logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Golwg, Arglwydd, ar dy ŵyneb

Golwg, Arglwydd, ar dy ŵyneb sydd yn codi’r marw o’r bedd; mae agoriad nef ac uffern yna i’w deimlo ar dy wedd; gair dy ras, pur ei flas, nawr a ddetgly ‘nghalon gas. Arglwydd, danfon dy leferydd heddiw yn ei rwysg a’i rym; dangos fod dy lais yn gryfach nag all dyn wrthsefyll ddim; cerdd […]


Gwêl ar y croesbren acw

Gwêl ar y croesbren acw gyfiawnder mawr y ne’, doethineb a thrugaredd yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol yn awr i gyd yn un fel afon fawr, lifeiriol yn rhedeg at y dyn. Cynefin iawn â dolur a Gŵr gofidus fu, er dwyn tangnefedd rhyfedd ac iechyd llawn i ni; fe ddygodd ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Gwyn a gwridog, hawddgar iawn

Gwyn a gwridog, hawddgar iawn, yw f’Anwylyd; doniau’r nef sydd ynddo’n llawn, peraidd, hyfryd: daear faith nac uchder nef byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef Halelwia! Ynddo’i hunan y mae’n llawn bob trysorau: dwyfol, berffaith, werthfawr Iawn am fy meiau; gwir ddoethineb, hedd a gras gwerthfawroca’, nerth i hollol gario’r maes: Halelwia! Dyma sylfaen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Gras, O’r fath beraidd sain

Gras, O’r fath beraidd sain, i’m clust hyfrydlais yw: gwna hwn i’r nef ddatseinio byth, a’r ddaear oll a glyw. Gras gynt a drefnodd ffordd i gadw euog fyd; llaw gras a welir ymhob rhan o’r ddyfais hon i gyd. Gras nododd f’enw i Yn Llyfr Bywyd Duw; A gras a’m rhoddodd i i’r Oen, Fu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Gwawriodd blwyddyn newydd eto

Gwawriodd blwyddyn newydd eto, o’th drugaredd, Arglwydd cu; llaw dy gariad heb ddiffygio hyd yn hyn a’n dygodd ni: cawsom gerdded yn ddiogel drwy beryglon blwyddyn faith; gwnaethost ti bob storm yn dawel oedd yn bygwth ar y daith. Dysg in fyw y flwyddyn yma yng ngoleuni clir dy groes, gad in dynnu at y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Galwaf Arnat Ti

Mae’r Arglwydd ein Duw wedi siarad, wedi galw ei bobl i ddod ynghyd, Wrth i’r nef gyhoeddi ei gyfiawnder mae ein Duw yn dod, yn ei holl ysblander. Galwaf arnat Ti. Ti yw fy Nuw, Ti yw fy Nuw. Does dim byd fedra’i roi o’r newydd i Ti, ond galwaf i arnat Ti i fy […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Gariad dwyfol, uwch bob cariad

Gariad dwyfol uwch bob cariad, Londer nefoedd, tyrd i lawr; Ynom ninnau gwna dy drigfa, A chorona d’arfaeth fawr; Iesu, llawn tosturi ydwyt, Cariad annherfynol pur, Moes i ni dy iachawdwriaeth, Tyrd i esmwytháu ein cur. Tyrd, anfeidrol i waredu, Rho dy ras i’th bobl i gyd; Dychwel atom ni yn ebrwydd, Yn dy demlau […]


Gadarn Dduw

Gadarn Dduw, Frenin nef, ein Gwaredwr ni; Clywaist ti, ac atebaist ein gweddi; Felly derbyn di ein diolch a’n hymrwymiad, Ti yw’r Arglwydd byw, Ti yw’n Duw, Ti yw’r Arglwydd byw, Ti yw’n Duw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Mighty God: Maggi Dawn © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Galw dy fyddin

Galw dy fyddin, o Dduw, Deffra dy bobl drwy’r byd i gyd. Galw dy fyddin o Dduw, I gyhoeddi’th Deyrnas, I gyhoeddi’th Air, I gyhoeddi’th ogoniant di. Ein gobaith a’n dymuniad Yw gweld, drwy bob un gwlad, Dy bobl di ar flaen y gâd. Cyflawni dy gomisiwn Yn un gerbron y Tad; Yn gwbl ymroddedig, […]


Gorlifa

Gorlifa, Dy gariad pur tuag ataf fi; Gorlifa, Er na haeddais ddim o’th law. Wrth i mi’th geisio di, Datguddia d’hun i mi, fy Nhad. Wrth i mi’th geisio di, Datguddia d’hun i mi, fy Nhad. Di-atal, Ydyw llif dy gariad ataf fi; Di-atal, Er na haeddais ddim o’th law. Wrth i mi’th geisio di, […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970