logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dof Nefol Dad o’th flaen i’th foli di

Dof Nefol Dad o’th flaen i’th foli di Dyrchafaf d’enw di yn awr. Mae d’Air fel craig, o oes i oes yr un, Cyflawnir d’addewidion mawr. Yn dy faddeuant gorfoleddaf fi, Mawr yw dy iachawdwriaeth di, Mawr yw dy gariad roddodd Grist i’n byd Yn Iawn dros ein pechodau du. Molaf Ef â’m nerth, gyda […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 19, 2015

Dragwyddol Dduw

Dragwyddol Dduw, down atat ti, O flaen dy orsedd fawr. Fe ddown ar hyd y newydd fywiol ffordd, Mewn hyder llawn y down. Datgan dy ffyddlondeb wnawn, A’th addewidion gwir, Nesu wnawn i’th lawn addoli di. (Dynion) O sanctaidd Dduw, down atat ti, O sanctaidd Dduw, gwelwn dy ffyddlon gariad mawr, Dy nerthol fraich, llywodraeth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dragwyddol Dduw, addolwn di

Dragwyddol Dduw, addolwn di; Rhoist dy Fab i’n hachub ni. Gair ein Duw luniodd y byd, Rhoes ei waed yn aberth drud. Ddisglair Un, y Seren Fore, Fe’th addolwn, fe’th fawrygwn. Ynom ni fe wawriodd golau Iesu Grist, addolwn Di. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig : Arfon Jones (Almighty God, Austin Martin) Hawlfraint © 1983 ac yn y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu’r llawr

Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu’r llawr, erglyw ein cri yn ein cyfyngder mawr, yn nos ein hadfyd rho in weled gwawr dy heddwch di. Dy ysig blant sy’n ebyrth trais a brad, a dicter chwerw ar wasgar drwy bob gwlad, a brwydro blin rhwng brodyr; O ein Tad, erglyw ein cri. Rhag tywallt gwaed […]


Drugarog Arglwydd da

Drugarog Arglwydd da, drwy’n gyrfa i gyd yr un wyt ti’n parhau er beiau’r byd; dy ddoniau, ddydd i ddydd, ddaw inni’n rhydd a rhad, mor dyner atom ni wyt ti, ein Tad. Agori di dy law a daw bob dydd ryw newydd ddawn gryfha, berffeithia’n ffydd; y ddaear gân i gyd a hyfryd yw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist

Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist ar ein daear air y ne’, cerydd barn, rhyddhad trugaredd, yn cytseinio mewn un lle: croes Calfaria fu’r uchafbwynt mawr erioed. Arglwydd, danfon dystion heddiw gyda’u calon yn dy waith i gyhoeddi’r hen wirionedd eto’n newydd yn ein hiaith; er pob newid ‘r un o hyd yw sail ein ffydd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 20, 2015

Duw mawr y nefoedd faith

Duw mawr y nefoedd faith, mor bur, mor dirion yw, mor rhyfedd yw ei waith yn achub dynol-ryw: sancteiddier enw’r Arglwydd Iôr drwy’r ddaear faith a’r eang fôr. Daioni dwyfol Iôn a welir ymhob lle, amdano eled sôn o’r dwyrain draw i’r de: sancteiddier enw’r Arglwydd Iôr drwy’r ddaear faith a’r eang fôr. Sôn am […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Duw mawr y rhyfeddodau maith

Duw mawr y rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o’th waith, ond dwyfol ras, mwy rhyfedd yw na’th holl weithredoedd o bob rhyw: pa dduw sy’n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni? O maddau’r holl gamweddau mawr ac arbed euog lwch y llawr; tydi yn unig fedd yr hawl ac ni chaiff […]


Duw sydd gariad, caned daear

Duw sydd gariad, caned daear, Duw sydd gariad, moled nef, boed i’r holl greadigaeth eilio cân o fawl i’w enw ef; hwn osododd seiliau’r ddaear ac a daenodd dir a môr, anadl pob creadur ydyw, gariad bythol, Duw ein Iôr. Duw sydd gariad, a chofleidia wledydd byd yn dirion Dad; cynnal wna rhwng breichiau diogel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Dwed wrth dy Dduw

Dwed wrth dy Dduw [Philipiaid 4:11-14  Alaw: Paid â Deud] Os yw’th galon bron â thorri Dwed wrth dy Dduw, Os yw serch dy ffydd yn oeri Dwed wrth dy Dduw. Ac os chwalu mae d’obeithion Dwed wrth dy Dduw, Fe ddaw’n nes i drwsio’th galon, Dwed wrth dy Dduw. Os mai poenus yw’th sefyllfa […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019