logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Dduw, ein craig a’n noddfa

O Dduw, ein craig a’n noddfa, rho nawdd i’r gwan a’r tlawd er mwyn dy annwyl Iesu a anwyd inni’n Frawd; darostwng bob gormeswr sy’n mathru hawliau dyn, ac achub y trueiniaid a grewyd ar dy lun. Creawdwr cyrrau’r ddaear, Tad holl genhedloedd byd, cymoda di â’th gariad deyrnasoedd dyn ynghyd; gwasgara’r rhai rhyfelgar sy’n […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015