logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dal fi’n nes atat ti bob dydd

Dal fi’n nes atat ti bob dydd, N’ad i’m cariad i oeri byth. Cadw ‘meddwl i ar y gwir, Cadw’m llygaid i arnat ti. Trwy bob llwyddiant a llawenhau, Trwy bob methiant a phob tristáu Bydd di’n obaith sydd yn parhau. Eiddot ti fy nghalon i. Mae dy freichiau o’m cwmpas i Yn fy ngwarchod […]


Darfu noddfa mewn creadur

Darfu noddfa mewn creadur, Rhaid cael noddfa’n nes i’r nef; Nid oes gadarn le im orffwys Fythol ond ei fynwes Ef; Dyma’r unig Fan caiff f’enaid wir iachâd. Dan dy adain cedwir f’enaid, Dan dy adain byddaf byw, Dan dy adain y gwaredir Fi o’r beiau gwaetha’u rhyw; ‘Rwyt yn gysgod Rhag euogrwydd yn ei […]


Derbyn fy niolch gwir

Derbyn fy niolch gwir am fy achub i; Rhof fi fy hun yn llwyr i foli d’enw di. Tywelltaist ti dy waed i’m puro i; Fy mhechod i, a’m gwarth, a roddwyd arnat ti. F’Arglwydd a’m Duw, F’Arglwydd a’m Duw! Dy wirionedd di a’m gwnaeth yn rhydd; Caf weld dy wedd ryw ddydd. Gras a […]


Deuwn i ganu am afon mor gref

Deuwn i ganu am afon mor gref, – Cariad yw Duw – Lifodd o galon ein Tad yn y nef Atom i fyd dynolryw; Cariad mor rhad; Cariad â’i gartref ym mynwes y Tad. Er mwyn cyhoeddi’r Efengyl i’n byd Daeth Iesu pur, Gyda’r colledig i drigo cyhyd, Rhannodd eu gofid a’u cur; Ceisiodd hwy […]


Diderfyn yw trugareddau yr Arglwydd

Diderfyn yw trugareddau yr Arglwydd, Ni phalla ei dosturiaethau Ef; Maent yn newydd bob bore, Newydd bob bore, Mawr dy ffyddlondeb wyt, o Dduw, Mawr dy ffyddlondeb wyt. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, The steadfast love of the Lord: Edith McNeil © 1974 Celebration/ Gwein. gan Kingsway Music tym@kingsway.co.uk Defnyddir trwy ganiatâd (Grym mawl 1: 157)


Dim ond trwy ras cawn fynediad

Dim ond trwy ras cawn fynediad, Dim ond trwy ras ‘down o’th flaen; Nid am in haeddu dy gariad, Deuwn drwy waed pur yr Oen. Ti sy’n ein tywys ni atat, Cawn ddod ger dy fron; Ti sy’n ein galw i’th gwmni, A down trwy dy ras yn llon, Down trwy dy ras yn llon. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

Dinas sydd yn disgleirio

Dinas sydd yn disgleirio Gyda harddwch Oen ein Duw. Mae ‘na ffordd, cawn fynd yno, Ein tragwyddol gartref yw. O’th blegid di, o’th blegid di, Fe’n ceraist yn rhad, Fe roddaist dy waed. Ni fydd poen, ni fydd gofid, Ni fydd wylo, ni fydd clwy. Derfydd drwg, derfydd dioddef, A marwolaeth ni bydd mwy. O’th […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Diolch am y groes

Diolch am Y Groes, Y pris a dalaist ti. Rhoddaist ti dy hun, Rhoi y cyfan, Werthfawr Iôr, (werthfawr Iôr). Ein pechodau ni A faddeuwyd, Cuddiwyd gan dy waed, fe’u hanghofiwyd, Diolch Iôr, (diolch Iôr). O, fe’th garaf di, Arglwydd caraf di, Alla’i fyth a deall Pam y ceri fi. Ti yw ‘nghyfan oll, Llanw […]


Does dim byd allai neud i Ti

Does dim byd allai neud i Ti Fy ngharu mwy na llai nag wyt ti nawr Dim ots i ble dwi’n mynd, dwi’n gwybod wnei fy nilyn Iesu Iesu, O Iesu Iesu. O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O Ti yw ein Duw sydd yn rhedeg ar ein hôl, Ti yw ein Duw sydd fel […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 14, 2019

Dro ar ôl tro

Dro ar ôl tro Atat dof yn ôl; Cofio’r cariad cyntaf. Dro ar ôl tro Bywyd roist i mi Fel gwlith yn y bore. Trugarog, llawn gras Araf i ddigio; Pob dieithryn, o Dduw, Sy’n profi dy groeso. Dro ar ôl tro, Dro ar ôl tro. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Time and again: Caroline Bonnett, […]