logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dy Drigfan Di

Pennill 1 Popeth ‘sblennydd Popeth ddaw o’th law Drwy’r holl Nefoedd A thrwy’r bydysawd oll Iôr, mor raslon Yw dy groeso Di I mewn i’th gwmni I dy drigfan Di Corws O mor hyfryd O mor hyfryd Yw’th drigfan Di Dy drigfan Di O mor werthfawr O mor werthfawr Yw’th drigfan Di Dy drigfan Di […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Duw, y bythol, fywiol Iôr

Pennill 1 Duw, y bythol fywiol Iôr – Gwir Awdur iachawdwriaeth, Ef luniodd ddeddfau d’aer a nef A ffurfio bydoedd drwy Ei lef. Yr Un gaiff barch y nefol lu Greodd sêr yr wybren fry, Rhifodd bob gronynnyn mân, Gŵyr feddyliau calon dyn – Brenin yw ’n oes oesoedd, Brenin yw ’n oes oesoedd, Brenin […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Dim ofn

Pennill 1 Hyder sydd gen i nawr i fyw Daw o ffyddlondeb pur fy Nuw Mewn storm mae tawel fan, D’addewid ar y lan Ymddiried wyf yng ngrym Dy Air I’th Deyrnas cydiaf i yn daer Tu hwnt i’r anial ffordd, Tu hwnt i’r enfawr don Cytgan 1 Pan gerddaf trwy’r holl ddyfroedd, Beth all […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Duw’r diwygiadau

Pennill 1 Fe welsom rym dy fraich, Dduw’r rhyfeddodau Heb ball ar dy nerth; Y gwyrthiau wnest o’r blaen, fe welwn eto yn helaethach fyth. Cyn-gytgan Ti’n sy’n chwalu’n llwyr holl furiau’r gell a symud pob un bryn; D’oes dim tu hwnt i ti; Yn ein codi ni o ddyfnder bedd – yn achub pob […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Duw wyt i’r Tlawd (Harddwch am Friwiau Lu)

Pennill 1 Harddwch am friwiau lu Gobaith a fydd, Iôr, yn ein trallod Clyw weddi ein dydd – Bara i’r bychain, Tegwch, hoen, hedd, Heulwen hyd fachlud, Doed Dy deyrnas ’mhob gwedd! Pennill 2 Lloches i fywyd brau, Iechyd i’r sâl, Gwaith i bob crefftwr A theg fyddo’i dâl, Tir i’r amddifad rai, Hawliau i’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Dyma yw fy stori

Gwelais satan balch yn syrthio Gwelais dduwch byd yn ildio Ond y wyrth na allaf i fyth ei esbonio Fy enw lawr yn llyfr y nefoedd Credu rwyf yn Nuw’r rhyfeddod Nerth yr atgyfodiad ynof Ond y wyrth na allaf i fyth ei esbonio Fy enw lawr yn llyfr y nefoedd Fy mawl sy’n eiddo’i […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Daioni yr Iesu

Pennill 1 Tyrd, fy nghalon wan, nawr at Iesu Tyrd, fy enaid petrus a gwêl Y mae cariad pur a chysur yn dy ing Gorffwys yn Ei berffaith hedd Corws O, ddaioni, daioni yr Iesu Rwyf yn fodlon, nid oes angen mwy Boed fel hyn, doed a ddêl, i mi orffwys bob dydd Yn naioni […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Dyfroedd Bywiol

Pennill 1 S’gen ti syched, s’gen ti angen? Tyrd ac yfa’r dyfroedd bywiol Wedi’th dorri? Mae tangnefedd I ti wrth y dyfroedd bywiol. Pennill 2 Crist sy’n galw; mae adfywiad nawr wrth groes y dyfroedd bywiol. Ildia’th fywyd, aeth d’orffennol; coda yn y dyfroedd bywiol. Corws Y mae afon tosturi a gras yn llifo nawr, […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd Lle mae ‘Ngheidwad yn yr ardd; Chwŷs fel dafnau gwaed yn disgyn Hyd ei ruddiau hardd. Beth yw’r ymdrech sy’n ei enaid? Pam bod hwn sy’n Frenin Nef  gofidiau dwys hyd angau Yn ei galon Ef? Cwpan sydd o’i flaen i’w hyfed – Cwpan chwerw angau loes; Tâl […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Diolchgarwch lanwo ’nghalon i

Pennill 1 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn a ddug fy nghur, Fe blymiodd ddyfnder du fy ngwarth Ces fywyd newydd, gwir; Do, chwalodd felltith ’mhechod cas A’m gwisgo yn Ei wawl, ‘Sgrifennodd ddeddf cyfiawnder pur Yn rymus ar fy mron. Pennill 2 Diolchgarwch lanwo ’nghalon i I’r Hwn sy’n dal fy llaw; Mae’n boddi’m […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 3, 2021