logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw, fe’th folwn, ac addolwn

Duw, fe’th folwn, ac addolwn, Ti ein Iôr a thi ein Rhi; Brenin yr angylion ydwyt, Arglwydd, fe’th addolwn di. Dengys dy holl greadigaeth Dy ogoniant di-lyth; Canant ‘Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd’ Hollalluog, Dduw dros byth! Apostolion a phroffwydi, Saint a roes y byd ar dân, Llu merthyron aeth yn angof, Unant oll mewn nefol gân; […]


Duw’n darpar o hyd at raid dynol-ryw

Duw’n darpar o hyd at raid dynol-ryw yw’n cysur i gyd a’n cymorth i fyw; pan sycho ffynhonnau cysuron y llawr ei heddwch fel afon a lifa bob awr. Er trymed ein baich, ni gofiwn o hyd mor gadarn ei fraich, mor dyner ei fryd; y cof am Galfaria ac aberth y groes drwy ras […]


Eiddo yr Arglwydd (Salm 24)

Eiddo yr Arglwydd, eiddo yr Arglwydd, eiddo yr Arglwydd y ddaear i gyd, a’r cyfan ag sydd yn y byd i gyd. Codwch eich pennau, O byrth, codwch eich pennau, i Frenin y gogoniant gael dod i mewn, i Frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw y Brenin, pwy yw y Brenin? Arglwydd y […]


Ein Duw

Daethost a throi’r dŵr yn win, peri i’r dall weld yn glir, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ti sy’n goleuo ein nos, ti wnaeth ein codi o’r ffos, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf, Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf Ein Duw’r iachäwr, […]


Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw

Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw, ein tarian a’n harfogaeth; o ing a thrallod o bob rhyw rhydd gyflawn waredigaeth. Archelyn dyn a Duw llawn o gynddaredd yw, ei lid a’i ddichell gref yw ei arfogaeth ef; digymar yw’r anturiaeth. Ni ellir dim o allu dyn: mewn siomiant blin mae’n diffodd; ond drosom ni […]


Ein Tad wyt ti, O uchel Iôr

Ein Tad wyt ti, O uchel Iôr, yr hwn a greodd dir a môr, tydi a’n creaist ar dy lun i’th wasanaethu di dy hun: O dysg in fyw, er mwyn dy rodd, yn dangnefeddwyr wrth dy fodd. Rhag in dristáu dy Ysbryd di, a throi yn wae ein daear ni; rhag ymffrost mawrion wŷr […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 28, 2016

Enynner diolchgarwch

Enynner diolchgarwch, mae ffiol dyn yn llawn; bu Duw mewn mawr ddirgelwch yn taenu’r gwyrthiau grawn: doed moliant i’r cynteddau, a diolch pêr i’r pyrth; nid talu’n ôl ein beiau mae’r Tad sy’n gwneud y wyrth. Trwy’r ydfaes at yr adfyd yr â trugaredd Duw, mor hawdd i ddyn ddywedyd mai Tad trugarog yw; mae […]


F’enaid, mola Dduw’r gogoniant

F’enaid, mola Dduw’r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed; ti a brofodd ei faddeuant, ti a olchwyd yn y gwaed, moliant, moliant dyro mwy i’r gorau gaed. Mola ef, a’i rad drugaredd lifodd at ein tadau’n lli; mola ef, ei faith amynedd a’i dosturi atat ti; moliant, moliant, am ei ddoniau rhad, di-ri’. A […]


Gofala Duw a Thad pob dawn

Gofala Duw a Thad pob dawn yn dyner iawn amdanom: mae’n tai yn llawn o’i roddion rhad, O boed ei gariad ynom. Y cynnar law a’r tyner wlith, diferant fendith unwedd; y ddaear, rhydd ei ffrwythau da, a’r haul, cyfranna’i rinwedd. Am ffrwythau hael y flwyddyn hon a’i mawrion drugareddau moliannwn enw Duw bob dydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Gogoniant tragwyddol i’th enw, fy Nuw

Gogoniant tragwyddol i’th enw, fy Nuw, mae’r byd yn dy gysgod yn bod ac yn byw; ni flinaist fynd heibio i feiau di-ri’ i gofio pechadur na chofia dydi. Tydi sydd yn deilwng o’r bri a’r mawrhad, tydi roddodd fywyd a chynnydd i’r had; tydi yn dy nefoedd aeddfedodd y grawn, tydi roddodd ddyddiau’r cynhaeaf […]