logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bythol Fawl

Pennill 1 Rwyf yn ysu am weld y dydd caf ymuno â’r gân dragwyddol SANCTAIDD, SANCTAIDD. SANCTAIDD wyt Ti Iôr O flaen d’orsedd ymgrymaf i Gweld dy wyneb, oherwydd rwyt yn SANCTAIDD, SANCTAIDD. SANCTAIDD wyt Ti Iôr Corws Iesu, Frenin Nef Iesu, Mawredd Fry Ail-adrodd Pennill 1 Corws (X2) Pennill 2 Sefyll yng nghwmni dy […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Beth Bynnag Ddaw

Pennill Beth bynnag sy o ‘mlaen Beth bynnag yr ofn Beth bynnag y gost Rwyt Ti’n dod yn nes Beth bynnag y boen Beth bynnag a ddaw Beth bynnag all ddod Mae’th gariad yn drech Mae’th gariad yn drech Cytgan Galwaf i Galwaf i arnat Ti Beth bynnag sy o’mlaen Ti’n fy nal i Syrthiaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Beddau yn erddi

Chwiliais drwy’r byd Doedd dim yn bodloni Canmoliaeth dyn Trysorau’r byd Mae’r cwbl mor wag Yna cyffyrddaist fi Iachau fy nghlwyfau dyfnion Rhoi gobaith a chân, rhoi ’nghalon ar dân Drwy’th gariad di A does dim byd sy’n well nag wyt ti (Na) does dim byd ’n well nag wyt ti Arglwydd, dim byd, dim […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Bugail

Pennill 1 Er im gerdded drwy’r dyffryn Ac na welaf y ffordd Â’r cysgodion o ‘nghwmpas Fydd gen i ddim ofn Fe wn i dy fod yma Arlwyo wnei Di Er mai unig yw’r llwybr Rwyt Ti wrth f’ochr i Rhag-gorws Gorffwys f’enaid i Pwysaf ar neb ond Ti Cytgan Mae yr Arglwydd (fy) Mugail […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Brenin Da a Hael

Pennill 1 (Rwy’n) dod at orsedd y gogoniant Gyda dwylo sydd yn wag ‘Mond addewid bod derbyniad Gan y Brenin da a hael Pennill 2 Rhoddaf i Ti fy holl feichiau Rwyt yn rhoi Dy nerth i mi Tyrd a llenwa fi â’th Ysbryd Tra rwy’n rhoi fy mawl i Ti Cytgan Ti sy’n haeddu’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Bydd fy nheulu a mi

Pennill 1 O boed i’n sylfaen fod Ar dy ogoniant Di Boed i dy eiriau oll Lenwi’r tŷ Iesu ein hangor ni Sail ein heneidiau ni Mae’n cariad ni i’w weld Er dy glod Corws Bydd fy nheulu a mi Bydd fy nheulu a mi Yn gwasanaethu Yn gwasanaethu Bydd fy nheulu a mi a […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Bendithion

Yn ceisio bendith Yn ceisio hedd Cysur i’m teulu, diogelwch yn y nos Yn ceisio iechyd A llewyrch nawr Yn ceisio nerth dy law i esmwythau ein cur A thrwy hyn oll, ti’n gwrando ar bob gair Ac yn dy gariad di, ti’n gwybod yn well Os trwy dreialon daw dy fendith Os trwy ein […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Boed i feddwl Crist fy Ngheidwad

Boed i feddwl Crist fy Ngheidwad fyw o’m mewn o ddydd i ddydd, boed i’w gariad lywodraethu oll a wnaf mewn ffydd. Boed i air fy Nuw gartrefu yn fy nghalon i bob awr, fel gall pawb fy ngweld yn ennill trwy fy Arglwydd mawr. Boed i heddwch Duw, Dad nefol, fod yn ben ar […]


Bydd gyda ni, O Dduw ein Tad

Bydd gyda ni, O Dduw ein Tad, ar uchel ŵyl dy blant, a derbyn di ein hufudd glod ar dafod ac ar dant. I’th enw sanctaidd, Arglwydd Iôr, y canwn oll ynghyd; tydi yn unig fedd yr hawl i dderbyn mawl y byd. Am bob rhyw ddawn diolchwn ni, am leisiau pur a glân, am […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Bydd yn dawel yn dy Dduw

Bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd fe gei ynddo noddfa gref; Duw yw fy nghraig a’m nerth a’m cymorth rhag pob braw, ynddo y mae lloches im pa beth bynnag ddaw; bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd […]