mlaen, cyd-ddioddef yn y dŵr a’r tân, cydgario’r groes, cydlawenhau, a chydgystuddio dan bob gwae. Duw, tyrd â’th saint o dan y ne’, o eitha’r dwyrain pell i’r […]


Rho d’arweiniad, Arglwydd tirion

Rho d’arweiniad, Arglwydd tirion, i’th lân Eglwys yn ein tir: i’w hoffeiriaid a’i hesgobion dyro weledigaeth glir: gwna’i haelodau yn ganghennau ffrwythlon o’r Winwydden wir. Boed i gadarn ffydd ein tadau gadw d’Eglwys rhag sarhad: boed i ras ein hordinhadau buro a sancteiddio’n gwlad: boed i’w gwyliau a’i hymprydiau chwyddo’r mawl yn nhŷ ein Tad. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Wele deulu d’Eglwys, Iesu

Wele deulu d’Eglwys, Iesu, ger dy fron yn plygu nawr wedi’i lethu gan ei wendid, yn hiraethu am y wawr: taer erfyniwn am gael profi llawnder grym dy Ysbryd Glân dry ein hofn yn hyder sanctaidd, dry ein tristwch oll yn gân. Lle bu ofn yn magu llwfrdra ac esgusion hawdd gyhyd, lle daeth niwloedd […]