logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Heb droi yn ôl

Pennill Rwyf eisiau cerdded fel Ti Rwyf eisiau siarad fel Ti Gan edrych arnat Ti Ildio fy mywyd fel Ti Cymryd fy nghroes i fel Ti Gan edrych arnat Ti Rhag-Gorws Heb droi yn ôl Heb droi yn ôl Corws Mi benderfynais i ddilyn Iesu Mi benderfynais ei ddilyn Ef Y groes i’m harwain Y […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Hyfrytaf Iesu

Pennill 1 Hyfrytaf Iesu, Frenin ar holl natur Ti, sydd yn Dduw a dyn, y Mab Ti a drysoraf, fe’th anrhydeddaf Bri a gogoniant f’enaid i Pennill 2 Teg ydyw’r dolydd Tecach yw y coetir Wisgwyd a lliwiau’r gwanwyn hardd (Mae) Iesu’n hyfrytach, Iesu yn burach Fe wna i’r enaid llwm roi mawl Pont Am […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 19, 2022

Hwn yw y dydd

Hwn yw y dydd, hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, a wnaeth ein Duw, cydlawenhawn, cydlawenhawn a gorfoledd mawr, â gorfoledd mawr; hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, cydlawenhawn â gorfoledd mawr; hwn yw y dydd, hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw. Hwn yw y dydd, hwn yw y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 14, 2019

Haleliwia, mae Crist yn fyw

Pennill 1 Deffrwch, deffrwch, mae ’na reswm i ddathlu, Maddeuant bob pechod yn enw’r Iesu. Y groes, y groes, roedd dy waed di yn llifo, Ond ar y trydydd diwrnod mi godaist ti eto. Mae gen ti bŵer dros farwolaeth Yno ti y mae ein gobaith. Cytgan Haleliwia, mae Crist yn fyw Haleliwia, pob clod […]


Hwn yw ein Duw

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mor fawr yw dy ras I’m henaid gwan Yn dy air fe gredaf fi Arhosaf i Tyrd ataf nawr Adnewydda f’Ysbryd i! Cyn-cytgan Ac fe benliniaf o’th flaen, Ac fe benliniaf o’th flaen, Addolaf Di yma nawr. Rwyt ti ynof fi Crist goleua’r ffordd Trwy […]


Hywel Meredydd: Cyflwyniad i fywyd a gwaith Williams, Pantycelyn

Hywel Meredydd: Cyfres o gyflwyniadau byr am fywyd a gwaith William Williams, Pantycelyn (1717-1791)   1. Cyflwyniad i fywyd William Williams, Pantycelyn. (Hyd: 4m 14 eiliad) 2. Emynau Pantycelyn yn tanio eraill: gwaith yr Ysbryd Glân (4:27) 3. Thomas Charles a’r WAW ffactor! (2:23) 4. Deall y profiad ysbrydol: Drws y Society Profiad (4:48) 5. Mwy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 26, 2017

Hedd sy’n llifo fel yr afon

Hedd sy’n llifo fel yr afon, llifo drwot ti a mi, llifo allan i’r anialwch, rhyddid bellach ddaeth i ni. Cariad sy’n llifo fel yr afon, llifo drwot ti a mi, llifo allan i’r anialwch, rhyddid bellach ddaeth i ni. Ffydd sy’n llifo fel yr afon, llifo drwot ti a mi, llifo allan i’r anialwch, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Hwn, hwn ydyw’r Duw folwn ni

Hwn, hwn ydyw’r Duw folwn ni, ein Ffrind digyfnewid, di-lyth; ei gariad, lawn cymaint â’i nerth, heb fesur, heb ddiwedd ŷnt byth. Yr Alffa a’r Omega yw Crist, ei Ysbryd a’n dwg draw i dre’; rhown glod am ei ras hyd yn hyn, a’n ffydd am a ddaw ynddo fe. JOSEPH HART, 1712-68 cyf. E. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Hoff gennym, Dduw, y tŷ

Hoff gennym, Dduw, y tŷ Lle mae dy enw mawr, Ac yma profwn ni Lawenydd mwya’r llawr. Tŷ gweddi ydyw ef, Lle daw dy blant ynghyd, A thithau, Dduw y nef, Wyt yn ein plith o hyd. Hoff gennym lyfr ein Tad, Sydd yn cyhoeddi hedd, A chymorth yn y gad, A bywyd hwnt i’r […]


Hyd byth

Rhowch fawl i frenin dae’r a nef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Doeth a da, uwch pawb yw Ef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Â breichiau cryf a chadarn law; Ei gariad sydd byth bythoedd. Arwain mae trwy siom a braw; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Canwch […]