logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rwy’n Dyst i Hyn

Pennill 1 Pan fûm ar goll, ar ‘mhen fy hun Dy gwmni oedd fy nghartref i Yno roet a Ti yma nawr Roedd gobaith im mewn da neu ddrwg Ni wnest Ti byth fy ngadael i O hyd yn dda a Ti’n dda o hyd Corws Rwy’n dyst i’th ffyddlondeb Di (Gweld) dy fywyd Di […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Rwyf yn ildio

Pennill 1 Dyma fi Lawr ar fy ngliniau nawr Yn ildio i Ti Yn ildio i Ti Pennill 2 Chwilia fi Arglwydd, Ti’n tynnu fi’n nes (Mae’n) rhaid im dy gael Rhaid im dy gael Rwyf yn ildio Pennill 3 Golcha fi Yn dy dosturiol ras Rwy’n ysu am fwy Rwy’n ysu am fwy Pennill […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 19, 2022

Rwyt yn Sofran Drosom Ni

Pennill 1 Mae ‘na gryfder yn y tristwch A hyfrydwch yn ein cri Ti’n dod atom yn ein galar Gyda chariad trech nag ofn Pennill 2 Rwyt yn gweithio yn ein haros Rwyt ti’n sancteiddio ni Ti’n ein dysgu i ymddiried Tu hwnt i’n deall ni Cytgan Dy gynllun yw ein ffyniant Ti heb ein […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Rwy’n Dewis Moli

Pennill 1 Rwy’n dewis moli a phlygu lawr Er bod poen yn yr offrwm hwn Fe’i hildiaf nawr Yma’n y frwydr, ac amau’n llu Er bod f’enaid i ar chwâl Dy ddewis wnaf Corws Ac mi folaf drwy y fflamau Drwy y storm a thrwy y lli’ Does ’na ddim byd allai byth â dwyn […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Rwyf am dy ‘nabod

Pennill 1 Yn ofer ceisiais fil o ffyrdd I leddfu f’ofn, rhoi gobaith im Am f’angen mae dy Air yn glir Am byth does neb ond Iesu Pennill 2 O farw’n fyw, yn eiriol nawr Yn d’Air a’th waith mae’th gariad Di Gall calon wan gael ei boddhau Am byth yn neb ond Iesu Cytgan […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Rwyt ti’n dda

Pennill 1 Iôr, rwyt ti’n dda, Mae’th drugaredd yn para byth bythoedd Iôr, rwyt ti’n dda, Mae’th drugaredd yn para byth bythoedd Pont O oes i oes, fe ganwn ni, Pob gwlad, pob iaith, clodforwn di Corws Addolwn di, Haleliwia, Haleliwia, Addolwn di, oherwydd pwy wyt ti Addolwn di, Haleliwia, Haleliwia, Addolwn di, oherwydd pwy […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Rwy’n dod yn nes

Dilynwch y ddolen ar waelod y dudalen i glywed y gân yn Saesneg. Rwy’n dod yn nes nag y bûm i erioed, Er gwaethaf fy methiant, mae croeso i mi; Edrychaf i’th lygaid ac mae dy gariad mor glir. Yn nes ac yn nes yr wyt ti’n fy ngwadd, A’th gariad o’m hamgylch, mae ’nghalon […]


Rwy’n gorwedd dan fy mhwn

Rwy’n gorwedd dan fy mhwn, Yn isel wrth dy draed, Yn adde’ ‘mod yn waelach dyn Nag eto un a gaed; Rhyw ddyfnder sy’n fy nghlwy’ Mwy nag a ddeall dyn, Ac nid oes yn f’adnabod i Neb on Tydi dy Hun. O! boed maddeuant rhad, Yn hyfryd waed yr Oen, Yn destun moliant ym […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Rwy’n ofni f’nerth yn ddim

Rwy’n ofni f’nerth yn ddim Pan elwy’i rym y don: Mae terfysg yma cyn ei ddod, A syndod dan fy mron: Mae ofnau o bob rhyw, Oll fel y dilyw ‘nghyd, Yn bygwth y ca’i ‘nhorri i lawr, Pan ddêl eu hawr ryw bryd. A minnau sydd am ffoi, Neu ynteu droi yn ôl, Yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Rwy’n dy garu – Aleliwia

Rwy’n dy garu, rwy’n dy garu, x3 Rwy’n dy garu, Amen. Rwy’n dy garu, Amen. Aleliwia, aleliwia, x3 Aleliwia, Amen. Aleliwia, Amen. ©2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015