logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fy Iesu, ‘Ngwaredwr

Fy Iesu, ‘Ngwaredwr, Arglwydd ‘does neb fel ti’n Deilwng yn wir o’m moliant i; Rhyfeddol yw dy gariad cryf. Fy nghysur, fy nghysgod, Ti yw fy noddfa a’m nerth. Popeth sy’n bod, o dan y rhod, Uned i’w addoli ef. Bloeddiwch i Dduw’r ddaear oll, cenwch ‘nawr. Nerth a gogoniant, i’th enw rhown fawl. Plyga’r […]