logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Eiddo yr Arglwydd (Salm 24)

Eiddo yr Arglwydd, eiddo yr Arglwydd, eiddo yr Arglwydd y ddaear i gyd, a’r cyfan ag sydd yn y byd i gyd. Codwch eich pennau, O byrth, codwch eich pennau, i Frenin y gogoniant gael dod i mewn, i Frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw y Brenin, pwy yw y Brenin? Arglwydd y […]


Ein Tad wyt ti, O uchel Iôr

Ein Tad wyt ti, O uchel Iôr, yr hwn a greodd dir a môr, tydi a’n creaist ar dy lun i’th wasanaethu di dy hun: O dysg in fyw, er mwyn dy rodd, yn dangnefeddwyr wrth dy fodd. Rhag in dristáu dy Ysbryd di, a throi yn wae ein daear ni; rhag ymffrost mawrion wŷr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Enaid gwan, paham yr ofni?

Enaid gwan, paham yr ofni? Cariad yw meddwl Duw, cofia’i holl ddaioni. Pam yr ofni’r cwmwl weithian? Mae efe yn ei le yn rheoli’r cyfan. Os yw’n gwisgo y blodeuyn wywa’n llwyr gyda’r hwyr, oni chofia’i blentyn? Duw a ŵyr dy holl bryderon: agos yw dynol-ryw beunydd at ei galon. Er dy fwyn ei Fab […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith

DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, PAWB: Baner cariad drosof fi roes Ef. DYNION: Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi, MERCHED: Eiddof fi f’anwylyd ac […]


Fe gyfaddefwn Iôr

Fe gyfaddefwn Iôr ein bod ni yn wan, O! mor wan, ond rwyt ti’n gryf; Ac er na feddwn ddim i roi wrth dy draed, Fe ddown atat ti, gan ddweud: ‘Helpa di ni.’ Fe gyfaddefwn… Calon doredig gydag ysbryd gwylaidd, Ni wrthodaist erioed; Fe gur dy galon gyda cherrynt cariad, Llifa’n afon fawr, drwy […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Fe roddwyd mab

Fe roddwyd mab – Rhyfeddol ydyw Ef; Fe roddwyd mab – Cynghorwr dae’r a nef; Y Cadarn Dduw, Tad Tragwyddoldeb ydyw, Tywysog Hedd, oleua nef y nef. Y Cadarn Dduw, Tad Tragwyddoldeb ydyw, Tywysog Hedd, oleua nef y nef. (Geiriau eraill ar yr un dôn – ‘Dros Gymru’n Gwlad’ – Lewis Valentine) anad. cyf. Arfon […]


Fe’m derbyniwyd

Fe’m derbyniwyd, maddeuwyd i mi, Fe’m cofleidiwyd gan y gwir a’r bywiol Dduw. Fe’m derbyniwyd, heb gondemniad, Do fe’m carwyd gan y gwir a’r bywiol Dduw. Nid oes ofn na braw wrth im nesáu At Iachawdwr a Chrëwr y byd; Gyda llawen hedd fe godaf lef I’th foli fy Arglwydd Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Meri Davies […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 20, 2015

Fe’th garaf Iôr

Fe’th garaf Iôr, ac fe’th folaf di, A’m henaid gân gyda’r sanctaidd lu. O llawenha yn fy mawl fy Nuw, Boed y gân yn felys sain yn dy glyw. Fe’th garaf Iôr, ac fe’th folaf di, A’m henaid gân gyda’r sanctaidd lu. O llawenha yn fy mawl fy Nuw, Par im fod yn felys sain […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 19, 2015

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enaid i yn dyheu am fod yn agos er mwyn profi o’th gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth a’m tŵr, a chyda thi, ‘rwyf finnau’n siwr mai tydi yw serch fy nghalon, ac O Dduw, addolaf di. Gwell wyt ti nag aur ac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Felly carodd Duw wrthrychau

Felly carodd Duw wrthrychau anhawddgara’ erioed a fu, felly carodd, fel y rhoddodd annwyl Fab ei fynwes gu; nid arbedodd, ond traddododd ef dros ein pechodau i gyd: taro’r cyfaill, arbed gelyn, “Felly carodd Duw y byd.” Felly carodd, ond ni ddichon holl angylion nef y nef draethu, i oesoedd tragwyddoldeb, led a hyd ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015