logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ffoed negeseuau gwag y dydd

Ffoed negeseuau gwag y dydd, trafferthion o bob rhyw, ac na pharhaed o dan y nef ond cariad pur fy Nuw. Meddiannodd ef â’i ddwyfol ras fy holl serchiadau’n un; na chaed o fewn i’m hysbryd fod neb ond fy Iesu’i hun. Mae’r Iesu’n fwy na’r nef ei hun, yn fwy na’r ddaear las, ac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist

Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist I basio heibio i uffern drist, Wedi ei phalmantu ganddo Ef, O ganol byd i ganol nef. Agorodd Ef yn lled y pen, Holl euraidd byrth y nefoedd wen; Mae rhyddid i’w gariadau Ef I mewn i holl drigfannau’r nef. Os tonnau gawn, a stormydd chwith, Mae Duw o’n […]


Ffordd nid oes o waredigaeth

Ffordd nid oes o waredigaeth ond a agorwyd ar y pren, llwybyr pechaduriaid euog draw i byrth y nefoedd wen: dyma’r gefnffordd, gwna i mi ei cherdded tra bwyf byw. Nid myfi sydd yn rhyfela, ‘dyw fy ngallu pennaf ddim; ond mi rois fy holl ryfeloedd i’r Un godidoca’i rym: yn ei allu minnau ddof […]


Fy enaid, at dy Dduw

Fy enaid, at dy Dduw, fel gwrthrych mawr dy gred, drwy gystudd o bob rhyw a phob temtasiwn, rhed; caf ganddo ef gysuron gwir, fwy nag ar foroedd nac ar dir. O na allwn roddi ‘mhwys ar dy ardderchog law, a gado i gystudd ddod oddi yma ac oddi draw, a byw dan nawdd y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Fy Iesu yw fy Nuw

Fy Iesu yw fy Nuw, Fy Mrawd a’m Prynwr yw, Ffyddlonaf gwir; Arwain fy enaid wnaeth O’r gwledydd tywyll caeth, I wlad o fêl a llaeth, Paradwys bur. Efe a aeth o’m blaen, Trwy ddyfnder dŵr a thân, I’r hyfryd wlad; Mae’n eiriol yno’n awr O flaen yr orsedd fawr, Yn maddau bach a mawr […]


Fy Iesu yw fy Nuw

Fy Iesu yw fy Nuw, Fy noddfa gadarn gref; Ni fedd fy enaid gwan, Ddim arall dan y nef; Mae Ef ei Hun a’i angau drud, Yn fwy na’r nef, yn fwy na’r byd. Fy nymuniadau i gyd Sy’n cael atebiad llawn, A’m holl serchiadau ‘nghyd Hyfrydwch nefol iawn, Pan fyddwy’n gweld wrth olau’r wawr, […]


Fy meiau trymion, luoedd maith

Fy meiau trymion, luoedd maith, a waeddodd tua’r nen, a dyna pam ‘roedd rhaid i’m Duw ddioddef ar y pren. Hwy a’th fradychodd, annwyl Oen, hwy oedd y goron ddrain, hwy oedd y fflangell greulon, gref, hwy oedd yr hoelion main. Fy meiau oedd y wayw-ffon drywanai’i ystlys bur, fel y daeth ffrwd o dan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Fy ngweddi, dos i’r nef

Fy ngweddi, dos i’r nef, Yn union at fy Nuw, A dywed wrtho Ef yn daer, “Atolwg, Arglwydd, clyw! Gwna’n ôl d’addewid wych I’m dwyn i’th nefoedd wen; Yn Salem fry partô fy lle Mewn llys o fewn i’r llen.” Pererin llesg a llaith, Dechreuais daith oedd bell, Trwy lu o elynion mawr eu brad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu

Fy Nuw, fy Nhad, fy Iesu, boed clod i’th enw byth, boed dynion yn dy foli fel rhif y bore wlith; O na bai gwellt y ddaear oll yn delynau aur i ganu i’r hwn a anwyd ym Methlem gynt o Fair. O Iesu, pwy all beidio â’th ganmol ddydd a nos? A phwy all […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Fy Nuw, Fy Nuw, fy Mhriod wyt

Fy Nuw, Fy Nuw, fy Mhriod wyt a’m Tad, Fy ngobaith oll, a’m hiachawdwriaeth rad, Ti fuost noddfa gadarn i myfi, Gad i mi eto weld dy wyneb Di. Nac aed o’th gof dy ffyddlon amod drud, Yn sicir wnaed cyn rhoi sylfeini’r byd; Ti roist im yno drysor maith di-drai; Gad imi heddiw gael […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015