logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, cyfaill f’enaid i

Iesu, cyfaill f’enaid i, gad im ffoi i’th fynwes gref tra bo’r tonnau’n codi’n lli a’r ystorm yn rhwygo’r nef; cudd fi, Geidwad, oni ddaw terfyn y tymhestloedd maith, dwg fi’n iach i’r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith. Noddfa arall nid oes un, wrthyt glŷn fy enaid gwan; paid â’m gadael, bydd […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Iesu sy’n rhagori

Pennill 1 Iesu’r Adda sy’n rhagori – Mab i Dduw, a Mab y Dyn, Yn yr ardd, pan demtiwyd yno, Safai’n gryf heb ildio dim. Ef sy’n cyfiawnhau’r llaweroedd Gan roi bywyd newydd in Trwy farwolaeth – symud melltith Sathrwyd Satan drwy ei rym. Cytgan Amen! Amen! Crist ein Harglwydd a’n Pen; Ef yw’r dechrau, […]

 • Rhys Llwyd,
 • January 17, 2024

Iesu’th dosturi

Pennill 1 Iesu’th dosturi yw f’unig ble S’dim amddiffyniad, mae ‘meiau’n rhy fawr Y gorau a wnes i a’th glwyfodd ar groes Iesu’th dosturi yw f’unig ble Pennill 2 Iesu’th dosturi yw f’ymffrost i Y rhinwedd a hawliaf a sail ‘ngobaith i Lle bynnag rwy’n brin dyna yw f’angen i Iesu’th dosturi yw f’ymffrost i […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Ie, gwnaf

Pennill Pwysaf ar un peth Yr un Duw na fetha byth O, ni fetha nawr Wnei di’m ‘n siomi nawr Yn yr aros Yr un Duw sydd byth yn hwyr Yn trefnu’r cyfan nawr Yn trefnu’r cyfan nawr Cytgan Ie, gwnaf dy ddyrchafu Yn y dyffryn isaf Ie, gwnaf ganu’th glod Ie, gwnaf, canu’n llawen […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Ildio Eto

Pennill 1 Ti’n troi y byrddau drosodd A’n galw ni yn ôl I roi’n bywyd ar yr allor A’r pethau cyntaf oll Ti’n clirio cwrt y deml Glanhau pob dim yn llwyr O ni yw Dy eiddo Dithau D’Eglwys ydym ni Corws 1 Ni yw Dy bobl Ti yw ein Duw Ni yw Dy deml […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Iôr Brenhinoedd

PENNILL 1: Yn y twyllwch heb oleuni A heb obaith oeddem ni Nes y rhedaist ti o’r nefoedd  thrugaredd yn dy wedd (Cyf)lawni’r gyfraith a’r proffwydi At yr wyryf daeth y Gair Dod o orsedd y gogoniant Lawr i grud oedd yn y llwch CYTGAN: Clod i’r Tad a chlod i’r Mab Clod i’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Iesu, cryf a charedig

Os oes syched arnaf fi Mentra ato Ef; Ni chei orffwys heb ei ras, Mentra ato Ef; Os wyf wan Mae Iesu’n dweud: Mentra ato Ef; Neb ond Ef fydd imi’n nerth: Mentra ato Ef; Cytgan Canys da yw ‘Nghrist a ffyddlon, Ddydd a nos fe’m ceidw’n fyw. Y mae croeso’m mreichiau Iesu: Cryf, caredig […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 14, 2020

I Dduw y dechreuadau

I Dduw y dechreuadau rhown fawl am ddalen lân, am hyder yn y galon ac ar y wefus, gân: awn rhagom i’r anwybod a’n pwys ar ddwyfol fraich; rho nerth am flwyddyn arall i bobun ddwyn ei faich. Ar sail ein doe a’n hechdoe y codwn deml ffydd, yn nosau ein gorffennol ni fethodd toriad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019

Iesu, Ti’n disgleirio

Iesu, Ti’n disgleirio yn d’ogoniant, breichiau led y pen agored; Ti yw Brenin daear gyfan ac yn Arglwydd ar fy nghalon. Golau sydd yn tywallt allan, pelydr yn cludo’r cyfan Popeth y mae arnaf angen ddaw i’m meddiant o dy galon Di. Tyrd lawr i deyrnasu ar y ddaear – defnyddia ein doniau ni, Mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Ildio

’Dwi wedi bod yn dilyn Y byd a’i addewidion, Ond dim ond ti sydd yn bodloni Y gwagle yn fy nghalon. ’Dwi’n dal ymlaen i ymladd, i geisio cael f’ewyllys i. Ond dim ond pan ‘dwi’n rhoi fy mywyd Y byddaf fi’n ei ffeindio hi. Deled dy deyrnas, Gwneler dy ewyllys. Cytgan ’Dwi’n ildio f’oll […]