logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am mai byw yw Ef

Rhoes Duw Ei Fab – Iesu oedd Hwnnw, I’m caru ddaeth A maddau ’mai. Bu farw’r Oen I brynu ’mhardwn; Bedd cwbl wag Sy’n berffaith dyst I’m Prynwr byw. Am mai byw yw Ef Af ymlaen yfory, Am mai byw yw Ef Ffoi wnaiff pob braw, Am y gwn mai Ef Sy’n dal y dyfodol, […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Ar Dymor Gaeaf

Ar dymor gaeaf dyma’r wyl Sydd annwyl, annwyl in; Boed sain llawenydd ym mhob llu, Waith geni’r Iesu gwyn; Datseinwn glod a llafar don, Rhoed rhai tylodion lef, Gan gofio’r pryd y gwelwyd gwawr Eneiniog mawr y nef! Ar gyfer heddiw Maban mwyn A gaed o’r Forwyn Fair; Ac yno gweled dynol-ryw Ogoniant Duw y […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Awdurdod

Y cread ŵyr y llais a ddaeth i’r gwagle mawr Y gwynt a ddaeth â’r llwch yn fyw a ffurfiodd sêr y nen Mae’r gwyll yn ofni’th lais A’i gyrrodd ef i ffwrdd ac er mai hir yw’r nos, Mi wn yn iawn y gwnei hyn eto nawr Un gair gen Ti Daw newid ar […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Amser dod adre

Pennill 1 Bûm ar goll, (rwy’n) saff yn awr, Ei lais oedd yn ’ngalw nôl Bywyd fu ar chwâl, boddi yn y storm Rhedais oddi wrthyt ti Pennill 2 Yna clywais di’n galw arna i, “Tyrd yn ôl” Rhof fy nyled lawr, cael coron hardd Clywais d’alwad di Pont Yn dy freichiau di Syllaf i’th […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Anwylyd, mor sanctaidd

Pennill 1 Anwylyd, mor sanctaidd, Hyfrydwch pur y Tad. ’Ngwaredwr, Cynhaliwr Ti yw ’nhrysor gwych a’m câr. Pennill 2 Fy Mrawd wyt, ’Nghysurwr, Fy Mugail da a’m Ffrind, Fy Mhridwerth, ’Nghyfiawnder gwir, Ti yw’r Ffrwd ddiddiwedd, bur. Cytgan Ddigyfnewid Un, Ogoneddus Fab, Ti yw’r oll ddymunwn i. F’Anadl einioes wiw, Haul cyfiawnder byw, Cariad cywir, […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 3, 2021

Ar d’enw Di

Ar d’enw Di, fe ddymchwel y mynyddoedd Ar d’enw Di, rhua a chwala’r moroedd Ar d’enw Di, angylion a blyg, y ddaear a gân Dy bobl rônt waedd Arglwydd yr holl fyd, fe floeddiwn dy enw Di Llenwi’r wybren fry â’n moliant di-derfyn ni Yahweh, Yahweh Fe garwn floeddio d’enw Iôr Ar d’enw Di, fe […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Arglwydd mawr y cyfrinachau

Arglwydd mawr y cyfrinachau, ti yw saer terfynau’r rhod, artist cain yr holl ddirgelion a chynlluniwr ein holl fod: creaist fywyd o ronynnau a rhoi chwyldro yn yr had; rhannu, Iôr, wnest ti o’th stordy amhrisiadwy olud rhad. Maddau inni yr arbrofion sy’n ymyrryd â dy fyd; mynnwn ddifa yr holl wyrthiau, ceisiwn chwalu pob […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 17, 2019

Abba, fe’th addolwn

Abba, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. Iesu, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. Ysbryd, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. TERRYE COELHO cyf. IDDO EF Hawlfraint © 1972 Maranatha! Music Gweinyddir gan CopyCare, P.O. Box 77, Hailsham BN27 3EF music@copycare.com Defnyddiwyd trwy ganiatâd

 • Gwenda Jenkins,
 • October 14, 2019

Arwain fi yn ddyfnach fyth

Father take me deeper still – Leigh Barnard (Arwain fi yn ddyfnach fyth) Mae’r gân hon wedi cael ei chyfieithu gan Arfon Jones a Martyn Geraint.  Mae’r cyfieithiad yn un swyddogol sydd wedi ei hawdurdodi. Ond, nid yw’r cwmni sy’n dal yr hawlfraint yn fodlon i ni roi’r geiriau ar y wefan heb dalu! Yn naturiol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 18, 2018

Am byth

Mae’r cerddoriaeth ar gael o wefan Bethel Music – www.bethelmusic.com. I wrando ar y gân yn Saesneg dilynwch y ddolen youtube isod. Mae’r sêr yn wylo’n brudd A’r haul yn farw fud, Gwaredwr mawr y byd yn farw Yn gelain ar y groes; Fe waedodd er ein mwyn A phwys holl feiau’r byd oedd arno. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2018