logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cariad Tri yn Un

Cariad Tri yn Un at yr euog ddyn, cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo; cariad gaiff y clod tra bo’r nef yn bod. Cariad Duw y Tad, rhoes ei Fab yn rhad a’i draddodi dros elynion i’w gwneud iddo yn gyfeillion; cariad gaiff y clod tra bo’r nef yn bod. Cariad Iesu […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Cenhedloedd y ddaear i gyd

Cenhedloedd y ddaear i gyd, Sy’n mynd i gael gwrando ar ein cân. Cenhedloedd y ddaear i gyd, Sy’n mynd i gael clywed newydd da; A phobl ddaw i gredu yn yr Iesu glân. Iesu ein Brenin, Ry’m am dy ddilyn Ymlaen yn dy fyddin Dan faner yr Oen. Caed buddugoliaeth, Ac mae gweledigaeth; Dyma’n […]


Cenwch i’r Arglwydd

Cenwch i’r Arglwydd, cenwch i’r Arglwydd, Iôr ein hymwared ni yw; aed yn beraidd hyd y nef aberth moliant iddo ef, bendigedig fo’r Arglwydd, ein Duw. Moeswch i’r Arglwydd, moeswch i’r Arglwydd, moeswch ogoniant a nerth; o’u caethiwed, rhoed yn rhydd fyrdd o etifeddion ffydd, mawl i enw Preswylydd y berth. Molwch yr Arglwydd, molwch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw

Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw, Fy Iôr, fy rhan, fy mara bywiol yw; Ynddo ‘rwy’n byw, ac arno rhof fy mhwys; Gwaredu wna rhag distryw angau dwys. Ef yw fy noddfa llawn rhag pob rhyw gur; Fy nerth yw’r Arglwydd, a’m cyfiawnder pur. Fe’m harwain drwy beryglon llif a thân; Beunydd rwy’n gweld daioni […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Clywch gân angylion

Clywch gân angylion, clywch eu llef, Gwahoddir ni i gyd i’r wledd. Mae Iesu’n galw plant y llawr I ddod i brofi’r wledd yn awr. Byrddau yn llawn o’i roddion Ef, Profwch lawenydd Duw a’i hedd; Yfwch yn awr o’i ddwyfol rin, Fe dry bob chwerw ddŵr yn win. Seiniwn ddiolch yn llawen nawr ar […]


Clywch leisiau’r nef

Clywch leisiau’r nef Yn canu mawl i’n Harglwydd byw. Pwy fel Efe? Hardd a dyrchafedig yw. Dewch canwn ninnau glod I’r Oen ar orsedd nef, Ymgrymwn ger ei fron; Addolwn neb ond Ef. Cyhoeddi wnawn Ogoniant Crist ein Harglwydd byw, Fu ar y groes I gymodi dyn a Duw. Dewch canwn ninnau glod I’r Oen […]


Clywch y newydd da

Clywch y newydd da, Llawenydd mawr i bawb drwy’r byd; Hyn a fydd yn arwydd: I Fethlehem daw mab mewn crud. Dewch, addolwch, peidiwch ofni dim. Neges côr angylion: ‘Gogoniant fo i Frenin Nef, Ac ar y ddaear heddwch I’r bobl wnaiff ei ddilyn Ef.’ Mae f’enaid i yn mawrhau yr Iôr! F’enaid sy’n mawrhau […]


Côd y deyrnas

Ein Tad, teyrnasa di Yn ein calonnau ni Tyrd gweithia trwom ni a dangos ystyr byw. Tyrd tania ein calonnau nawr  fflamau gwyllt dy gariad mawr. Ysbryd Glân meddianna ni yn llwyr. D’eglwys ŷm ni Rho nerth i ni yn awr. Dy deyrnas geisiwn ni; Sychedu amdanat ti a gwrthod ffordd y byd cans […]


Codaf eglwys fyw

(Dynion) Codaf eglwys fyw, (Merched) Codaf eglwys fyw, (Dynion) A phwerau’r fall, (Merched) A phwerau’r fall, (Dynion) Ni threchant hi, (Merched) Ni threchant hi, (Pawb) Byth bythoedd. (Ailadrodd) Felly grymoedd y nefoedd uwchben, plygwch! A theyrnasoedd y ddaear is-law, plygwch! A chydnabod mai lesu, lesu, lesu sydd ben, sydd ben! I will build my church, […]


Codwch eich pen

Codwch eich pen fry i’n Brenin mawr, Plygwch, molwch, cenwch iddo nawr I’w fawrhydi Ef, boed eich clod yn llawn, Pur a sanctaidd, rhowch ogoniant Nawr i Frenin nef. (fersiwn i’r plant:) Codwn ni ein llef, ffrindiau Brenin Nef. Dewch, ymunwch, cyd-addolwn Ef. Canwn, yn un côr, glod i’n Harglwydd Iôr; Mawl fo iddo, gweithiwn […]