logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Luniwr y ddaear a harddwch ei thir

Yr Argyfwng Hinsawdd O Luniwr y ddaear a harddwch ei thir a chynnyrch beunyddiol ei holl erwau ir, dy gread a’n geilw i newid ein ffyrdd a byw mewn ufudd-dod i ddeddfau byd gwyrdd. Wrth weled fforestydd yn wenfflam dros ddaer, allyriant ein bywyd yn llygru yr aer, a chnydau yn crino, cydnabod a wnawn […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

O Iôr, fy Nghraig a fy Ngwaredwr

[Pennill 1] O Iôr, fy Nghraig a fy Ngwaredwr Trysor mwyaf i fy enaid sych Fy Nuw, i Ti does neb yn debyg Ynot Ti yn unig mae mwynhad Dy ras, rhy ddwfn i ni ei blymio Dy serch, helaethach yw na’r nef Gwirionedd, ffynnon pob doethineb F’angen di-ddiwedd a fy ngorau i [Pennill 2] […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

O tyrd at yr allor

Wyt ti’n brifo, ‘di dryllio tu fewn? Wedi llethu gan bwysau dy fai? Mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr wyt ti ar ben? Sgen ti syched am yfed o’r ffrwd? Mae Iesu yn galw. O tyrd at yr allor, Mae breichiau’r Tad yn awr ar led, Maddeuant a brynwyd â gwerthfawr waed ein Iesu […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

O dan Galfaria

Pennill 1 Cymrwn dy fara, cymryd gwin Ac fe gofiwn i ti’n hachub ni ’R un glân yn colli’i werthfawr waed A llifodd cariad lawr o’i goron Ef Cytgan O dan Galfaria, chwalwyd ein maglau Angau a drechwyd, rym ni yn rhydd O dan Galfaria, mae’r gwyll yn crynu Fe safwn ni a dweud ein […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

O mor hyfryd yw’r enw hwn

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Pennill 1 Ti oedd y Gair yn y dechreuad, Un â Duw, yn Iôr sydd fry, D’ogoniant cudd mewn creadigaeth, Yn eglur nawr, i ni yng Nghrist. Cytgan 1 O mor hyfryd yw’r enw hwn, O Mor hyfryd yw’r enw hwn, Enw Iesu Grist fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 14, 2017

O! Enw annwyl iawn

O! Enw annwyl iawn, Anwylaf un yn bod; Ni chlywodd engyl nef Gyffelyb iddo ‘rioed: Rhof arno ‘mhwys, doed dydd, doed nos, Fe’m deil i’r lan dan bob rhyw groes. Cryf yw ei ddehau law, Anfeidrol yw ei rym, Ac nid oes byth a saif O flaen ei ŵyneb ddim: Rhois iddo f’hun, f’amddiffyn wna […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 8, 2017

O faban glân, O faban mwyn

O faban glân, O faban mwyn, mor hardd dy wedd, mor ŵyl dy drem: o’r nef fe ddaethost inni’n Frawd, â ni yn gydradd, ddynion tlawd, O faban glân, O faban mwyn. O faban glân, O faban mwyn, llawn o’th lawenydd yw ein byd: cysuron nef a roddi di bawb mewn poen a gyfyd gri, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O caned pawb o bedwar ban y byd

O caned pawb o bedwar ban y byd, “Fy Nuw a’m Rhi!” Rhy uchel nid yw’r nef i eilio’i foliant ef: rhy isel nid yw’r llawr i chwyddo’r moliant mawr; O caned pawb o bedwar ban y byd, “Fy Nuw a’m Rhi!” O caned pawb o bedwar ban y byd, “Fy Nuw a’m Rhi!” Yr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O gariad pur, rhown iti glod

O gariad pur, rhown iti glod, Creawdwr rhyfeddodau’r rhod, er maint gwrthryfel dynol-ryw drwy dy drugaredd fe gawn fyw: O cymer ni yn awr bob un i’n creu o newydd ar dy lun. Dy gread maith mewn gwewyr sydd yn disgwyl gwawr y newydd ddydd pan fyddo cariad wrth y llyw a phawb mewn cariad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw, erglyw ein llef ar ran ieuenctid byd, yng ngwanwyn oes a than gyfaredd byw, O tyn ni at dy Fab a’i antur ddrud. Rho inni wybod rhin a grym apêl a sêl ei fywyd pur a’i aberth llwyr, gan fentro nawr ei ddilyn, doed a ddêl, hyd union […]