logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fry yn dy nefoedd clyw ein cri

Fry yn dy nefoedd clyw ein cri, pob gras a dawn sydd ynot ti; nac oeda’n hwy dy deyrnas fawr, O Dduw ein Iôr, pâr lwydd yn awr. Nid aeth o’n cof dy wyrthiau gynt, y sanctaidd dân a’r bywiol wynt; gwyn fyd na ddeuent eto i lawr, O Dduw ein Iôr, pâr lwydd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enaid i yn dyheu am fod yn agos er mwyn profi o’th gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth a’m tŵr, a chyda thi, ‘rwyf finnau’n siwr mai tydi yw serch fy nghalon, ac O Dduw, addolaf di. Gwell wyt ti nag aur ac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Felly carodd Duw wrthrychau

Felly carodd Duw wrthrychau anhawddgara’ erioed a fu, felly carodd, fel y rhoddodd annwyl Fab ei fynwes gu; nid arbedodd, ond traddododd ef dros ein pechodau i gyd: taro’r cyfaill, arbed gelyn, “Felly carodd Duw y byd.” Felly carodd, ond ni ddichon holl angylion nef y nef draethu, i oesoedd tragwyddoldeb, led a hyd ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd

Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd, fe ddrylliwyd yr iau, mae’r Cadarn yn rhydd, fe gododd y Ceidwad, boed moliant i Dduw, fe goncrwyd marwolaeth, mae’r Iesu yn fyw! Cyhoedder y gair, atseinier y sôn, a thrawer y salm soniarus ei thôn, dywedwch wrth Seion alarus a gwyw am sychu ei dagrau, mae’r Iesu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Fel y rhed llifogydd mawrion

Fel y rhed llifogydd mawrion fel y chwyth yr awel gref, felly bydded f’ocheneidiau yn dyrchafu tua’r nef; gwn, fy Nuw na elli atal, gwn na elli roi nacâd o un fendith is y nefoedd ag sydd imi er iachâd F’enaid wrth y nef sy’n curo, yno mae yn pledio’n hy, ac ni osteg oni […]


Fe roed imi ddymuniadau

Fe roed imi ddymuniadau nad oes dim o fewn y byd, yn y dwyrain na’r gorllewin a all hanner llanw ‘mryd: tragwyddoldeb, yno llenwir fi yn llawn. Mi gaf yno garu a fynnwyf, cariad perffaith, pur, di-drai; cariad drwy ryw oesoedd mawrion nad â fymryn bach yn llai: môr diderfyn byth yn berffaith, byth yn […]


Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu

Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu, boed clod i’th enw byth, boed dynion yn dy foli fel rhif y bore wlith; O na bai gwellt y ddaear oll yn delynau aur i ganu i’r hwn a anwyd ym Methlem gynt o Fair. O Iesu, pwy all beidio â’th ganmol ddydd a nos? A phwy all […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Fy meiau trymion, luoedd maith

Fy meiau trymion, luoedd maith, a waeddodd tua’r nen, a dyna pam ‘roedd rhaid i’m Duw ddioddef ar y pren. Hwy a’th fradychodd, annwyl Oen, hwy oedd y goron ddrain, hwy oedd y fflangell greulon, gref, hwy oedd yr hoelion main. Fy meiau oedd y wayw-ffon drywanai’i ystlys bur, fel y daeth ffrwd o dan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Fy enaid, at dy Dduw

Fy enaid, at dy Dduw, fel gwrthrych mawr dy gred, drwy gystudd o bob rhyw a phob temtasiwn, rhed; caf ganddo ef gysuron gwir, fwy nag ar foroedd nac ar dir. O na allwn roddi ‘mhwys ar dy ardderchog law, a gado i gystudd ddod oddi yma ac oddi draw, a byw dan nawdd y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Fy Ngwaredwr yw Ef (Mighty to Save)

Syched am dosturi A chariad fel y moroedd O! trugarha fy Nuw. Syched am faddeuant, Am waredigaeth gyflawn Cenhedloedd plygwch. Cytgan ’Ngwaredwr, brenin y brenhinoedd Ceidwad cadarn yw Ef, Canwch glod iddo Ef Byth bythoedd, ceidwad y cyfamod. Fe yw concwerwr y bedd. Cymer fi fel wyf i Gyda’m holl ofidion Tywallt arnaf i. Dilynaf […]