logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd, O Dad o’r nef, ‘rwy’n erfyn am dy wanwyn, erglyw fy llef; O achub fi rhag oerfel fy mhechod cas a dwg fi i gynhesrwydd dy nefol ras. Mae’r byd yn llanw ‘nghalon, drugarog Dduw, ‘rwy’n erfyn am dy Ysbryd, fy ngweddi clyw; lladd ynof bob dyhead sy’n llygru ‘mryd, […]


Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem

Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem a chlyd yw’r gwely gwair, mae’r llusern fach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mair. O’r dwyrain pell daw doethion dri i geisio Brenin nef gan roi yr aur a’r thus a’r myrr yn offrwm iddo ef. Ar faes y preiddiau dan y sêr yn hedd y dawel nos […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd, am bob crefft ac am bob dawn a fu’n harddu temlau’r ddaear, a fu’n rhoi hyfrydwch llawn; arddel yma waith dy bobol, boed pob ymdrech er dy glod, llanw’r fangre â’th ogoniant drwy’r holl oesau sydd yn dod. Molwn di, O Iôr ein tadau, am i ninnau weld y tir […]


Mae’r lle sancteiddiolaf yn rhydd

Mae’r lle sancteiddiolaf yn rhydd, Fe rwygodd f’Anwylyd y llen, A Haul y Cyfiawnder y sydd Yn golau’r holl nefoedd uwchben; Mae’r dyrfa’n anfeidrol o faint, Ac eto ni welaf mo’r un – Angylion, seraffiaid na saint – Neb fel fy Anwylyd ei Hun. ‘D oes mesur amseroedd byth fry, Dim oriau cyffelyb i’r byd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015

Mi debygaf clywaf heddiw

Mi debygaf clywaf heddiw Sŵn caniadau draw o bell, Torf yn moli am waredigaeth, Ac am ryddid llawer gwell; Gynau gwynion yw eu gwisgoedd, Palmwydd hyfryd yn eu llaw, A hwy ânt gyd â gogoniant Mewn i’r bywyd maes o law. Minnau bellach orfoleddaf Fod y Jiwbil fawr yn dod, A chyflawnir pob rhyw sillaf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Marchog, Iesu, yn llwyddiannus

Marchog, Iesu, yn llwyddiannus, Gwisg dy gleddau ‘ngwasg dy glun; Ni all daear dy wrth’nebu, Chwaith nac uffern fawr ei hun: Mae dy enw mor ardderchog, Pob rhyw elyn gilia draw; Mae dy arswyd drwy’r greadigaeth; Tyrd am hynny maes o law. Tyn fy enaid o’i gaethiwed, Gwawried bellach fore ddydd, Rhwyga’n chwilfriw ddorau Babel, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Mewn llawenydd yr âf allan

Cytgan: Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Mynyddoedd a bryniau yn Bloeddio canu o’m blaen. Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Holl goedwig y meysydd Yn curo dwylo o’m blaen. Pen 1: Fel hyn mae y gair a ddaw o’th enau, Nid yw’n dychwel atat […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Mor anhygoel o gariadus

Cytgan: Mor anhygoel o gariadus, Mor anhygoel o bwerus. Mae’r clod i ti, Mae’r clod i ti. x2 Ail-adrodd Pen 1: Alla i ddim diolch i ti ddigon Am y pethau ti ‘di paratoi. Gad inni ddilyn ôl dy draed Weddill ein hoes. Cytgan x2 Pen 2: Alla i ddim canu i ti ddigon Am […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Maith yw’r nos a mawr yw’r t’wyllwch

(Gweddi am nerth) Maith yw’r nos a mawr yw’r t’wyllwch, P’odd y galla’i threulio i maes Heb gael, Arglwydd, dy gymdeithas, Nerth dy anorchfygol ras? Gormod gofid, Gallu hebot yma fyw. Mae fy mhechod yn fy erbyn, Fel y moroedd mawr eu grym: Dilyw cryf heb fesur arno, Nid oes a’i gwrthneba ddim; Tad tosturi, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 29, 2015

Mae fy enaid am ehedeg

Mae fy enaid am ehedeg O’r anialwch tywyll du I ardaloedd perffaith gariad, Mynwes T’wysog nefoedd fry; Gweld ei wedd, profi ei hedd, Nefoedd yw tu yma i’r bedd. Os edrychaf tua’r gogledd, Edrych eilwaith tua’r de, Nid wy’n canfod dim i’w brisio Megis ei ffyddlondeb E’; Pleser llawn, yma gawn, Pur, sylweddol, fore a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 25, 2015