logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Yn gymaint iti gofio un o’r rhain

Yn gymaint iti gofio un o’r rhain a rhannu’n hael dy grystyn gyda’r tlawd, a chynnig llaw i’r gwan oedd gynt ar lawr a’i arddel ef yn gyfaill ac yn frawd, fe’i gwnaethost, do, i’r Un sy’n Arglwydd nef, a phrofi wnei o rin ei fendith ef. Yn gymaint iti estyn llaw i’th god a […]


Yr Arglwydd yw fy Mugail da

(Salm 23) Yr Arglwydd yw fy Mugail da, diwalla f’eisiau i; rhydd orffwys im mewn porfa fras, caf rodio’n hedd y lli. Efe a ddychwel f’enaid blin, fe’m harwain i bob awr ‘r hyd llwybrau ei gyfiawnder pur, er mwyn ei enw mawr. Pe rhodiwn drwy y dyffryn du nid ofnwn ddim o’i fraw; fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 25, 2016

Ysbryd y gorfoledd

Ysbryd y gorfoledd, tyrd i’n calon ni, fe ddaw cân i’n henaid wrth d’adnabod di; cyfaredda’n hysbryd â llawenydd byw nes in lwyr feddiannu cyfoeth mawr ein Duw. Ysbryd y gwirionedd, rho dy lewyrch clir, arwain ni o’r niwloedd at oleuni’r gwir; rho i ni’r ddoethineb sydd mor lân â’r wawr, tyn ein henaid gwamal […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr

Yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr, Yw gwraidd fy ngorfoledd a’m cysur yn awr; Calfaria roes haeddiant, Calfaria roes hedd; Calfaria sy’n cadw agoriad y bedd. Mae angau ei hunan, ei ofnau a’i loes, Mewn cadwyn gadarnaf yn rhwym wrth dy Groes; Allweddau hen uffern ddychrynllyd i gyd Sy’n hongian wrth ystlys Iachawdwr […]


Y mae arnaf fil o ofnau

Y mae arnaf fil o ofnau, Ofnau mawrion o bob gradd, Oll yn gwasgu gyda’i gilydd Ar fy ysbryd, bron fy lladd; Nid oes allu a goncweria Dorf o elynion sydd yn un – Concro ofn, y gelyn mwyaf, Ond dy allu Di dy Hun. Ofni’r wyf na ches faddeuant, Ac na chaf faddeuant mwy; […]


Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi, Oherwydd i’r Arglwydd f’eneinio, I ddwyn newydd da i’r darostyngedig, A chysuro’r toredig o galon; I gyhoeddi rhyddid i’r caethion, Rhoi gollyngdod i’r carcharorion, I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd A dydd dial ein Duw ni. Cytgan: I ddiddanu pawb sy’n galaru, A gofalu am alarwyr Seion. […]


Y mae hiraeth yn fy nghalon

Y mae hiraeth yn fy nghalon Am gael teimlo hyfryd flas Concwest nwydau sydd hyd heddiw Yn gwrthnebu’r nefol ras; Dyma ddawn hyfryd iawn, Wy’n ei ’mofyn fore a nawn. ‘Rwyf yn gweled bryniau uchel Gwaredigaeth werthfawr lawn; O! na chawn i eu meddiannu Cyn machludo haul brynhawn: Dyma ‘nghri atat Ti; Addfwyn Iesu, gwrando […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Yn angau Crist caed haeddiant drud

Yn angau Crist caed haeddiant drud I faddau holl gamweddau’r byd, O flaen yr orsedd buraf sydd: Ni all euogrwydd yno ddim, Fe gyll melltithion Sinai’u grym, Trugaredd rad a garia’r dydd. Caf yno’n ddedwydd dawel fyw, Uwch brad gelynion o bob rhyw, O sŵn y drafferth a phob gwae; A threulio tragwyddoldeb mwy I […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Ymhlith plant dynion ni cheir un

Ymhlith plant dynion, ni cheir un Yn ffyddlon fyth fel Iesu ei hun, Nid yw ei gariad, megis dyn, Yn gŵyro yma a thraw. Wel, dyna’r cariad sydd yn awr Yn curo pob cariadau i lawr, Yn llyncu enwau gwael y llawr Oll yn ei enw’i hun. O! fflam angerddol gadarn gref O dân enynnwyd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Yr hollalluog Dduw, ein Tad nefol

Yr hollalluog Dduw, ein Tad nefol, Fe bechasom yn d’erbyn Di Ac yn erbyn ein cyd-ddyn, Mewn meddwl, gair a gweithred, Trwy ddiofalwch, trwy wendid, A thrwy’n bai bwriadol ni. Mae yn ddrwg iawn gennym, Edifeiriol yw ein cri; Er mwyn enw dy Fab Iesu Grist Fu farw, Fu farw. Er mwyn i ni gael […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015