logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw fy nerth a’m noddfa lawn

Duw yw fy nerth a’m noddfa lawn; Mewn cyfyngderau creulon iawn, Pan alwom arno mae gerllaw; Ped âi’r mynyddoedd mwya’ i’r môr, Pe chwalai’r ddaear fawr a’i ‘stôr, Nid ofnai f’enaid i ddim braw. A phe dôi’r moroedd dros y byd Yn genllif garw coch i gyd, Nes soddi’r bryniau fel o’r blaen; Mae afon […]


Duw sydd gariad, caned daear

Duw sydd gariad, caned daear, Duw sydd gariad, moled nef, boed i’r holl greadigaeth eilio cân o fawl i’w enw ef; hwn osododd seiliau’r ddaear ac a daenodd dir a môr, anadl pob creadur ydyw, gariad bythol, Duw ein Iôr. Duw sydd gariad, a chofleidia wledydd byd yn dirion Dad; cynnal wna rhwng breichiau diogel […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch

Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch, Teimlo dy freichiau’n gryf o’m cwmpas; ‘Nghynnal gan gariad fy Nhad, Saff yn dy fynwes di. Dysgu dy ddilyn Di, Ymddiried ynot Ti; C’nesa fy nghalon i, Tyrd, cofleidia fi. Cysur a geisiais i Wrth ddilyn pethau’r byd; Nertha f’ewyllys wan, Fe’i rhof hi i Ti. Cyfieithiad […]


Dwylo caredigrwydd

Dwylo caredigrwydd yw’th ddwylo di; Maent yn dyner fel sidan – cryf i’m cynnal i. Rwy’n dy garu, Rhof fy hun i ti, Ac ymgrymaf fi. Dwylo llawn tosturi yw’th ddwylo pur; Hoeliwyd hwy ar y croesbren, im gael bod yn rhydd. Cariad sydd o’m mewn i’n llosgi nos a dydd; Cariad f’annwyl Waredwr yw […]


Dy gariad di

Dy gariad di sy’n estyn hyd y nefoedd; A’th wir ffyddlondeb sy’n estyn hyd y nen; Fel cadarn fynydd saif dy hardd gyfiawnder. Mor werthfawr yw dy gariad drud.   Dyrchafaf di, O, fy Iôr, Dyrchafaf di, O, fy Iôr; Clod i’th enw glân, Cân fy nghalon fawl i ti – Dyrchafaf di, O, fy […]


Dy gariad, mae fel eryr yn hedfan

Dy gariad, mae fel eryr yn hedfan. Dy gariad, mae fel cawod o law; Dy gariad sydd yn rhoddi bywyd I bob peth drwy’r ddaear lawr. Dy gariad ataf fi A’m cyffyrddodd mor ddwfn. Fy Nuw, derbyn fi i’th ddilyn, Arglwydd, derbyn hwn. Dy gariad sydd yn drysu’r gelyn. Dy gariad blyga’r balch i lawr; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Dyledwr i ras ydwyf fi

Dyledwr i ras ydwyf fi, Am ras cyfamodol mae ‘nghân; Â gwisg dy gyfiawnder o’m cylch Nid ofnaf fi ddyfod o’th flaen; Mae dychryn y gyfraith a Duw Yn methu fy nghyffwrdd yn wir: Mae gwaed ac ufudd-dod fy Nghrist Yn cuddio fy meiau yn glir. Y gwaith a ddechreuodd Ei ras, Ei fraich a’i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Dyma fi o dy flaen

Dyma fi o dy flaen Â’m calon ar dân. Gwn dy fod Ti yn clywed pob cri – Rwyt ti’n gwrando. Er ‘mod i mor wael, mae’th ras mor hael – Rwyt ti’n ffyddlon i’m hateb A geiriau sy’n wir, gyda gobaith sy’n glir. Cyffwrdd fi, O! Dduw; Torra’r cadwynau a gwna fi yn rhydd, […]


Er dy fod yn uchder nefoedd

Er dy fod yn uchder nefoedd, Uwch cyrhaeddiad meddwl dyn, Eto dy greaduriaid lleiaf Yn dy olwg bob yr un; Nid oes meddwl Ond sy’n olau oll o’th flaen. Ti yw ‘Nhad, a thi yw ‘Mhriod, Ti yw f’Arglwydd, Ti yw ’Nuw, F’unig Dŵr, a’m hunig Noddfa, Wyt i farw neu i fyw: Cymmer f’enaid, […]


Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith

DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, PAWB: Baner cariad drosof fi roes Ef. DYNION: Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi, MERCHED: Eiddof fi f’anwylyd ac […]