logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Edrych tua’r Oen

Pennill 1 Dim ond un Enw sydd yn deilwng Dim ond un Iôr i’w orsedd Ef Ef yw goleuni’n iachawdwriaeth Mae’r clod a’r moliant Iddo Ef Pennill 2 Dim ond un ffordd sydd i ddod Ato Un cariad dodda ‘nghalon i Y bywyd yw a’r atgyfodiad Mae’r clod a’r moliant Iddo Ef Corws Edrych tua’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Ef a’m deil yn dynn

Pennill 1 Pan fwy’n ofni colli ffydd, Crist – fe’m deil yn dynn; Pan ddaw’r temtiwr trech liw dydd, Ef a’m deil yn dynn. Dal fy ngafael – fedra’i fyth Ar fy nyrys daith, Am mai oer yw ’nghariad i, Rhaid Iddo ’nal yn dynn. Cytgan Ef a’m deil yn dynn, Ef a’m deil yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Ei gariad sy’n fwy

Corws Clod i’r Iôr Ei gariad sy’n fwy (Yn) drech na’r tywyllwch, (yn) newydd bob dydd Mae’n beiau yn llawer, ei gariad sy’n fwy Pennill 1 Pa gariad all beidio â chofio ein bai Ac E’n hollwybodol, ni chyfrant o’i flaen I ddyfnder y moroedd fe’u teflir i gyd Mae’n beiau yn llawer, ei gariad […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Ef yw’r Iôr

Mae’r gwynt yn awr yn rhuo Ond ni chaf fy siglo, Fe wn i, mae E wrth y llyw. Mae’r Un sy’n fwy o’m mewn i Yn fwy na beth sy’n f’erbyn, Fe wn i, mae E wrth y llyw Fe’m cynnal i fel o’r blaen, Ef yw’r Iôr, Ef yw’r Iôr; Nid ofnaf mwy, […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Enynner diolchgarwch

Enynner diolchgarwch, mae ffiol dyn yn llawn; bu Duw mewn mawr ddirgelwch yn taenu’r gwyrthiau grawn: doed moliant i’r cynteddau, a diolch pêr i’r pyrth; nid talu’n ôl ein beiau mae’r Tad sy’n gwneud y wyrth. Trwy’r ydfaes at yr adfyd yr â trugaredd Duw, mor hawdd i ddyn ddywedyd mai Tad trugarog yw; mae […]


Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr

Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr siapiau hardd cymylau gwyn, Y gwynt yn chwythu ar fy ngwyneb a’i sŵn yn rhuthro ble y mynn. Sut faswn i petawn i yno y dydd croeshoeliwyd Iesu cu, Pan rwygwyd llen y deml’n hanner a threchwyd grym marwolaeth du? Mae’r greadigaeth yn disgwyl,  mae’r greadigaeth yn disgwyl, Mae’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Efe yw’r perffaith Iawn

Efe yw’r perffaith Iawn. Mae Teyrnas Gras yn llawn O bechaduriaid mawr A gafodd yma i  lawr O’u crwydro ffôl – faddeuant llwyr Gan Iesu Grist, cyn mynd rhy hwyr. Fy iachawdwriaeth i Sydd wastad ynot Ti, Mae grym y Groes a’r gwaed A’r llawnder im a gaed, O’th ryfedd ras – yn cyfiawnhau. A […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 6, 2018

Er dy fod yn uchder nefoedd

Er dy fod yn uchder nefoedd, Uwch cyrhaeddiad meddwl dyn, Eto dy greaduriaid lleiaf Yn dy olwg bob yr un; Nid oes meddwl Ond sy’n olau oll o’th flaen. Ti yw ‘Nhad, a thi yw ‘Mhriod, Ti yw f’Arglwydd, Ti yw ’Nuw, F’unig Dŵr, a’m hunig Noddfa, Wyt i farw neu i fyw: Cymmer f’enaid, […]


Edrych ar y rhai sy’n ceisio

Edrych ar y rhai sy’n ceisio yn dy Eglwys le yn awr, dyro iddynt nerth i gofio am eu llw i’r Ceidwad mawr; cadw hwy’n ddiogel beunydd drwy holl demtasiynau’r daith, dan gawodydd gras rho gynnydd ar eu bywyd yn dy waith. O bugeilia di fyfyrdod y disgyblion ieuainc hyn, dangos iddynt fawr ryfeddod aberth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr mewn gweddi wrth dy orsedd fawr; gad i’n teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi, O Dduw. Yng nghanol anawsterau’r oes boed inni dderbyn golau’r groes a chofio’r Gŵr a’i rhoes ei hun i ddwyn dynoliaeth ar dy lun. Lle mae casineb, cariad fo, a lle mae cam, maddeuant […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016