logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cariad llethol Duw

Cariad llethol Duw; Dyfnach na’r moroedd, Uwch yw na’r nefoedd. Fythol, fywiol Dduw, Ti a’m hachubodd i. Baich fy mhechod cas ‘Roed arno Ef, Fab Duw o’r nef; Talu ‘nyled drom – Mor fawr yw’th gariad di. Cariad mor ddrud yn rhodd i’n byd, Gras a thrugaredd mor rhad. Arglwydd, dyma’r gwir – Rwyf yn […]


Cariad na bu ei fath

Cariad na bu ei fath Yw cariad f’Arglwydd glân; ‘Gras i’r di-ras i’w gwneud Yn raslon,’ yw ein cân; Ond pwy wyf fi? Cadd, er fy mwyn, Yr Iesu ei ddwyn i Galfari! Gadawodd orsedd nef Er dwyn iachâd i ddyn; Ond fe’i gwrthodwyd Ef, Y Crist, gan bawb yn un: Fy nghyfaill yw, ffyddlonaf […]


Cariad pur fel yr eira gwyn

Cariad, pur fel yr eira gwyn; Cariad, wyla dros g’wilydd dyn; Cariad, sy’n talu ‘nyled i; O Iesu, cariad.   Cariad, rydd hedd i’m calon i; Cariad, leinw y gwacter du; Cariad, ddengys sancteiddrwydd im; O Iesu, cariad. Cariad, dardda o orsedd Duw; Cariad, lifa drwy hanes byw; Cariad, ffynnon y bywyd yw; O Iesu, […]


Cariad yw Duw

Cariad yw Duw (Tôn: The Glory Song, Charles H. Gabriel) “Cariad yw Duw”, dyma’r cysur a ddaw beunydd i’m cadw rhag pryder a braw; pan ddaw amheuon, daw’r cariad a’i wres ataf i’m tynnu at f’Arglwydd yn nes. Cytgan: Cariad fy Nuw, gwir gariad yw, daw imi’n rhad, daw heb nacâd; prawf o’i anwyldeb yw […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2016

Cydunwn oll i ganu’n awr

Cydunwn oll i ganu’n awr, ‘Cariad yw Duw!’ Daw sŵn y mawl o nef a llawr – ‘Cariad yw Duw!’ O purer ninnau fel trwy dân, A seinied pawb y felys gân, Yn bêr er mwyn yr Iesu glân, ‘Cariad yw Duw!’ O aed y geiriau led y byd, ‘Cariad yw Duw!’ Yng Nghrist fe […]


Cyffelyb un i’m Duw

Cyffelyb un i’m Duw Ni welodd daer na nef; ‘D oes un creadur byw Gymherir iddo Ef; Cyflawnder mawr o râs di-drai Sydd ynddo fythol yn parhau. Yn nyfnder twllwch nôs Mi bwysaf ar ei râs; O’r twllwch tewa’ ’rioed Fe ddŵg oleuni i maes: Os gŵg, os llîd, mi af i’w gôl, Mae’r wawr […]


Dacw gariad nefoedd wen

Dacw gariad nefoedd wen Yn disgleirio ar y pren; Dacw daledigaeth lawn I ofynion trymion iawn; Iesu gollodd ddwyfol waed, Minnau gafodd wir iachâd. Na ddoed gwael wrthrychau’r byd I gartrefu yn fy mryd; Digon f’enaid, digon yw Myfyrdodau dwyfol friw; Mae mwy pleser yn ei glwy’ Na’u llawenydd pennaf hwy. William Williams, Pantycelyn (Y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Dacw gariad, dacw bechod,

Dacw gariad, dacw bechod, Heddiw ill dau ar ben y bryn; Hwn sydd gryf, hwnacw’n gadarn, Pwy enilla’r ymgyrch hyn? Cariad, cariad Wela’i ‘n perffaith gario’r dydd. Dringa’ i fyny i’r Olewydd, I gael gweled maint fy mai; Nid oes arall, is yr wybren, Fan i’w weled fel y mae; Annwyl f’enaid Yno’n chwysu dafnau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 9, 2015

Dad, rwyt ffyddlon a gwir

Dad, rwyt ffyddlon a gwir, Fe ymddiriedaf i ynot Ti, O nefol Dad tragwyddol. Dy Air sydd gyfiawn a phur, A’th addewid sydd mor glir, Arglwydd Dduw Mae d’eiriau yn dragwyddol. Rwyt ffyddlon, ffyddlon; Dy gariad sy’n ddi-drai; Dy eiriau melys di a erys gyda ni. Rhyfeddol Gynghorwr, nerthol Duw. Dduw Jehofa, ti yw yr […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Daeth cariad lawr i’m hachub i

Pan rwy’n galw rwyt ti yn ateb Pan rwy’n syrthio, rwyt yna gerllaw Do achubaist fi o dywyllwch I fyw bywyd o obaith a mawl. Trwy ras rwy’n rhydd, Achubaist fi, Rhof fy hun i ti. Ei gariad rydd wefr sydd uwchlaw pob dim Ei obaith sy’n gryfach na phopeth i mi Roeddwn ar goll, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015