logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dad yn y nefoedd

Dad yn y nefoedd, Bydded i dy enw di Gael clod drwy’r byd i gyd. Dad yn y nefoedd, Deled nawr dy deyrnas A gwneler dy ewyllys di. Wnei di f’arwain i gyda’th olau Sanctaidd? Rwyf am roi i ti bob awr sydd o’m bywyd, A sychedu wnaf o ddyfnderoedd f’enaid. Fe’th addolaf di o’r […]


Dad yn y nefoedd, o, fe’th garwn

Dad yn y nefoedd, o, fe’th garwn; Cyhoeddwn d’enw drwy’r holl fyd. Boed i’th Deyrnas ddod i’n plith ni wrth i’n foli, A lledaened dy ras a’th gariad drud. Fendigedig Dduw hollalluog! A fu, ag sydd, ac eto’i ddod, Fendigedig Dduw hollalluog! I dragwyddoldeb mwy. Father in Heaven, how we love you: Bob Fitts, cyf.awdurdodedig, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 22, 2015

Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria

Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na’r t’wyllwch, yn glir ddisgleiria; Iesu, goleuni’r byd, cofia ninnau, ti yw’r gwir a’n rhyddha o’n cadwynau: Grist, clyw ein cri, goleua ni. Air disglair Duw, dyro d’olau i Gymru heddiw, tyrd, Ysbryd Glân, rho dy dân i ni: rhed, afon gras, taena gariad ar draws y gwledydd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Dad, fe rof fy hun yn llawen

Dad, fe rof fy hun yn llawen I’th wasanaethu di; dy ras am denodd i. O Dad, yn Iesu rhoist im drysor: Y perl gwerthfawr yw dy Deyrnas di fy Nuw. Addolaf di, addolaf di, Canaf gân yn llawen, Dad, am dy gariad di. Addolaf di, addolaf di, Dy gariad afaelodd ynof fi – Addolaf […]


Dad, rwyt ffyddlon a gwir

Dad, rwyt ffyddlon a gwir, Fe ymddiriedaf i ynot Ti, O nefol Dad tragwyddol. Dy Air sydd gyfiawn a phur, A’th addewid sydd mor glir, Arglwydd Dduw Mae d’eiriau yn dragwyddol. Rwyt ffyddlon, ffyddlon; Dy gariad sy’n ddi-drai; Dy eiriau melys di a erys gyda ni. Rhyfeddol Gynghorwr, nerthol Duw. Dduw Jehofa, ti yw yr […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Dal fi’n dynn

(Dynion a merched yn ateb ei gilydd) Dal fi’n dynn yn dy law, Rho i mi nerth dy Ysbryd. Cyffwrdd fi a’m bywhau, Par i mi D’ogoneddu di. Canwn Haleliwia, Canwn Haleliwia, Canwn Haleliwia, Canwn Haleliwia. Haleliwia, (Haleliwia,) Clod i Dduw, (Clod i Dduw) Haleliwia, (Haleliwia,) Clod i Dduw, (Clod i Dduw.) Hold me Lord, […]


Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di

Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di, Frenin nef a daear lawr. Dyrchafwn glod i ti Ac fe addolwn, molwn, d’enw di Dyrchafu wnawn. Mewn nerth yn ddisglair Frenin tragwyddol, Teyrnasu rwyt yn y gogoniant. Dy air sy’n nerthol Yn gollwng caethion. Graslon dy gariad, Ti yw fy Nuw. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Catrin Alun (God of glory, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 18, 2015

Dechreuwch, weision Duw

Dechreuwch, weision Duw, y gân ddiddarfod, bêr; datgenwch enw mawr a gwaith a gras anhraethol Nêr. Am ei ffyddlondeb mawr dyrchefwch glod i’r nen: yr hwn a roes addewid lawn yw’r hwn a’i dwg i ben. Mae gair ei ras mor gryf â’r gair a wnaeth y nef; y llais sy’n treiglo’r sêr di-rif roes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Dewch, hen ac ieuainc, dewch

Dewch, hen ac ieuainc, dewch at Iesu, mae’n llawn bryd; rhyfedd amynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd: aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau; mae drws trugaredd heb ei gau. Dewch, hen wrthgilwyr trist, at Iesu Grist yn ôl; mae’i freichiau nawr ar led, fe’ch derbyn yn ei gôl: mae Duw yn rhoddi eto’n hael drugaredd i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Doethineb perffaith Duw y Tad

Doethineb perffaith Duw y Tad Ddatguddir drwy’r bydysawd maith. Pob peth a grewyd gan Ei lais A gaiff ei gynnal gan E’n barhaus. Fe ŵyr gyfrinach yr holl sêr, A thrai a llanw’r moroedd mawr; Gyrra’r planedau ar eu taith A thry y ddaear i wneud ei gwaith. Doethineb anghymharol Duw A lywia lwybrau dynol […]