logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Noddfa

Pennill 1 Rwyf am fod yn deml ac am gadw drws Byddwn i yn gwneud beth bynnag fynni Di I fod wrth dy ymyl, Iôr Yma codaf allor, gweiddi d’enw Di Byddaf i yn rhoi beth bynnag fedraf roi I godi tŷ o fawl Corws Fy awydd i yw bod yn noddfa Yn un sy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Nerth ’Mywyd I

Pennill 1 (X2) Boed i’r gwan ddweud, rwyf yn gryf Ffydd sy’n codi, bryniau’n disgyn lawr Rwyt o hyd yn gafael ynof fi Corws Ti ydyw nerth ‘mywyd i Ti’n dod â’th olau i’r nos Rwy’n taflu’n hun ar dy gariad cyson Di Ti ydyw nerth ‘nghalon i Rwy’n rhedeg nawr i dy gôl Rwy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Nerthol Dduw

Mae’r gwynt yn craffu ar bob ystum o dy law Tonnau ofn yn cwympo wrth Dy air Mi wn, yfory, pan ddaw’r pwysau arnaf fi Byddi di yn f’achub i drachefn O’r fath nerthol Dduw, o’r fath nerthol Dduw wyt Ti O’r fath nerthol Dduw, o’r fath nerthol Dduw wyt Ti Yma’n dy gwmni, ni […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Nerthol groes

Ar y dydd yr ildiodd angau I nerthol groes fy Arglwydd Iesu Grist Y ddaer yn siglo dan holl bwysau Y tywyll nen Coron galar ar ei dalcen Y brenin tlawd a’i wendid oedd ein nerth Yn ddistaw dangos wnaeth ei gariad I bawb gael gweld O nawr croes fy Iesu Grist Yw y rheswm […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Nid yn fy eiddo oll mae ’ngwerth

[Pennill 1] Nid yn fy eiddo oll mae ’ngwerth Nac yn fy ngallu, bri, na’m nerth, Ond yng nghlwyfau costus cariad pur Ar y groes. [Pennill 2] Fy ngwerth, nid dawn nac enw yw Nac ymffrost, gwarth na’m ffordd o fyw, Ond yn Ei waed a lifodd gynt Ar y groes. [Cytgan] Llawenhau wnaf yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Nid myfi

Pennill 1 Rhodd o’r fath ras yw Iesu fy Ngwaredwr Cans nid oes mwy y gall y nef ei roi Ef yw ‘nghyfiawnder, rhyddid a’m llawenydd Fy nghariad triw, a’m dwfn di-derfyn hedd Cydiaf yn hyn, mae ‘ngobaith i yn Iesu Mae ‘mywyd oll ynghlwm â’i fywyd Ef Am ryfeddod o’r nef, dyma ‘nghân, codaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Neb ond Iesu

PENNILL 1: Mewn tawelwch A llonyddwch Fe wn mai Ti sydd Dduw Yn nirgelwch dy gwmpeini Fe wn y’m hadferir i Wrth dy lais, nid gwrthod wnaf A phob dydd, dy ddewis wnaf CYTGAN: Does neb arall nawr i mi Neb ond Iesu Ar y groes i’m rhyddhau i A nawr rwy’n byw i ganu’i […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Nefol Dad, erglyw ein gweddi

Nefol Dad, erglyw ein gweddi wrth wynebu’r flwyddyn hon, mae’n hamserau yn dy ofal, a’n helyntion ger dy fron; dyro brofi hedd dy gariad, doed a ddêl. Nefol Dad, er gwaetha’n blinder pan fo’r daith yn siomi’n bryd, ninnau’n amau dy ddaioni ac yn credu’n hofnau i gyd, dyro brofi hedd dy gariad, doed a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019

Nyni sydd ar y llawr

Ysbrydolioaeth Beiblaidd (Datguddiad 1:6) Nyni sydd ar y llawr yn ddim, Wnaeth E’n frenhinoedd nêf, Angylion Duw yn dal ein llaw A’n tywys tua thref. Edrychwn ar frenhinoedd byd Yn drist am fod i’r rhain, Ein gweld, sydd ar y llawr, yn neb, Cyff gwawd a choron ddrain. Ond cerddwn wastad gydag Ef; Glân yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 15, 2018

Ni chollwyd gwaed y groes

Ni chollwyd gwaed y groes Erioed am ddim i’r llawr; Na dioddef angau loes Heb rhyw ddibenion mawr! A dyna oedd ei amcan Ef – Fy nwyn o’r byd i deyrnas nef. N’âd imi garu mwy Y pechod drwg ei ryw – Y pechod roddodd glwy’ I’m Prynwr, O! fy Nuw. N’ad imi garu dim […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 8, 2017