logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rwyt ti’n brydferth iawn

Rwyt ti’n brydferth iawn tu hwnt i eiriau, Tu draw i ddeall dyn, Godidog wyt, Pwy all d’amgyffred? O, Arglwydd, ’does ond ti dy hun. Pwy a ddysg dy ryfedd ddoethineb? Pwy all blymio dy fawr gariad di? Rwyt ti’n brydferth iawn tu hwnt i eiriau, Frenin Mawr, ar d’orsedd fry. Ac yn syn, yn […]


Rwyt ti’n gryfach

Cariad dwyfol, er ein mwyn hoeliwyd ar gywilydd croes. Dygaist ein gwarth, a’n pechod ni; Mewn buddugoliaeth codaist fry. Drwy’r ystorm a thrwy y tân Gras di-drai, mor ffyddlon yw; Mae gwirionedd a’m rhyddha; Ynof Iesu Grist sy’n byw. Rwyt ti’n gryfach, rwyt ti’n gryfach, Concrwyd pechod, fe’m gwaredaist, Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd! Iesu, Ti yw […]


Salm 149

O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Ym mrenin a chreuwr y byd, llawenhewch! A molwch ei enw â dawnsio a chanu, Â thympan a thelyn addolwch, mwynhewch! Oherwydd mae Duw wrth ei fodd gyda’i bobl, Mae’n rhoi gwaredigaeth i’r eiddil a’r gwan, O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Yng nghanol ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 14, 2016

Salm 40

Disgwyl bûm i wrth fy Nuw Ac yna plygodd ataf, Cododd fi o’r mwd a’r baw Mae ‘nhraed ar graig: ni faglaf. Rhoddodd yn fy nghalon gân O fawl i’n Duw goruchaf. Bydd llawer un, pan welant hyn, Yn ofni Duw o’r newydd, Gwyn ei fyd yr un sy’n wir Ymddiried yn yr Arglwydd. Ni […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 13, 2016

Salm 8 (Tôn: Cainc yr aradwr)

O Arglwydd Dduw, ein brenin nefol Mae d’enw di mor fawr ryfeddol Ardderchog wyt dros dir a moroedd Gosodaist d’ogoniant uwch y nefoedd O, Dad annwyl, O, frenin sanctaidd Mor fawr yw dy enw di, Amen Fe godaist noddfa rhag d’elynion  lleisiau plant, nid arfau cryfion Sŵn baban bach ar fron yn gorwedd Dawelodd […]


Sanctaidd yw ein Duw

Safwn a chodwn ein cân, Cans llawenydd ein Duw yw ein nerth, Plygwn lawr ac addolwn nawr, Mor fawr, mor anferth yw Ef. Felly, canwn fel un, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant. […]


Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Arglwydd mawr y byd Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, pawb a’i mawl ynghyd. Heb ddechreuad iddo, y tragwyddol Fod, ef sy’n llywodraethu popeth is y rhod. Cariad, nerth, rhyfeddod dry o’i amgylch ef, molwch yn dragwyddol Arglwydd daer a nef. C. G. Cairns cyf. E. Cefni Jones, 1871-1972 (Caneuon Ffydd 987)  

  • Gwenda Jenkins,
  • April 28, 2015

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw, sanctaidd yw yr Arglwydd hollalluog; sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw, sanctaidd yw yr Arglwydd hollalluog, ‘r hwn fu, ac sydd, ac eto i ddod, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw. Teilwng, teilwng, teilwng yw ein Duw, teilwng yw yr Arglwydd hollalluog; teilwng, teilwng, teilwng yw ein Duw, teilwng […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Dduw hollalluog!

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Dduw hollalluog, gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti; sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, cadarn a thrugarog, Trindod fendigaid yw ein Harglwydd ni. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd; nef waredigion fwriant eu coronau yn wylaidd wrth dy droed; plygu mae seraffiaid mewn addoliad ffyddlon o flaen eu Crëwr sydd yr un erioed. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

Sefyll o dan adain cariad Duw

Sefyll o dan adain cariad Duw A ddaw a hedd i ni. Gwneuthur ei ewyllys ein byw Dry’n foliant, moliant, moliant iddo ef. Plygu wrth ei draed yn wylaidd wnawn Gan fyw mewn harmoni. Uno gyda’n gilydd yn ein mawl – ‘Teilwng, teilwng, teilwng yw yr Oen!’ Cwlwm cariad sy’n ein clymu ‘nawr I fod […]