logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dduw, rwyt ti mor dda

Rhyfeddol serch a’m denodd i Haelioni trugaredd A’m prynu i yn llwyr â’th waed A’m henaid di-haeddiant Dduw, rwyt ti mor dda Dduw, rwyt ti mor dda Dduw, rwyt ti mor dda, rwyt ti mor dda i mi Nawr wele’r groes O oes i oes, o funud i funud Y meirw’n fyw, rhai gwael yn […]

  • Rhys Llwyd,
  • May 10, 2023

Ddim hyd ’n oed nawr

Pennill 1 Er mai siglo mae y byd o’n cwmpas Er bod twyllwch nawr yn dod fel lli Syllwn ni ar beth sy’n ddi-gyfnewid Sefyll yn y gwir am bwy wyt Ti Corws Ddim hyd ’n oed nawr yn cael dy drechu Ddim hyd ’n oed nawr ar ben ein hun Ddim hyd ’n oed […]

  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021

Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch

Priodas Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch ar ddechrau’u hoes ynghyd, ar ddydd eu priodas pura’u serch â’th gariad dwyfol, drud. Bendithia di eu cartref hwy â’th bresenoldeb glân, dy hedd fo’u gwledd i’w cynnal drwy bob dydd, a’i droi yn gân. Rho iddynt nerth bob cam o’r daith ac arwain hwy, O Dduw, i’th […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2016

Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di

Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di, Frenin nef a daear lawr. Dyrchafwn glod i ti Ac fe addolwn, molwn, d’enw di Dyrchafu wnawn. Mewn nerth yn ddisglair Frenin tragwyddol, Teyrnasu rwyt yn y gogoniant. Dy air sy’n nerthol Yn gollwng caethion. Graslon dy gariad, Ti yw fy Nuw. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Catrin Alun (God of glory, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015

Ddiddanydd anfonedig nef

Ddiddanydd anfonedig nef, fendigaid Ysbryd Glân, hiraethwn am yr awel gref a’r tafod tân. Erglyw ein herfyniadau prudd am brofi o’th rad yn llawn, gwêl a oes ynom bechod cudd ar ffordd dy ddawn. Cyfranna i’n heneidiau trist orfoledd meibion Duw, a dangos inni olud Crist yn fodd i fyw. Am wanwyn Duw dros anial […]


Dduw Iôr ein tadau, nefol Dad

Dduw Iôr ein tadau, nefol Dad, O achub a sancteiddia’n gwlad; cysegra’n dyheadau ni i geisio dy ogoniant di. Ein tŵr a’n tarian ar ein taith a’n t’wysog fuost oesoedd maith; rhoist yn ein calon ddwyfol dân ac yn ein genau nefol gân. O atal rwysg ein gwamal fryd a gwared ni rhag twyll y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015