logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith

Diolch am fyd natur (Tôn: Plwyf Llangeler) Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith, yw’r sicrwydd, Dad nefol, dy fod wrth dy waith; tydi’n dy ddoethineb sy’n llunio a gwau patrymau byd natur, a Thi sy’n bywhau; O Roddwr pob harddwch, diolchwn o hyd am feddwl amdanom wrth lunio dy fyd. Hyfrydwch i’n llygaid […]


Gwaredwr y Byd

Tôn: Tŵr Gwyn (622 Caneuon Ffydd) Caed cyfoeth gras y nefoedd yn y crud, a chariad Tad drwy’r oesoedd yn y crud; caed Duw’n ei holl ogoniant, o fore dydd y trefniant yn Eden gyda’i ramant yn y crud; caed cysgod croes ein pryniant yn y crud. Cyn dyfod dydd dy eni Iesu da, fe’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Ganol gaeaf noethlwm

Ganol gaeaf noethlwm cwynai’r rhewynt oer, ffridd a ffrwd mewn cloeon llonydd dan y lloer: eira’n drwm o fryn i dref, eira ar dwyn a dôl, ganol gaeaf noethlwm oes bell yn ôl. Metha nef a daear gynnwys ein Duw; ciliant hwy a darfod pan fydd ef yn llyw: ganol gaeaf noethlwm digon beudy trist […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau, gwn pa le mae’r trysor mawr; profais flas y bywyd newydd, O fendigaid, fwynaf awr: grym y cariad a’m henillodd innau’n llwyr. Gwn pwy yw yr hwn a’m carodd, gwn pwy yw y rhoddwr rhad, gwynfydedig Fab y nefoedd ar wael lwch yn rhoi mawrhad; O ryfeddod: nerth ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Golau haul, a sêr a lleuad

Golau haul, a sêr a lleuad, popeth da a hardd ei lun, rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Clod i’r Arglwydd, clod i’r Arglwydd, am bob rhodd i’n cadw’n fyw, O moliannwn a chydganwn am mai cariad ydyw Duw. Ffurf a lliw y coed a’r blodau, ffrwythau’r ddaear i bob un, holl […]


Glynwn gyda’r Iesu

Glynwn gyda’r Iesu, Cyfaill dynol-ryw; Unwn oll i’w garu, Gan mor annwyl yw; Ffyddlon yw i’n cofio Â’i ddaioni drud: Glynwn ninnau wrtho, Cyfaill gorau’r byd. Glynwn gyda’r Iesu, Mae i ni yn frawd; Daeth yn un o’n teulu, Bu fel ni yn dlawd; Atom i’n cysuro Daeth i lawr o’r nef; Mae’n ein cofio […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Gras tu hwnt i’m deall i

Gras tu hwnt i’m deall i, Yn rhad a helaeth er fy mai Alwodd fi ers cyn i’m fod I roi i Ti y mawl a’r clod. Gras rhyfeddol, dwfn a glân Welodd ddyfnder f’angen i, Yn derbyn baich fy mhechod i A’m gwisgo â’th gyfiawnder di. Gras, A dalodd y pris i’m dwyn i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 16, 2015

Gwêl ni’r awron yn ymadael

Gwêl ni’r awron yn ymadael, Bydd wrth raid Inni’n blaid, Arglwydd, paid â’n gadael. N’ad in nabod dim, na’i garu, Tra fôm byw, Ond y gwiw Groeshoeliedig Iesu. Os gelynion ddaw i’n denu, Yna’n ddwys Bwrw’n pwys Wnelom ar yr Iesu. Hyfryd fore heb gaethiwed Wawria draw, Maes o law Iesu ddaw i’n gwared. Gwyn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015

Golau a nerthol yw ei eiriau

Golau a nerthol yw ei eiriau, Melys fel y diliau mêl, Cadarn fel y bryniau pwysig; Angau Iesu yw eu sêl; Y rhain a nertha ‘nhraed i gerdded Dyrys anial ffordd ymlaen; Y rhain a gynnal f’enaid egwan, Yn y dŵr ac yn y tân. Gwedd dy wyneb sy’n rhagori Ar drysorau’r India draw; Mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Gwnes di arllwys dy gariad (Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law)

Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Trwyddot ti cefais ffordd trwy ffydd I ddod i’r gras dwi’n sefyll ynddo, Do, cefais ffordd trwy ffydd i ddod I’r gras dwi’n sefyll ynddo. Cytgan: Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Pen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015