logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mynnais wlad

Ysbrydoliaeth Beiblaidd: Luc 15, Y mab wnaeth wrthryfela (Dameg y Mab Afradlon) Mynnais wlad yn bell o olwg Tiroedd ffrwythlon tŷ fy Nhad; Yno ‘roedd fy ffrindiau’n ffyddlon, nes i’m brofi’n llwyr eu brad. Pechod aflan, do fe’m gyrrodd ‘Nes a nes at gibau’r moch, Ond dy Ysbryd a’m gwaredodd O dynfa gref y byd a’i […]


Mae yna ddydd

Mae yna ddydd mae’r Cread cyfan am ei weld; y dydd o ryddid pan ddaw y ddaear oll yn rhydd. A dyna’r dydd y cwrdd yr Iôr â’i briod Ef; ac wrth ei weled, ar amrantiad fe’n newidir. Yr utgorn gân, a’r meirw ddaw yn ôl yn fyw – trwy ei allu, bellach byth i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 15, 2018

Mae croeso i’w deyrnas

Mae croeso i’w deyrnas i blant bach o hyd, Agorodd ei fynwes i’w derbyn i gyd : Gadewch i blant bychain Ddod ataf-medd ef; Cans eiddo y cyfryw Yw Teyrnas y Nef. Cytgan: Mae’r Iesu yn derbyn Plant bychain o hyd, Hosanna i Enw Gwaredwr y byd. Pan oedd yn mynd heibio i’r ddinas neu’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2018

Molwch yr Arglwydd o’r Nefoedd

Molwch yr Arglwydd o’r nefoedd. Bloeddiwch ei enw o’r mynyddoedd. Molwch e, ei holl fyddinoedd. Yr Arglwydd yw ein Duw Nawr ac am byth bythoedd. Fe greodd yr haul, y sêr, a’r lleuad, Bloeddiwch ei enw yr holl ddaear. Cytgan Dewch ynghyd, bob plentyn ac oedolyn, A phob anifail, o’r neidr i’r aderyn, Pawb ar […]


Mae fy meiau fel mynyddoedd

Mae fy meiau fel mynyddoedd Amlach hefyd yw eu rhi’ Nag yw gwlith y bore wawrddydd, Nag yw sêr y nefoedd fry: Gwaed fy Arglwydd Sydd yn abl i olchi ‘mai. Golchi’r ddu gydwybod aflan Lawer gwynnach eira mân; Gwneud y brwnt, gan’ waith ddifwynodd Yn y domen, fel y gwlân: Pwy all fesur Lled […]


Mae enw Calfari

Mae enw Calfari, Fu gynt yn wradwydd mawr, Yn ngolwg f’enaid i Yn fwy na’r nef yn awr: O! ddedwydd fryn, sancteiddiaf le, Dderbyniodd ddwyfol waed y ne’! ‘R wy’n caru’r hyfryd awr, Mi gara’r hyfryd le, Mi garaf bren y groes ’Fu ar ei ysgwydd E: Wel dyma ’Nuw a dyma ’Mhen, Ac oll […]


Mewn cyfyngderau bydd yn Dduw

Mewn cyfyngderau bydd yn Dduw, Nid wyf ond gwyw a gwan; Nid oes ond gallu mawr y nen A ddeil fy mhen i’r lan. Ni fedda’i mewn nac o’r tu maes Ond nerthol ras y Nef Yn erbyn pob tymhestloedd llym, A’r storom gadarn gref. Cysurwch fi, afonydd pur, Rhedegog ddyfroedd byw, Sy’n tarddu o […]


Mae tywyll anial nos

Mae tywyll anial nos, Peryglon o bob rhyw, Holl ofnau’r bedd, pob meddwl gwan, Yn ffoi o’r fan bo ‘Nuw: Ond tegwch dwyfol clir, A chariad pur a hedd, Gaiff fod yn wleddoedd pur di-drai I’r rhai sy’n gweld ei wedd. Lle byddych Di, fy Nuw, Anfarwol fywyd sy, Yn tarddu, megis dŵr o’r graig, […]


Mawrygwn di er mwyn dy groes

Mawrygwn di er mwyn dy groes am gynnal tadau’r ffydd a’u tywys drwy bob cur a loes o’u rhwymau caeth yn rhydd: ti roddaist iddynt ras y nef a’r weledigaeth glir, dy Ysbryd di oedd yn eu llef wrth ddadlau hawliau’r gwir. Tydi, yr Archoffeiriad mawr, a roddaist iddynt nerth i gerdded tua thoriad gwawr […]


Melys ydyw cywair (Hosanna! pêr Hosanna!)

Melys ydyw cywair ein telynau glân, am fod oriau bywyd oll yn llawn o gân; nid oes gan un plentyn hawl i fod yn drist yn y fintai ffyddlon sydd yn dilyn Crist. Hosanna! pêr Hosanna!      dyrchafwn lawen lef: câr Iesu gân y galon lân,      Hosanna iddo ef! Hosanna! pêr Hosanna! Hosanna! pêr […]