logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Hyfrytaf Iesu

Pennill 1 Hyfrytaf Iesu, Frenin ar holl natur Ti, sydd yn Dduw a dyn, y Mab Ti a drysoraf, fe’th anrhydeddaf Bri a gogoniant f’enaid i Pennill 2 Teg ydyw’r dolydd Tecach yw y coetir Wisgwyd a lliwiau’r gwanwyn hardd (Mae) Iesu’n hyfrytach, Iesu yn burach Fe wna i’r enaid llwm roi mawl Pont Am […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 19, 2022

Hwn yw y dydd

Hwn yw y dydd, hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, a wnaeth ein Duw, cydlawenhawn, cydlawenhawn a gorfoledd mawr, â gorfoledd mawr; hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, cydlawenhawn â gorfoledd mawr; hwn yw y dydd, hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw. Hwn yw y dydd, hwn yw y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 14, 2019

Haleliwia, mae Crist yn fyw

Pennill 1 Deffrwch, deffrwch, mae ’na reswm i ddathlu, Maddeuant bob pechod yn enw’r Iesu. Y groes, y groes, roedd dy waed di yn llifo, Ond ar y trydydd diwrnod mi godaist ti eto. Mae gen ti bŵer dros farwolaeth Yno ti y mae ein gobaith. Cytgan Haleliwia, mae Crist yn fyw Haleliwia, pob clod […]


Hwn yw ein Duw

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mor fawr yw dy ras I’m henaid gwan Yn dy air fe gredaf fi Arhosaf i Tyrd ataf nawr Adnewydda f’Ysbryd i! Cyn-cytgan Ac fe benliniaf o’th flaen, Ac fe benliniaf o’th flaen, Addolaf Di yma nawr. Rwyt ti ynof fi Crist goleua’r ffordd Trwy […]


Hywel Meredydd: Cyflwyniad i fywyd a gwaith Williams, Pantycelyn

Hywel Meredydd: Cyfres o gyflwyniadau byr am fywyd a gwaith William Williams, Pantycelyn (1717-1791)   1. Cyflwyniad i fywyd William Williams, Pantycelyn. (Hyd: 4m 14 eiliad) 2. Emynau Pantycelyn yn tanio eraill: gwaith yr Ysbryd Glân (4:27) 3. Thomas Charles a’r WAW ffactor! (2:23) 4. Deall y profiad ysbrydol: Drws y Society Profiad (4:48) 5. Mwy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 26, 2017

Hedd sy’n llifo fel yr afon

Hedd sy’n llifo fel yr afon, llifo drwot ti a mi, llifo allan i’r anialwch, rhyddid bellach ddaeth i ni. Cariad sy’n llifo fel yr afon, llifo drwot ti a mi, llifo allan i’r anialwch, rhyddid bellach ddaeth i ni. Ffydd sy’n llifo fel yr afon, llifo drwot ti a mi, llifo allan i’r anialwch, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Hwn, hwn ydyw’r Duw folwn ni

Hwn, hwn ydyw’r Duw folwn ni, ein Ffrind digyfnewid, di-lyth; ei gariad, lawn cymaint â’i nerth, heb fesur, heb ddiwedd ŷnt byth. Yr Alffa a’r Omega yw Crist, ei Ysbryd a’n dwg draw i dre’; rhown glod am ei ras hyd yn hyn, a’n ffydd am a ddaw ynddo fe. JOSEPH HART, 1712-68 cyf. E. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Hoff gennym, Dduw, y tŷ

Hoff gennym, Dduw, y tŷ Lle mae dy enw mawr, Ac yma profwn ni Lawenydd mwya’r llawr. Tŷ gweddi ydyw ef, Lle daw dy blant ynghyd, A thithau, Dduw y nef, Wyt yn ein plith o hyd. Hoff gennym lyfr ein Tad, Sydd yn cyhoeddi hedd, A chymorth yn y gad, A bywyd hwnt i’r […]


Hyd byth

Rhowch fawl i frenin dae’r a nef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Doeth a da, uwch pawb yw Ef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Â breichiau cryf a chadarn law; Ei gariad sydd byth bythoedd. Arwain mae trwy siom a braw; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Canwch […]


Hyn yw ‘mhleser, hyn yw f’ymffrost

Hyn yw ‘mhleser, hyn yw f’ymffrost, Hyn yw ‘nghysur yn y byd – ‘Mod i’n caru’r addfwyn Iesu; Dyna ‘meddiant oll i gyd: Mwy yw nhrysor Nag a fedd y byd o’r bron. Ac ni allaf fyth fynegi Ped anturiwn, tra fawn byw, Pa mor hyfryd, pa mor felys, Pa mor gryf, ei gariad yw: […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 25, 2015