logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Grym y Groes (O am weld y wawr)

O am weld y wawr ar y t’wyllaf ddydd; Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd Yna’i guro’n friw A’i roi ar groes o bren, O’r fath rym – grym y Groes Oen ein Duw’n diodde loes. Dig y nef arno ef, I’n gael maddeuant wrth ei groes. O am weld y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 8, 2015

Gwŷr y ffydd

Gwŷr y ffydd, dewch codwch gân, Cenwch glod i’r Arglwydd glân; Os yn wan, cewch nerth y nef, Nid oes gwendid ynddo Ef. Bloeddiwch ar bobloedd y byd, Cenwch i’r gwledydd i fyd: Iesu’r Gwaredwr yw Ef, Arglwydd daear a nef. Bloeddiwch ar bobloedd y byd. Codwch wragedd yn y ffydd, Rhoddwch gân i lonni’r […]


Glywsoch chi’r newyddion da?

Glywsoch chi’r newyddion da? Glywsoch chi’r (new)yddion da? Gobaith sydd i’r byd oherwydd beth a wnaeth ein Duw. Glywsoch chi’r… Oes, mae ‘na ffordd, pan mae popeth fel pe’n ddu – Goleuni sydd yn y tywyllwch. Mae gobaith byw, tragwyddol obaithyw – Mae gennym Dduw all ein helpu. Oes mae cyfiawnder, ac mae heddwch pur, […]


Galwad ddaw – clywch y gri

Galwad ddaw – clywch y gri, Rhoddwch fawl (i’n) Harglwydd ni; Lluoedd maith cenhedloedd byd, Dathlwch oll waith Duw i gyd. Telyn, salm ac utgorn clir – Datgan maent addoliad gwir; Coed a moroedd lawenhed Talodd Crist ein pris â’i waed. Cenwch gân fel un côr, D’wedwch bawb beth wnaeth ein Iôr; Seiniwch glod, molwch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 22, 2015

Galwaf ar yr Arglwydd Dduw

(Merched yn adleisio’r dynion) Galwaf ar yr Arglwydd Dduw, Sydd yn haeddu’r mawl i gyd. Fe’m gwaredir o’m holl elynion. (Pawb) Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. (Pawb) Y Duw Cadarn, […]


Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry

Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry – yn uchel; A godre ei wisg leinw’r deml â gogoniant: A’r ddaear sydd yn llawn, a’r ddaear sydd yn llawn, A’r ddaear sydd yn llawn o’th ogoniant. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd yw yr Iôr; Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd ydyw ef, yr Iôr; I […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 19, 2015

Gyfrannwr pob bendithion

Gyfrannwr pob bendithion ac awdur deall dyn, gwna ni yn wir ddisgyblion i’th annwyl Fab dy hun; drwy bob gwybodaeth newydd gwna ni’n fwy doeth i fyw, a gwisg ni oll ag awydd gwas’naethu dynol-ryw Rho inni ysbryd gweddi rho inni wefus bur, rho gymorth mewn caledi i lynu wrth y gwir; yng nghynnydd pob […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

Glanha dy Eglwys, Iesu mawr

Glanha dy Eglwys, Iesu mawr ei grym yw bod yn lân; sancteiddia’i gweddi yn ei gwaith a phura hi’n y tân. Na chaffed bwyso ar y byd nac unrhyw fraich o gnawd: doed yn gyfoethog, doed yn gryf drwy helpu’r gwan a’r tlawd. Na thynned gwychder gwag y llawr ei serch oddi ar y gwir; […]


Gobaith mawr y mae’r addewid

Gobaith mawr y mae’r addewid wedi ei osod draw o’m blaen; hwn a gynnal f’enaid egwan rhag im lwfwrhau yn lân. Gobaith, wedi rhyfel caled, y caf fuddugoliaeth lawn; gobaith bore heb gymylau ar ôl noswaith dywyll iawn. Gobaith, ar ôl maith gystuddiau, y caf fod heb boen na chlwy’; gobaith, yn y ffwrnais danllyd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Gwnes addunedau fil

Gwnes addunedau fil i gadw’r llwybyr cul ond methu ‘rwy’; Breswylydd mawr y berth, chwanega eto nerth i ddringo’r creigiau serth heb flino mwy. Gelynion lawer mil sy oddeutu’r llwybyr cul a minnau’n wan; dal fi â’th nerthol law rhag cwympo yma a thraw: ymhob rhyw drallod ddaw bydd ar fy rhan. Er nad wyf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015