logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd nef a daear

Arglwydd nef a daear, ar d’orseddfainc gref, engyl fyrdd a’th folant ar delynau’r nef; dysg i ninnau uno yn yr anthem fawr, sain y moliant fyddo’n llenwi nef a llawr. Mawr a dyrchafedig yn y nef wyt ti; cofiaist o’th drugaredd am ein daear ni; maddau in anghofio grym y cariad drud sy’n cysgodi drosom, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Arglwydd, dyma fi

Arglwydd, dyma fi, Rhof fy hun yn llwyr i ti. Profais rym y gras gefais ynot ti. Ac Arglwydd, gwn yn wir ‘Bydd pob un gwendid sydd ynof fi Yn diflannu’n llwyr Trwy dy gariad a’th ras. Dal fi’n dynn, diogel yn dy gwmni. Tynn fi’n nes at dy ochr di; Â’th Ysbryd wna im […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 6, 2015

Arglwydd, rho im glywed

Arglwydd, rho im glywed sŵn dy eiriau glân, geiriau pur y bywyd, geiriau’r tafod tân. Pan fo dadwrdd daear bron â’m drysu i rho i’m henaid glywed sŵn dy eiriau di. Uwch tymhestlog donnau môr fy einioes flin dwed y gair sy’n dofi pob ystormus hin. A phan grwydro ‘nghalon ar afradlon daith dwed y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

Arnom gweina dwyfol Un

Arnom gweina dwyfol Un heb ei ofyn; mae ei ras fel ef ei hun yn ddiderfyn; blodau’r maes ac adar nef gedwir ganddo, ond ar ddyn mae’i gariad ef diolch iddo. Disgwyl y boreddydd wnawn mewn anghenion, ac fe dyr ag effa lawn o fendithion; gad ei fendith ar ei ôl wrth fynd heibio; Duw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Awn at ei orsedd rasol ef

Awn at ei orsedd rasol ef, dyrchafwn lef i’r lan; mae’n gwrando pob amddifad gri, mae’n rhoddi nerth i’r gwan. Anadla, f’enaid llesg, drwy ffydd, mae’r ffordd yn rhydd at Dduw; mae gras yn gymorth hawdd ei gael, a modd i’r gwael gael byw. Gerbron y drugareddfa lân fe gân yr euog rai; mae iachawdwriaeth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Bendithia’r Arglwydd, fy enaid i (Salm 103)

Bendithia’r Arglwydd, fy enaid i, bendithia’r Arglwydd, fy enaid i, bendithia’r Arglwydd, fy enaid i. SALM 103:1 addas. MEURIG THOMAS (Caneuon Ffydd 233)

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

Bugail f’enaid yw’r Goruchaf

Bugail f’enaid yw’r Goruchaf, ni bydd mwyach eisiau arnaf; ef a’m harwain yn ddiogel i’r porfeydd a’r dyfroedd tawel. Dychwel f’enaid o’i grwydriadau, ac fe’m harwain hyd ei lwybrau; ar fy nhaith efe a’m ceidw yn ei ffyrdd, er mwyn ei enw. Yn ei law drwy’r glyn y glynaf, cysgod angau mwy nid ofnaf; pery’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Byd newydd yw ein cri

Byd newydd yw ein cri, Byd newydd yw ein cri; Byd newydd yw ein cri, Byd newydd yw ein cri. O chwifiwn faner tegwch uwchben y gwledydd. A tharo drymiau hedd ymysg cenhedloedd. Fe glywir sain trefn newydd yn dynesu. Cariad Duw lifa ’gylch y byd gan ddwyn rhyddid! O cydiwn ddwylo’n gilydd ar draws […]


Bydd ddewr, bydd gryf

Bydd ddewr, bydd gryf, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Bydd ddewr, bydd gryf, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Paid ofni dim a ddaw, Ingoedd, poen na braw; Rhodia mewn ffydd a buddugoliaeth, Rhodia mewn ffydd a buddugoliaeth, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Morris Chapman (Be Bold, Be Strong), cyfieithiad awdurdodedig: Susan Williams ©Word […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 22, 2015

Bydd yn dawel yn dy Dduw

Bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd fe gei ynddo noddfa gref; Duw yw fy nghraig a’m nerth a’m cymorth rhag pob braw, ynddo y mae lloches im pa beth bynnag ddaw; bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd […]