logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, gwyddost fy nghystuddiau

Iesu, gwyddost fy nghystuddiau, ‘R wyt yn rhifo pob yr un; Pob rhyw wradwydd, pob rhyw groesau, Dioddefaist hwynt dy Hun; Dal fi i fyny Man bo ‘meichiau’n fwyaf trwm. Er dy fod Di heddiw’n eistedd Yn ngogoniant nef y nef, Mewn goleuni cyn ddisgleiried Na ellir nesu ato ef, ‘R wyt yn edrych Ar […]


I ti, O Dad addfwynaf

I ti, O Dad addfwynaf, fy ngweddi a gyflwynaf yn awr ar derfyn dydd: O derbyn di fy nghalon, mewn hawddfyd a threialon yn gysgod bythol imi bydd. Pob gras tydi a feddi i wrando ar fy ngweddi, clyw nawr fy llef, O Dad; na chofia fy ffaeleddau, a maddau fy nghamweddau, dy fendith, Arglwydd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

I blith y ddau neu dri

I blith y ddau neu dri yr awron tyred di, ein gwendid gwêl, rho inni sêl, O Dad, ymwêl â ni: cryfha ein ffydd yn ôl y dydd, Breswylydd mawr y berth, ein llef erglyw, O Iôr, ein llyw, yr esgyrn gwyw gwna eto’n fyw, O Dduw, bydd inni’n nerth. Ein cri, ein Tad, a’n […]


Iesu’r athro clyw ein diolch

Diolch am yr Ysgol Sul Iesu’r athro clyw ein diolch Am bob gwers a gawsom ni Yn ein helpu ni i ddysgu Mor arbennig ydwyt ti. Yn yr Ysgol Sul y clywsom Am dy air, dy ddysg a’th ddawn, A bod modd i ninnau ddathlu Bod yn rhan o’th deulu llawn. Helpa ni i weld […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Iesu ti yw drws pob gobaith (Ioan 10)

Ioan 10 Iesu ti yw drws pob gobaith, Ti yw’r ffordd ymlaen at Dduw, Drwy dy ddilyn, gwyddom ninnau Er ein beiau, y cawn fyw. Fel y bu i’r defaid ddilyn Ôl dy droed, dros lwybrau maith, Credwn mai diogel fyddwn Er peryglon mwya’n taith. Ti yw bugail mawr y defaid, Sydd o hyd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Iesu hawddgar, rho dy feddwl

Iesu hawddgar, rho dy feddwl anhunanol ynof fi, fel y parchaf eiddo eraill megis ag y gwnaethost ti: gostyngedig fuost beunydd ac yn ddibris buost fyw; dyrchafedig wyt ym mhobman am ymwadu â ffurf Duw. Gwn dy wneuthur ar lun dynion; ar ffurf gwas y treuliaist d’oes a’th ddarostwng di dy hunan, ufuddhau hyd angau’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Iesu ddywedodd, “Fi yw y bara”

Iesu ddywedodd, “Fi yw y bara, bara bywyd dynol-ryw wyf fi, bara bywyd dynol-ryw wyf fi, bara bywyd dynol-ryw wyf fi.” Iesu ddywedodd, “Fi yw y drws, y ffordd a’r drws i’r tlawd wyf fi.” Iesu ddywedodd, “Fi yw’r goleuni, gwir oleuni’r byd wyf fi.” Iesu ddywedodd, “Fi yw y bugail, bugail da y defaid […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

I ddyddiau’r glanio ar y lloer

I ddyddiau’r glanio ar y lloer y’n ganed, Iôr, bob un, a gwelsom wyrthiau eraill drwy y ddawn a roist i ddyn. Ond dyro weled gwyrthiau mwy – cael sathru dan ein troed yr afiechydon creulon, cry’ sy’n blino’r byd erioed. Rho inni’n fuan weled dydd na cheir, drugarog Dduw, na newyn blin na thlodi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 21, 2016

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd, cynlluniwr y cread i gyd, Creawdwr y sêr a’u niferoedd, Cynhaliwr holl fywyd y byd; ei enw sydd fawr drwy’r nefoedd a’r llawr, ymuned plant dynion i’w foli yn awr. Mawrygwn y Mab, ein Gwaredwr a ddaeth yn y cnawd atom ni, a rodiodd yn isel ei gyflwr a […]


Iesu, Geidwad bendigedig

Iesu, Geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a’r methedig, tyner ydwyt a charedig; rho dy ras yn nerth i ni. Iesu, buost gynt yn faban yn y llety tlawd, anniddan; Brenin nef a daear weithian, dirion Arglwydd, ydwyt ti. Iesu, drosom buost farw ar y croesbren creulon, garw: dirfawr werth yr aberth hwnnw egyr byrth y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016