logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch

Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch, Teimlo dy freichiau’n gryf o’m cwmpas; ‘Nghynnal gan gariad fy Nhad, Saff yn dy fynwes di. Dysgu dy ddilyn Di, Ymddiried ynot Ti; C’nesa fy nghalon i, Tyrd, cofleidia fi. Cysur a geisiais i Wrth ddilyn pethau’r byd; Nertha f’ewyllys wan, Fe’i rhof hi i Ti. Cyfieithiad […]


Dy gariad

Dy gariad (dy gariad), A’th ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi. Dy gariad (dy gariad), A’th Ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi. Addolaf di fy Nuw, am calon ar dân, Addolaf di fy Nuw, fy enaid a gân, Addolaf di fy Nuw, rhof iti bob rhan – Can’s prynaist fi’n rhydd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 1, 2015

Dy gariad, mae fel eryr yn hedfan

Dy gariad, mae fel eryr yn hedfan. Dy gariad, mae fel cawod o law; Dy gariad sydd yn rhoddi bywyd I bob peth drwy’r ddaear lawr. Dy gariad ataf fi A’m cyffyrddodd mor ddwfn. Fy Nuw, derbyn fi i’th ddilyn, Arglwydd, derbyn hwn. Dy gariad sydd yn drysu’r gelyn. Dy gariad blyga’r balch i lawr; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Dyma fi o dy flaen

Dyma fi o dy flaen Â’m calon ar dân. Gwn dy fod Ti yn clywed pob cri – Rwyt ti’n gwrando. Er ‘mod i mor wael, mae’th ras mor hael – Rwyt ti’n ffyddlon i’m hateb A geiriau sy’n wir, gyda gobaith sy’n glir. Cyffwrdd fi, O! Dduw; Torra’r cadwynau a gwna fi yn rhydd, […]


Dyma gariad fel y moroedd

Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y lli: T’wysog bywyd pur yn marw, marw i brynu’n bywyd ni. Pwy all beidio â chofio amdano? Pwy all beidio â thraethu’i glod? Dyma gariad nad â’n angof tra bo nefoedd wen yn bod. Ar Galfaria yr ymrwygodd holl ffynhonnau’r dyfnder mawr, torrodd holl argaeau’r nefoedd oedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Dyma gariad, pwy a’i traetha?

Dyma gariad, pwy a’i traetha? Anchwiliadwy ydyw ef; dyma gariad, i’w ddyfnderoedd byth ni threiddia nef y nef; dyma gariad gwyd fy enaid uwch holl bethau gwael y llawr, dyma gariad wna im ganu yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei glwyfau, ymgysgodaf dan ei groes, ymddigrifaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Dyma iachawdwriaeth hyfryd

Dyma iachawdwriaeth hyfryd wedi ei threfnu gan fy Nuw, ffordd i gadw dyn colledig, balm i wella dynol-ryw: dyma ddigon i un euog fel myfi. Wele foroedd o fendithion, O am brofi eu nefol flas: ni bydd diwedd byth ar lawnder iachawdwriaeth dwyfol ras; dyma ddigon, gorfoledda f’enaid mwy. WILLIAM JONES, 1784-1847 (Caneuon Ffydd 182)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Dyro inni weld o’r newydd

Dyro inni weld o’r newydd mai ti, Arglwydd, yw ein rhan; aed dy bresenoldeb hyfryd gyda’th weision i bob man: tyrd i lawr, Arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol, gwêl dy bobol yma ‘nghyd yn hiraethu, addfwyn Iesu, am gael gweld dy ŵyneb-pryd; golau cry’ oddi fry chwalo bob rhyw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Edrych o’th flaen

Edrych o’th flaen, ac fe weli wyrthiau Duw; Cod dithau’th lais i ddiolch am gael byw. O, Dduw ein Tad, Fe ganwn ni Haleliwa, o fawl i ti. Carl Tuttle: Open your eyes, cyfieithiad awdurdodedig: Nest Ifans © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985. Gwein. Gan Copycare (Grym Mawl 1: 132)

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Ef yw yr Iôr

Ef yw yr Iôr, teyrnasa’n y nef; Ef yw yr Iôr. Fe greodd mewn t’wyllwch oleuni â’i lef; Ef yw yr Iôr. Pwy sy’n debyg i hwn – r’Hen Ddihenydd yw Ef; Ef yw yr Iôr. Daw atom, ei bobl, yn nerthol o’r nef; Ef yw yr Iôr. Anfon d’allu, O Dduw ein Iôr; Anfon […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970