logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor hawddgar yw dy bebyll Di, O! Dduw

Mor hawddgar yw dy bebyll Di, O! Dduw, Fy enaid flysia am fy Mhrynwr byw, Mae hiraeth ar fy nghnawd a’m calon i Am wir dangnefedd dy gynteddau Di. Aderyn llwyd y to a gafodd dŷ, A’r wennol hithau at dy allor dry; Gwyn fyd preswylwyr dy gynteddau glân, Dy foliant fyddo’n wastad yn eu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain

Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain, ei lygad sy’n gwylio y wennol a’r brain; nid oes un aderyn yn dioddef un cam, na’r gwcw na bronfraith na robin goch gam. Rhown foliant i Dduw am ein cadw ninnau’n fyw, am fwyd ac am ddillad moliannwn ein Duw; rhown foliant i Dduw am […]


Mae’r Gŵr a fu gynt yn y llys

Mae’r Gŵr a fu gynt yn y llys dan bwysau gefynnau yn gaeth, yr awron yn anfon ei wŷs frenhinol dros drum a thros draeth: ardderchog Eneiniog y nef, ‘does undim a’i lluddias yn awr; mae’n crwydro, yn troedio pob tref a’i le ymhob lle ar y llawr. Mae’r baban fu’n fychan ei fyd, yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes

Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes, un seren sy’n y nef, a ninnau’n croesi maes a bryn i’r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Nid oes ogoniant yn y fan, dim ond yr eiddo ef, a’r golau mwyn ar wyneb Mair fel gweddi tua’r nef, o galon mam i’r nef. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Mae rhwydwaith dirgel Duw

(Brawdoliaeth) Mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw; cymod a chyflawn we myfi, tydi, efe: mae’n gwerthoedd ynddo’n gudd, ei dyndra ydyw’n ffydd; mae’r hwn fo’n gaeth yn rhydd. Mae’r hen frawdgarwch syml tu hwnt i ffurfiau’r deml; â’r Lefiad heibio i’r fan, plyg y Samaritan; myfi, tydi, ynghyd er holl raniadau’r byd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Mor dda yw ein Duw

O, O, O mor dda yw ein Duw, O, O, O mor dda yw ein Duw, O, O, O mor dda yw ein Duw, fe roes ei unig Fab er mwyn i ni gael byw. Fe gawsom Waredwr, mor dda yw ein Duw, fe gawsom Waredwr, mor dda yw ein Duw, fe gawsom Waredwr, mor […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi

Ysbryd yr Arglwydd Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi,      ei law ef a’m tywys am ymlaen; danfonodd fi i rannu’r newydd da      a seinio nodyn gobaith yn fy nghân. Fe’m galwodd i gyhoeddi’r newydd da fod cyfoeth gwir ar gael i deulu’r tlawd, ac am ein bod drwy Grist yn blant i Dduw […]


Mi benderfynais i ddilyn Iesu

Mi benderfynais i ddilyn Iesu, mi benderfynais i ddilyn Iesu, mi benderfynais i ddilyn Iesu, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. Y byd o’m cefn a’r groes i’m harwain, y byd o’m cefn a’r groes i’m harwain, y byd o’m cefn a’r groes i’m harwain, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Mawl i Dduw am air y bywyd

Mawl i Dduw am air y bywyd, gair y nef yn iaith y llawr, gair y cerydd a’r gorchymyn, gair yr addewidion mawr; gair i’r cadarn yn ei afiaith, gair i’r egwan dan ei bwn, cafodd cenedlaethau daear olau ffydd yng ngeiriau hwn. Traetha hwn am ddeddfau’r Arglwydd a gwynfydau Mab y Dyn, am yr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Mawrygwn di, O Dduw

Mawrygwn di, O Dduw, am bob celfyddyd gain, am harddwch ffurf a llun, am bob melyster sain: ti’r hwn sy’n puro ein dyheu, bendithia gamp y rhai sy’n creu. Mawrygwn di, O Dduw, am ein treftadaeth hen, am rin y bywyd gwâr ac am drysorau llên: ti’r hwn sy’n puro ein dyheu, bendithia gamp y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016