logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gyda ti

Pennill 1 Yn ddwfn dan wyneb Fy nychymyg sy’n pryderu Geilw rhyw heddwch Sydd ar gael yn neb ond Ti Ac mae yn golchi Dros f’amheuaeth a’m hamherffeithrwydd Iesu, dy gwmni Ydy cysur f’enaid i Corws Does unman yn well gen i pan Ti’n canu drosof i Yma dw’i am aros ‘da Ti Ar goll […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Gwynt ffres

Pennill 1 Ysbryd Glân, wynt mor gryf Tân fy Nuw, cyffwrdd fi Ysbryd Glân, anadla arnom ni Pennill 2 Rhaid troi yn ôl, edifarhau Fflam diwygiad mygu mae Wynt fy Nuw, rho dy dân i ni Cytgan 1 Mae angen gwynt ffres Persawr y nefoedd Tywallt D’Ysbryd nawr Tywallt D’Ysbryd nawr Pennill 3 Calonnau sy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Gobaith Dyn yw Crist a’i Groes

Pennill 1 Pa obaith sydd i ni drwy’n hoes? Dim ond Crist, Crist a’i Groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo Ef yw’n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn Ei law? Beth ddaw, heblaw pan dd’wed y gair? A beth a’n ceidw i’r dydd a ddaw? Gwir gariad Crist, Ef yw ein craig. […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu’n D’alw di i’w ddilyn Ef? Brofaist ti Ei gwmni graslon Enaid, ar dy ffordd tua thref, Gyda chariad cywir, ffyddlon Cariad dwyfol lifa’n rhad, Cariad Ceidwad cyfiawn, rhadlon? Yn Ei groes, tosturi ga’d. Glywaist ti lais mwyn trugaredd Yn rhoi hedd a phardwn pur? Deimlaist ti falm bryn Calfaria’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Gobaith Byw

Mor fawr y bwlch a fu unwaith rhyngom, Mor fawr y mynydd tu hwnt i mi, Ac mewn anobaith, fe drois i’r nefoedd gan ddweud dy enw yn y nos; A thrwy’r tywyllwch, daeth dy haelioni chwalodd gysgodion f’enaid i, Y gwaith ’orffenwyd, y diwedd seliwyd Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pwy a ddychmygai y […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Grym y Gair a roed ar gerdded

Grym y Gair a roed ar gerdded gam wrth gam drwy wledydd byd wrth i bobloedd glywed datgan yn eu geiriau’r hanes drud: diolch wnawn am bob cyfieithydd a gysegrodd ddawn a gwaith er rhoi allwedd porth dy Deyrnas yn nhrysorfa llawer iaith. Grym y Gair a ysbrydolodd ein cyfieithwyr cynnar ni, a’u holynwyr fu’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 11, 2020

Gostyngeiddrwydd

[Philipiaid 2, Alaw: Y Gwŷdd] Yr oedd Crist Iesu’n Harglwydd ar ffurf Duw, ar ffurf Duw, Heb geisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, gydradd â Duw. Gwacâodd Ef ei hun, Gan ddyfod ar ffurf dyn, Fel caethwas oedd ei lun, er fod Ef yn Dduw, fod Ef yn Dduw. A phan oedd ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Godidog Ddydd

Mae hon yn hen emyn – ond mae cerddoriaeth gyfoes wedi cael ei chyfansoddi ar ei chyfer – dilynwch y ddolen youtube ar waelod y dudalen. Pennill 1 Un dydd gyda’r nefoedd yn orlawn o’i foliant, Un diwrnod â phechod yn ddu fel y fall, Iesu ddaeth atom, fe’i anwyd o forwyn, I fyw yn […]


Gogoniant i Dduw

Gogoniant i Dduw yn y nefoedd goruchaf Tangnefedd islaw ar y ddaear i ni; Addolwn, moliannwn, diolchwn am d’ogoniant, Dduw Dad hollalluog, ein brenin wyt Ti. Arglwydd Iesu, Oen Duw sydd yn dwyn ymaith pechodau, Fab Duw, trugarha wrthym, gwrando ein llef; Ti’n unig sy’n sanctaidd, Ti’n unig yw’r Arglwydd, Tad, Mab, Ysbryd Glân, yng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad

Cariad Duw (Tôn: Cymer ein calonnau, 75 Caniedydd yr Ifanc) Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad, yn y lliwiau cywrain sydd yn llonni’n gwlad; Ti sy’n dwyn cyfaredd machlud ar ei awr, Ti sy’n cynnau’r llusern sy’n arwyddo’r wawr; gelwi y tymhorau, deuant yn eu pryd; d’eiddo Di yw’r cynllun sy’n rhoi bod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016