logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fy Nuw, uwchlaw fy neall

Fy Nuw, uwchlaw fy neall Yw gwaith dy ddwylo i gyd; Rhyfeddod annherfynol Sy ynddynt oll ynghyd: Wrth weled dy ddoethineb, Dy allu mawr, a’th fri, Mi greda’ am iechydwriaeth Yn hollol ynot ti. Fy enaid, gwêl fath noddfa Ddiysgog gadarn yw, Ym mhob rhyw gyfyngderau, Tragwyddol ras fy Nuw: Ac yma boed fy nhrigfan, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 28, 2017

Fe rodiai Iesu un prynhawn

Fe rodiai Iesu un prynhawn yng Ngalilea mewn rhyw dref, a’r mamau’n llu a ddug eu plant yn eiddgar ato ef. Ac yn ei freichiau cymerth hwy a’i fendith roddodd i bob un; “Gadewch i’r plant,” medd ef yn fwyn, “ddod ataf fi fy hun.” “Ac na waherddwch iddynt byth, cans teyrnas nef sydd eiddynt […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 9, 2016

Fe ddaeth ddoe â’i siâr o ofid

Cerddwn Ymlaen Fe ddaeth ddoe â’i siâr o ofid a daeth pryder yn ei dro, gwelwyd hefyd haul yn gwenu a llawenydd yn ein bro: ond drwy’r lleddf a’r llon fe welwyd llaw yr Iôr yn llywio’n bywyd i’r yfory sy’n obaith gwiw. Mae’r yfory heb ei brofi, mae ei stôr o hyd dan sêl; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Fy enaid, gogonedda

Fy enaid, gogonedda yr Arglwydd sy’n y nef, â’th ddoniau oll bendithia ei enw sanctaidd ef; mae’n llwyr ddileu dy gamwedd, mae’n abal i’th iacháu, dy wared o’th anwiredd mae’r Duw sy’n trugarhau. Yn eiddot mae bendithion di-drai yr uchel Iôr, tangnefedd fel yr afon, cyfiawnder fel y môr: daw rhiniol nerth y nefoedd i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

F’enaid, gwêl i ben Calfaria

F’enaid, gwêl i ben Calfaria, Draw’r rhyfeddod mwya’ ‘rioed; Crëwr nefoedd wen yn marw, Trenga’r ddraig o dan ei droed; Clywaf lais yn awr, debygwn, Egyr byrth y nefoedd fry; F’enaid, cân, fe ddarfu ofnau, Prynwyd nefoedd wen i mi. Tyrd i fyny o’r anialwch, Wedi aros yno’n hir, Sypiau grawnwin mawrion aeddfed, Sy’n dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Fy ngweddi, dos i’r nef

Fy ngweddi, dos i’r nef, Yn union at fy Nuw, A dywed wrtho Ef yn daer, “Atolwg, Arglwydd, clyw! Gwna’n ôl d’addewid wych I’m dwyn i’th nefoedd wen; Yn Salem fry partô fy lle Mewn llys o fewn i’r llen.” Pererin llesg a llaith, Dechreuais daith oedd bell, Trwy lu o elynion mawr eu brad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Fy Nuw, Fy Nuw, fy Mhriod wyt

Fy Nuw, Fy Nuw, fy Mhriod wyt a’m Tad, Fy ngobaith oll, a’m hiachawdwriaeth rad, Ti fuost noddfa gadarn i myfi, Gad i mi eto weld dy wyneb Di. Nac aed o’th gof dy ffyddlon amod drud, Yn sicir wnaed cyn rhoi sylfeini’r byd; Ti roist im yno drysor maith di-drai; Gad imi heddiw gael […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Fel brefa’r hydd

Fel brefa’r hydd am y dyfroedd byw, Sychedu mae f’enaid am fy Nuw. ‘Dwi d’angen di, fy Arglwydd a’m Rhi, ‘Dwi d’angen di, ‘Dwi d’angen di. Mwy na dim yn y byd, Na’r anadl ynof sydd, (Na) churiad y galon hon – Mwy na’r rhain i gyd. O! Dduw mewn dyddiau ddaw Fe fyddaf fi […]


Fe roddodd ei hun, dioddefodd loes

Fe roddodd ei hun, dioddefodd loes; Drosof fi bu farw ar y groes. Cariad a gras a nerth Ysbryd Duw; Bu farw Crist er mwyn im gael byw. Ie, calon o fawl sy’n canu y gân. Y galon o fawl a roddodd ar dân. Ie, calon o fawl rydd ei Ysbryd Glân, Fy nghalon o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 18, 2015

Fe roddodd i mi fantell o fawl

Fe roddodd i mi fantell o fawl I guddio fy ysbryd trist a llesg. Fe roddodd i mi fantell o fawl I guddio fy ysbryd trist a llesg. Fe roddodd… Fe roes im goron lle buodd lludw, Ac olew gwerthfawr yn lle’r holl alar; O gorfoleddaf! Yn fodlon rhof fy hun i Dduw. Fe roddodd… […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 12, 2015