logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Carol Eleusis

Beth yw melys seiniau glywaf? Clychau aur Caersalem fry. Beth yw tinc y don hoffusaf? Diolch gan y nefoel lu. Yn yr uchelderau cenwch Felys odlau cerdd yn rhydd, Nos wylofain, nos wylofain, O cydfloeddiwch, Nos wylofain, o cydfloeddiwch, Arwain wnaeth i olau dydd. Pwy sy’n gorwedd yn y preseb? Anfeidrolbeb rhyfedd iawn. Pwy all […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Carol y Swper

Cydganed dynoliaeth am ddydd gwaredigaeth, daeth trefn y Rhagluniaeth i’r goleuni, a chân ‘Haleliwia’ o fawl i’r Gorucha, Meseia Jwdea, heb dewi; moliannwn o lawenydd! Gwir ydyw fod Gwaredydd! Fe anwyd Ceidwad inni, sef Crist, y Brenin Iesu, cyn dydd, cyn dydd ym Methlem yn ddi-gudd y caed Gwaredydd ar foreuddydd! O wele ddedwydd ddydd! […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Cyfodwyd

Pennill 1 Dy gorff di a dorrwyd, dy gorff di a gurwyd Brenin y nefoedd ar y groes Cês dy anghofio, Cefais dy adael Hyfryd Waredwr yn y bedd Rhag-Gytgan Yno, cariaist di holl bwysau y byd Yn rhoi’r cyfan ar y groes Ynghudd mewn twyllwch ac unigrwydd y bedd Ond y maen a dreiglwyd […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Clod i Dduw Dad, clod i’r Mab

Pennill 1 Duw sofran wyt, ddigymar Ri! Y saint a’r engyl molant di Gan blygu glin wrth orsedd gras I Ti fo’r clodydd mwya’u bri Pennill 2 Ym mhob dioddefaint a phob loes Llochesaf dan dy adain di A phob rhyw elyn cas a ffy; Fy ngobaith wyt a’m concwest i Cytgan 1 Clod i […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Cododd Iesu, do cyfododd yn wir

Pennill 1 Sut gall hyn fod? – bu farw Un, Cymerodd Ef ein pechod ni, Drwy’i aberth lloriodd angau du. Cân, cân ‘Haleliwia’! Pennill 2 Llawenydd ddaw fel golau’r wawr Pan sylla’i blant ar Iesu cu. Yn fyw y saif, eu Ffrind a’u Rhi; Crist, Crist, atgyfododd! Cytgan Cododd Iesu, do cyfododd yn wir! O, […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Cerdda ’fo Fi (Walk With Me)

Pennill 1 Awdur yr holl fyd, cerdda ’fo fi Rheolwr y holl fyd, cerdda ’fo fi Tawelwr y storm, cerdda ’fo fi Iachawr ’nghalon i, cerdda ’fo fi Cytgan Dwi dy angen, Dwi dy angen O Iesu, cerdda ’fo fi Dwi’n dy garu, Dwi’n dy garu O Iesu, cerdda ’fo fi Pennill 2 Oleuni ar […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Cyffelyb un i’m Duw

Cyffelyb un i’m Duw Ni welodd daer na nef; ‘D oes un creadur byw Gymherir iddo Ef; Cyflawnder mawr o râs di-drai Sydd ynddo fythol yn parhau. Yn nyfnder twllwch nôs Mi bwysaf ar ei râs; O’r twllwch tewa’ ’rioed Fe ddŵg oleuni i maes: Os gŵg, os llîd, mi af i’w gôl, Mae’r wawr […]


Credo’r Bedydd

Mae’r gân ar gael yn Gymraeg a Saesneg (Dogfen Word) Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw y Tad, drwy ffydd, Creawdwr hollalluog a greodd bob peth sydd; Rwy’n credu ac ymddiried yn Iesu Grist, Mab Duw, Fu farw ar groes drosom ni a chodi nôl yn fyw. Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw yr Ysbryd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Cân Mair

O, mae f’enaid i’n mawrygu’r Arglwydd fy Nuw! F’ysbryd sydd yn gorfoleddu, Arglwydd fy Nuw! Edrych wnaeth f’Achubwr addfwyn Ac ystyried ei lawforwyn Er ei bod yn ferch gyffredin, Arglwydd fy Nuw! O hyn allan, pob cenhedlaeth o bobl Dduw Fydd yn dweud y cefais fendith, o bobl Dduw. Wir, mi wnaeth yr un sy’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Cân Llyfrau’r Beibl

Mae Genesis, Exodus, yna Lefiticus, Numeri, Deut’ronomium a Josua’n ei dro, A Barnwyr, Ruth, Samuel, Brenhinoedd a’r Cronicl, Esra a Nehemeia ac Esther a Job. Yna’r Salmau a’r Diarhebion, Pregethwr a Chaniad Solomon, Eseia a Jeremeia, Galarnad mor drist, Eseciel a Daniel, Hosea a Joel, Ac Amos ac Obadeia a Jona, gwael dyst. Dyma Micha […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2016