logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Sicrwydd bendigaid! Iesu yn rhan

Sicrwydd bendigaid! Iesu yn rhan, Hyn ydyw ernes nef yn y man; Aer iachawdwriaeth, pryniant a wnaed, Ganed o’r Ysbryd, golchwyd â’i waed. Dyma dy stori, dyma fy nghân, Canmol fy Ngheidwad hawddgar a glân; Dyma dy stori, dyma fy nghân, Canmol fy Ngheidwad hawddgar a glân. Ildio’n ddiamod, perffaith fwynhad, Profi llawenydd nefol ryddhad; […]


Sanctaidd yw ein Duw

Safwn a chodwn ein cân, Cans llawenydd ein Duw yw ein nerth, Plygwn lawr ac addolwn nawr, Mor fawr, mor anferth yw Ef. Felly, canwn fel un, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant. […]


Sefyll o dan adain cariad Duw

Sefyll o dan adain cariad Duw A ddaw a hedd i ni. Gwneuthur ei ewyllys ein byw Dry’n foliant, moliant, moliant iddo ef. Plygu wrth ei draed yn wylaidd wnawn Gan fyw mewn harmoni. Uno gyda’n gilydd yn ein mawl – ‘Teilwng, teilwng, teilwng yw yr Oen!’ Cwlwm cariad sy’n ein clymu ‘nawr I fod […]


Syrthiwn wrth dy draed, a’th addoli di

Syrthiwn wrth dy draed, a’th addoli di, Ti yw’r Oen a laddwyd ac sydd eto’n fyw. Grym dy Ysbryd di sy’n ein denu ni, Clywn dy lais yn datgan buddugoliaeth lwyr. Fi yw’r un gyfododd, bu’m farw ac rwy’n fyw, Ac wele rwyf yn fyw’n oes oesoedd mwy. Gwelwn di o’n blaen; gwallt yn wyn […]


Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Arglwydd mawr y byd Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, pawb a’i mawl ynghyd. Heb ddechreuad iddo, y tragwyddol Fod, ef sy’n llywodraethu popeth is y rhod. Cariad, nerth, rhyfeddod dry o’i amgylch ef, molwch yn dragwyddol Arglwydd daer a nef. C. G. Cairns cyf. E. Cefni Jones, 1871-1972 (Caneuon Ffydd 987)  

 • Gwenda Jenkins,
 • April 28, 2015

Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu

Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu a’i gorseddfa’n fythol lân, saif ei heddwch yn dragywydd, saif ei chysur byth a’i chân; hedd, maddeuant, meddyginiaeth, iachawdwriaeth ynddi a gaed; gras sydd drwyddi yn teyrnasu, deddf yn gwenu yn y gwaed. Saif heb siglo yn dragwyddol eiriau yr anfeidrol Fod, saif ei gyngor a’i gyfamod pan ddatodo rhwymau’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw, sanctaidd yw yr Arglwydd hollalluog; sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw, sanctaidd yw yr Arglwydd hollalluog, ‘r hwn fu, ac sydd, ac eto i ddod, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw. Teilwng, teilwng, teilwng yw ein Duw, teilwng yw yr Arglwydd hollalluog; teilwng, teilwng, teilwng yw ein Duw, teilwng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Suai’r gwynt

Suai’r gwynt, suai’r gwynt wrth fyned heibio i’r drws; a Mair ar ei gwely gwair wyliai ei baban tlws: syllai yn ddwys yn ei ŵyneb llon, gwasgai Waredwr y byd at ei bron, canai ddiddanol gân: “Cwsg, cwsg, f’anwylyd bach, cwsg nes daw’r bore iach, cwsg, cwsg, cwsg. “Cwsg am dro, cwsg am dro cyn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Dduw hollalluog!

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Dduw hollalluog, gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti; sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, cadarn a thrugarog, Trindod fendigaid yw ein Harglwydd ni. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd; nef waredigion fwriant eu coronau yn wylaidd wrth dy droed; plygu mae seraffiaid mewn addoliad ffyddlon o flaen eu Crëwr sydd yr un erioed. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Sefyll wnawn gyda’n traed ar y graig

Sefyll wnawn Gyda’n traed ar y graig. Beth bynnag ddywed neb, Dyrchafwn d’enw fry. A cherdded wnawn Drwy’r dywyllaf nos. Cerddwn heb droi byth yn ôl I lewych disgiair ei gôl. Arglwydd, dewisaist fi I ddwyn dy ffrwyth, I gael fy newid ar Dy lun di. Rwy’n mynd i frwydro ’mlaen Nes i mi weld […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970