logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Y mae hapusrwydd pawb o’r byd

Y mae hapusrwydd pawb o’r byd Yn gorffwys yn dy angau drud; Hyfrytaf waith angylion fry Yw canu am fynydd Calfari. O holl weithredoedd nef yn un, Y bennaf oll oedd prynu dyn; Rhyfeddod mwyaf o bob oes Yw Iesu’n marw ar y groes! Darfydded canmol neb rhyw un, Darfydded sôn am haeddiant dyn; Darfydded […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Ysbryd y Tragwyddol Dduw

Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni; Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni: plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni: Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Daniel Iverson (1890-1977) : Spirit of the living God Cyfieithiad Awdurdodedig: IDDO EF/R. Glyn Jones Hawlfraint © 1935, Adnewyddwyd 1963 Birdwing Music. Gweinyddir gan CopyCare (Caneuon […]


Y Groes uwch y cwbl oll

Tu draw i’r byd hwn Tu draw i’r twyllwch mae dydd. Dy groes sy’n ddisglair, Edrychwch bobl, mae’n wir. Y groes uwch y cwbl oll, Yn disgleirio drwy’r holl fyd; Y groes uwch y cwbl i gyd Un ffordd, un Achubwr sydd, Iesu’n frenin dros y cwbl oll, Y cwbl oll. Cadwyni’n torri, Cariad ʼn […]


Yng Nghrist ei Hun

Yng Nghrist ei Hun mae ‘ngobaith i, Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân; Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf, Craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, Ei heddwch mawr, ‘Does ofn i mi nac ymdrech nawr! Fy nghysur yw, fy oll yn oll, Yng nghariad Crist mae’n sicrwydd i. […]


Ynddo rwy’n byw

Ynddo rwy’n byw Yn symud ac yn bod, Ynddo rwy’n byw Yn symud ac yn bod. Canwch gân i’n Duw, Cân llawenydd yw; Deuwch ger ei fron, Gorfoleddwch! Canwch gân i’n Duw, Cân llawenydd yw; Deuwch ger ei fron, Haleliwia! In him we live and move, Randy Speir. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1981 Sovereign Music […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 20, 2015

Yn fyddin o bobl gyffredin

Yn fyddin o bobl gyffredin, Yn Deyrnas a chariad fel lli. Yn ddinas, goleuni’r cenhedloedd, Plant yr addewid ym ni. Yn bobl a’u bywyd yn lesu, Fe safwn yn deulu ynghyd. Dim ond trwy ras rym yn deilwng, Cyd-etifeddion y tir. Mae bore yn gwawrio, Oes newydd i ddod, Pan fydd plant yr addewid Yn […]


Yn wastad gyda thi

Yn wastad gyda thi dymunwn fod, fy Nuw, yn rhodio gyda thi ‘mhob man ac yn dy gwmni’n byw. Y bore gyda thi pan ddychwel gofal byd; gad imi ddechrau gwaith pob dydd yng ngwawr dy ŵyneb-pryd. Dymunwn yn y dorf fod gyda thi’n barhaus: yn sŵn y ddaear rhof fy mryd ar wrando’r hyfryd […]


Ymwêl â ni, O Dduw

Ymwêl â ni, O Dduw, yn nerth yr Ysbryd Glân, adfywia’n calon wyw, rho inni newydd gân: O gwared ni o’n llesgedd caeth, a’r farn ddaw arnom a fo gwaeth. Dy Eglwys, cofia hi ar gyfyng awr ei thrai, datguddia iddi’i bri, a maddau iddi’i bai am aros yn ei hunfan cyd, a’i phlant yn […]


Ysbryd graslon, rho i mi

Ysbryd graslon, rho i mi fod yn raslon fel tydi; dysg im siarad yn dy iaith, boed dy ddelw ar fy ngwaith; gwna i holl addfwynder f’oes ddweud wrth eraill werth y groes. Ysbryd geirwir, rho i mi fod yn eirwir fel tydi; trwy’r ddoethineb oddi fry gwna fi’n dirion ac yn gry’; gwna fi’n […]


Ynot, Arglwydd, gorfoleddwn

Ynot, Arglwydd, gorfoleddwn, yn dy gariad llawenhawn, cariad erys fyth heb ballu a’i ffynhonnau fyth yn llawn: Frenin nef a daear lawr, molwn byth dy enw mawr. Er i ti reoli bydoedd, ymhob storom lem a ddaw cedwi’r weddw dan dy gysgod a’r amddifad yn dy law: Frenin nef a daear lawr, molwn byth dy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015