logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Arglwydd gwêl dy was

O Arglwydd gwêl dy was A phrawf fy nghalon i; Os gweli ynof anwir ffordd, I’r uniawn tywys fi. Os oes rhyw bechod cudd Yn llechu dan fy mron, O! Chwilia ‘nghalon drwyddi oll, A llwyr sancteiddia hon Yn Isräeliad gwir Gwna fi, heb dwyll na brad; A’m prif hyfrydwch yn fy Nuw, A’m cân […]