logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gweld dy gariad anorchfygol

Gweld dy gariad anorchfygol, Gweld dy chwerw angau loes, Gweld dy ofal maith diflino Di amdanaf drwy fy oes, Sydd yn dofi Grym fy nwydau cryfa’u rhyw. O! na welwn ddydd yn gwawrio – Bore tawel hyfryd iawn, Haul yn codi heb un cwmwl, Felly’n machlud y prynhawn; Un dïwrnod Golau eglur boed fy oes. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 29, 2015

Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd

(Iesu ei hun yn ddigon) Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd, Gwyn a gwridog yw ei wedd; Brenin y brenhinoedd ydyw Yma a thu draw i’r bedd; Mae dy degwch Wedi’m hennill ar dy ôl. Can’ ffarwél i bopeth arall, ‘Rwyt Ti’n ddigon mawr dy hun, Derfydd nefoedd, derfydd daear, Derfydd tegwch wyneb dyn: ‘R […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 26, 2015

Gorffennwyd! Y Meseia roes

Gorffennwyd! Y Meseia roes Ei fywyd dros bechodau’r byd; Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed – Cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd! Talwyd dyled lawn Brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith Iawn drwy waed yr Oen, Bu farw Iesu drosom ni. Fe rwygwyd llen y deml fu, Agorwyd ffordd i’r nefoedd fry; Trwy Grist fe chwalwyd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Gwelwn Iesu

Gwelwn Iesu Ar y groes yn diodde’n aberth yn ein lle – Profi grym marwolaeth ddu a’r bedd. Cododd eto’n fyw, ac aeth i’r nef! Nawr, gwelwn Iesu: Ar ddeheulaw Duw eisteddodd ‘lawr, Ac mae’n eiriol trosom ni yn awr. A’i air mae’n cynnal nef a daear lawr. Mor ogoneddus wyt! Disglair goncwerwr wyt! Fe […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Gwell dy drugaredd Di a’th hedd

Gwell dy drugaredd Di a’th hedd Na’r byd, na’r bywyd chwaith; Ac ni all angel gyfri’ eu gwerth I dragwyddoldeb maith. Ac mae pob peth yn eiddo im Heb eisiau, a heb drai; Ac nid oes diffyg ddaw i’r lle Y ceffir dy fwynhau. Mae pob dymuniad, a phob chwant, Fyth yno’n eitha’ llawn; A […]


Gwêl yma o’th flaen di

Gwêl yma o’th flaen di fy nghalon yn glau, Fy Nuw, a wnei di dosturio, wnei di drugarhau? Golcha ‘mhechod du yn dy ddyfroedd pur, Ac mewn dydd o ras tyrd i’m llenwi i. Gyda chalon lân, Iôr, addolaf di, Gyda chalon lân, addolaf di. (Grym Mawl 2: 89) Trish Morgan: Lord, My heart before […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

Ger dy fron

Ger dy fron, yn dy gôl, Cariad fy Nuw’n cyffwrdd pob rhan. Closio’n nes, closio’n agos iawn. Rwyt ti yno byth, pan nad wyf yn gweld. Ger dy fron, yn dy gôl, Dyma’r lle dw’i angen bod. Ger dy fron, law yn llaw, Clywaf ti’n dweud ‘Dwi’n deall wir’ Gyda thi, fy nghâr, fy ffrind. […]


Grist Gorchfygwr, byth deyrnasi

Grist Gorchfygwr, byth deyrnasi, Ceidwad, Brenin Glân, Iôr y nef, Ti a’n cynheli, Gwrando ar ein cân: Rhown y goron ar dy ben, Yn fawr dy glod, yn fythol fyw. Gair mewn cnawd, y gwir ddatguddi, Mab y Dyn, ein brawd; Nerth a mawredd Ti a’u cuddi Trwy dy eni tlawd. Gwas dioddefus wyt a […]


Gerbron fy Nuw

Gerbron fy Nuw a’i orsedd gref Mae gennyf achos llawn di-lyth; Yr Archoffeiriad mawr yw Ef Sy’n byw i eiriol trosof byth; Fe seliwyd f’enw ar ei law Ac ar ei galon raslon wiw; A gwn, tra saif fy Ngheidwad draw, Na chaf fy ngwrthod gan fy Nuw. Os Satan ddaw i’m bwrw i lawr […]


Gwelwn ein Duw

Pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd, crynant ger ei fron, Creadigaeth Duw yn dathlu’n llon. Hwn yw ein Duw ar ei orsedd fry! Deuwch ac addolwn! Hwn yw yr Iôr – Brenin yr holl fyd! Deuwch ac addolwn! Pwy all gynnig cyngor iddo ef? […]