logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Oleuni nefol tyrd i lawr

Oleuni nefol tyrd i lawr Ar doriad gwawr yn dirion, Rhowch chwithau glust, fugeiliaid glân, I hyfryd gân angylion. Fe aned Mab ym Methlehem Ac iechydwriaeth yn ei drem: At breseb Iesu brysiwn, Oll ger ei fron ymgrymwn. O ganol hedd y Wynfa gain I blith y drain a’r drysni Mewn pryd y daeth Mab […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O! Dewch yn rhydd (Gadewch yr ŵyn a’r defaid)

O! Dewch yn rhydd, Gadewch yr ŵyn a’r defaid, O! dewch yn awr O’r borfa lân i lawr. Na fyddwch brudd, Ond llawenhewch, fugeiliaid O! brysiwch ato ‘nghyd Ein Iôr, Ein Iôr Ein Iôr, iachawdwr mawr y byd. Cewch weld yn awr, Yng nghornel yr adeilad, Mewn preseb coed Yn faban diwrnod oed, Eich Ceidwad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O Arglwydd y gwanwyn, anadla drwy’r tir

O Arglwydd y gwanwyn, anadla drwy’r tir a deffro ein daear o gwsg sydd mor hir, boed gwres anorchfygol dy gariad dy hun yn ffrwydro gorfoledd yng nghalon pob un. Dy nerth ar ein daear, O Arglwydd y wyrth, ddeisyfwn i dreiglo y meini o’r pyrth, dy nerth i gyfannu rhwygiadau yr oes, y nerth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

O Dduw, a roddaist gynt

O Dduw, a roddaist gynt dy nod ar bant a bryn, a gosod craig ar graig dan glo’n y llethrau hyn, bendithia waith pob saer a fu yn dwyn ei faen i fur dy dŷ. Tydi sy’n galw’r pren o’r fesen yn ei bryd, a gwasgu haul a glaw canrifoedd ynddo ‘nghyd: O cofia waith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

O na ddôi’r nefol wynt

O na ddôi’r nefol wynt i chwythu eto, fel bu’n y dyddiau gynt drwy’n gwlad yn rhuthro nes siglo muriau’r tý a phlygu dynion cry’; O deued oddi fry mae’n bryd i’w deimlo. O na ddôi’r fflam o’r nef i’r hen allorau, y fflam wna’r weddi’n gref bob hwyr a bore. ‘Does dim ond sanctaidd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

O cadw ni, ein Duw

O cadw ni, ein Duw, mewn dyddiau du, rhag colli rhamant byw dan ofnau lu. Yn nydd y crwydro mawr ar lwybrau’r ffydd, O clyw ein gweddi nawr am newydd ddydd. Rho inni weld y groes a phridwerth Crist yn drech nag anllad oes a’i gwacter trist. Wrth gofio’i goncwest ef y trydydd dydd, tydi, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 25, 2016

O tyred, raslon angel Duw

O tyred, raslon angel Duw, cynhyrfa’r dyfroedd hyn lle’r erys gwywedigion bro amdanat wrth y llyn: ni feddwn neb i’n bwrw i’r dŵr i’n golchi a’n hiacháu; tydi yn unig fedd y grym, O tyred, mae’n hwyrhau. Yn nhŷ trugaredd aros wnawn a hiraeth dan bob bron am nad oes cyffro yn y llyn nac […]


O Arglwydd Dduw, sy’n dal colofnau’r cread

O Arglwydd Dduw, sy’n dal colofnau’r cread a thynged nef a daear yn dy law, rho inni ras i dderbyn trefn dy gariad heb ryfyg ffôl nac ofnau am a ddaw; cans er pob dysg a dawn a roed i ni nid oes i’n bywyd ystyr hebot ti. Tywyll yw’r ffordd i ni drwy ddryswch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O roddwr bywyd, arwain ni

O roddwr bywyd, arwain ni i’th foli a’th fawrhau, ti sy’n bendithio teulu dyn a pheri llawenhau. I ofal ac amddifyn da dy Eglwys yn y byd cyflwyno wnawn yr ieuanc rai a’n holl obeithion drud. O arddel drwy dy ddwyfol nerth y sanctaidd ordinhad a selia mwy â’th gariad mawr adduned mam a thad. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O gorfoleddwn oll yn awr

O gorfoleddwn oll yn awr, daeth golau’r nef i nos y llawr; mae’r Gŵr a ddrylliodd rym y bedd yn rhodio’n rhydd ar newydd wedd: rhown fawl ar gân i’r uchel Dduw, mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw. Nid arglwyddiaetha angau mwy ar deulu’r ffydd, gwaredir hwy; y blaenffrwyth hardd yw Mab y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016