logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rhy ryfeddol

Pennill 1 Ti ydy awdur ’mywyd i Rwyt ti o ’mlaen i a’r tu ôl – i mi Cyn cymryd gwynt, tu hwnt i’m bedd Rwyt ti gyda mi bob cam I dragwyddoldeb Corws Dim lle i guddio, nac i ffoi Y mae‘r gwyll yn olau nawr O’r mannau isaf i foliant fry Rwyt yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Rho im dy hedd

Pennill 1 Mae’r storm tu fewn ar fin fy llethu i Ble af i nawr? Mae’r pwysau’n ormod im Rhag-Gorws Dwed nawr wrth y môr sy’n rhuo’n wyllt ynof fi Fy holl bryderon, fe ildiaf nawr i Ti Corws Rwy’n rhoi pob baich wrth Dy draed Cymer nhw, cymer nhw Rhof f’ofnau it am Dy […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 19, 2022

Rhydd Duw fwy o ras

Pennill 1: Rhydd Duw fwy o ras pan fo’r beichiau’n cynyddu, Fe rydd fwy o nerth wrth i’r tasgau drymhau; Gorlifa’i drugaredd pan ddybla’r gorthrymder, Yn wyneb treialon, Ei hedd ddaw’n ddi-drai. Cytgan: Diderfyn Ei gariad, Ei ras sy’n ddifesur, Tu hwnt i’n dirnadaeth helaethrwydd Ei ddawn; O’i storfa gyfoethog, ddihysbydd yn Iesu Mae’n rhoddi, […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Rhoddaist dy gariad i lawr

Pennill 1: Rhoddaist dy gariad i lawr A chario baich ’mhechod i Golchi fy meiau fel lli’ Lawr i fôr dy gariad di-drai Cytgan: Â’m breichiau fry Arglwydd derbyn fi Nawr, rwyf yng nghadw ’Nghrist Â’th dragwyddol gariad Â’m cyfan oll Safaf yn dy ras Dy gariad sy’n well na’r un Cariad Duw, ’Ngwaredwr Pennill […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Rho inni weledigaeth

Rho inni weledigaeth ar dy frenhiniaeth di sy’n estyn o’r mynyddoedd hyd eithaf tonnau’r lli; ni fynnwn ni ymostwng, yn rhwysg ein gwamal oes ond i’th awdurdod sanctaidd a chyfraith Crist a’i groes. Gwisg wisgoedd dy ogoniant sy’n harddach fil na’r wawr, a thyred i feddiannu dy etifeddiaeth fawr; a thywys, o’th dosturi, dylwythau’r ddaear […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn

Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn y ffiniau ffals a ddrylliwyd un prynhawn, er mwyn i ni gael carthu’n rhagfarn cas a gweld pob lliw yn hardd yn haul dy ras: O cuddia ni er mwyn dy ddangos di, y dyn dros eraill yw ein Harglwydd ni. Rho i ni ddwylo Crist […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Rhoddwn glod i’th enw tirion

Rhoddwn glod i’th enw tirion, Arglwydd mawr nef a llawr, derbyn fawl dy weision. Yn ein gwlad a’n hen dreftadaeth llawenhawn, ynddi cawn hyfryd etifeddiaeth. Yn dy air yn iaith ein tadau rhoist i ni uchel fri, trysor uwch trysorau. Mae dy air yn llusern olau ar ein taith yn dy waith: dengys y ffordd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Rhwng cymylau duon tywyll

Rhwng cymylau duon tywyll Gwelaf draw yr hyfryd wlad; Mae fy ffydd yn llefain allan – Dacw o’r diwedd dŷ fy Nhad: Digon, digon, Mi anghofia ‘ngwae a’m poen. Nid oes yno gofio beiau, Dim ond llawn faddeuant rad; Poenau’r Groes, a grym y cariad, A rhinweddau maith y gwaed: Darfu tristwch; Daeth llawenydd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 29, 2015

Rhain ydyw dyddiau Elias

Rhain ydyw dyddiau Elias, Yn datgan yn glir Air yr Iôr; A rhain ydyw dyddiau’th was ffyddlon, Moses, Yn adfer cyfiawnder i’r tir. Ac er mai dydd prawf welwn heddiw, Dydd newyn a th’wyllwch a chledd, Nyni ydyw’r llef o’r diffaethwch; Galwn: ‘O, paratowch lwybrau yr Iôr.’ Ac wele daw ar gymylau’r nef, Disglair fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Rhyddid sydd i gaethion byd

Rhyddid sydd i gaethion byd; A gwir oleuni; Gogoniant yn lle lludw, A mantell hardd o fawl. Hyder yn lle’r c’wilydd sydd; Cysur yn lle galar. Eneiniaf chi ag olew, Symudaf eich holl boen. Ac fe roddaf wir foliant; Mawl yn lle tristwch ac ofn; A mantell gan Dduw yn lle galar a th’wyllwch du. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 18, 2015