logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw wyt i’r Tlawd (Harddwch am Friwiau Lu)

Pennill 1 Harddwch am friwiau lu Gobaith a fydd, Iôr, yn ein trallod Clyw weddi ein dydd – Bara i’r bychain, Tegwch, hoen, hedd, Heulwen hyd fachlud, Doed Dy deyrnas ’mhob gwedd! Pennill 2 Lloches i fywyd brau, Iechyd i’r sâl, Gwaith i bob crefftwr A theg fyddo’i dâl, Tir i’r amddifad rai, Hawliau i’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Dyma yw fy stori

Gwelais satan balch yn syrthio Gwelais dduwch byd yn ildio Ond y wyrth na allaf i fyth ei esbonio Fy enw lawr yn llyfr y nefoedd Credu rwyf yn Nuw’r rhyfeddod Nerth yr atgyfodiad ynof Ond y wyrth na allaf i fyth ei esbonio Fy enw lawr yn llyfr y nefoedd Fy mawl sy’n eiddo’i […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Daioni yr Iesu

Pennill 1 Tyrd, fy nghalon wan, nawr at Iesu Tyrd, fy enaid petrus a gwêl Y mae cariad pur a chysur yn dy ing Gorffwys yn Ei berffaith hedd Corws O, ddaioni, daioni yr Iesu Rwyf yn fodlon, nid oes angen mwy Boed fel hyn, doed a ddêl, i mi orffwys bob dydd Yn naioni […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Dyfroedd Bywiol

Pennill 1 S’gen ti syched, s’gen ti angen? Tyrd ac yfa’r dyfroedd bywiol Wedi’th dorri? Mae tangnefedd I ti wrth y dyfroedd bywiol. Pennill 2 Crist sy’n galw; mae adfywiad nawr wrth groes y dyfroedd bywiol. Ildia’th fywyd, aeth d’orffennol; coda yn y dyfroedd bywiol. Corws Y mae afon tosturi a gras yn llifo nawr, […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd Lle mae ‘Ngheidwad yn yr ardd; Chwŷs fel dafnau gwaed yn disgyn Hyd ei ruddiau hardd. Beth yw’r ymdrech sy’n ei enaid? Pam bod hwn sy’n Frenin Nef  gofidiau dwys hyd angau Yn ei galon Ef? Cwpan sydd o’i flaen i’w hyfed – Cwpan chwerw angau loes; Tâl […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Diolchgarwch lanwo ’nghalon i

Pennill 1 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn a ddug fy nghur, Fe blymiodd ddyfnder du fy ngwarth Ces fywyd newydd, gwir; Do, chwalodd felltith ’mhechod cas A’m gwisgo yn Ei wawl, ‘Sgrifennodd ddeddf cyfiawnder pur Yn rymus ar fy mron. Pennill 2 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn sy’n dal fy llaw; Mae’n boddi’m […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 3, 2021

Dim ond y Sanctaidd Dduw

Pennill 1 Pwy all orchymyn holl luoedd nefoedd? Pwy wna i bob brenin blygu lawr? A sibrwd pwy wna i’r twyllwch grynu? Dim ond y Sanctaidd Dduw Pennill 2 Pa harddwch arall sy’n mynnu moliant? Pa odidowgrwydd sy’n fwy na’r haul? Pa fath ysblander reola’n gyfiawn? Dim ond y Sanctaidd Dduw Cytgan Dewch nawr a […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Does dim ‘run fath

Pennill 1 Bydysawd ddaeth o’r gwagle mawr Wrth wrando ar dy air Yr wybren fry a’r ddaear is Yr ardd a ddaeth o’r llwch Dy lais di sydd yn tanio’r nen A gwead yr holl sêr Yn nwyster dy holl fawredd di Dangosaist pwy wyt ti Corws Pob clod a pharch i’th enw di Ti’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Dy gofio Di

Pennill 1: Bara dy fywyd Di A dorrwyd er fy mwyn Dy gorff a roed ar groes I’m gwneud yn gyflawn Pennill 2: Cofiaf y cwpan llawn Dywalltwyd er fy mwyn Yn rhoi’th gyfamod Di Yn lle fy mhechod i Cytgan: Haleliwia Rwy’n byw fy mywyd i’th gofio Haleliwia Fe gofiaf d’addewid Di Pennill 3: […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Diogel wyf

Ysgydwa’r ddaear fawr o’i flaen (Yn) crynu nawr wrth sŵn ei lais, A’r moroedd mawr tymhestlog fu A wneir yn dawel er fy mwyn. A thrwyddo oll, trwyddo oll (Rwy’n) syllu arnat ti, A thrwyddo oll, trwyddo oll Diogel wyf; A thrwyddo oll, trwyddo oll (Rwy’n) syllu arnat ti, Diogel wyf gyda thi. Ni allaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020